bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
27.08.2018 09:05:16 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja
24.08.2018 12:36:38 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 490/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:36:20 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 490/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:34:47 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 489/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:34:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 489/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:32:23 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 488/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:31:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 488/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
24.08.2018 12:17:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 12:17:21 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 12:16:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 10:46:36 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 09:59:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 09:58:50 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 09:58:13 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
24.08.2018 09:36:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23
24.08.2018 09:35:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23
23.08.2018 21:00:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
23.08.2018 21:00:19 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.08.2018 13:15:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 487/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:14:44 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 487/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:12:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 486/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:12:05 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 486/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:09:23 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł NR 487/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. z kategorii Kadencja 2014 - 2018
21.08.2018 13:08:33 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
21.08.2018 13:01:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 485/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 13:01:11 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 485/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 12:57:31 Wiktor Komorowski Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 21 sierpnia 2018 r.
21.08.2018 12:56:50 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 21 sierpnia 2018 r.
20.08.2018 13:40:24 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 484/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
20.08.2018 13:39:50 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 484/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
20.08.2018 13:33:29 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł NR 484/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r. z kategorii Kadencja 2014 - 2018
20.08.2018 13:31:07 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
20.08.2018 13:29:15 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 483/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
20.08.2018 13:27:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik protokół z sesji do artykułu NR XLIII/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.
20.08.2018 13:26:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XLIII/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.
20.08.2018 13:26:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik protokół z sesji do artykułu NR XLII/18 z dnia 24 maja 2018 r.
20.08.2018 13:25:27 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XLII/18 z dnia 24 maja 2018 r.
20.08.2018 09:46:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego
20.08.2018 09:46:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego
20.08.2018 09:46:27 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego
20.08.2018 09:44:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20.08.2018 09:43:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20.08.2018 09:43:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20.08.2018 09:43:17 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20.08.2018 09:41:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
20.08.2018 09:41:22 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
20.08.2018 09:40:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20.08.2018 09:39:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
14.08.2018 13:42:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
14.08.2018 13:41:19 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
bip_menu_bottom