bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
11.09.2018 12:47:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2017
11.09.2018 12:47:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2017
11.09.2018 12:46:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2017
11.09.2018 12:46:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2017
11.09.2018 12:46:36 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2017
11.09.2018 12:46:14 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Sprawozdania - II kwartał 2017
10.09.2018 06:55:04 Michał Ułański Dodany załącznik SIWZ+załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2018 06:54:16 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2018 06:53:59 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2018 06:53:16 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
07.09.2018 12:36:49 Michał Ułański Dodany załącznik Załącznik nr 1 - treść oferty do artykułu Zapytanie ofertowe
07.09.2018 12:34:19 Michał Ułański Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe
07.09.2018 12:33:06 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
07.09.2018 12:22:52 Michał Ułański Dodany załącznik SIWZ+załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
07.09.2018 12:22:37 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
06.09.2018 07:02:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 493/18 z dnia 3 września 2018 r.
06.09.2018 07:01:26 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 493/18 z dnia 3 września 2018 r.
06.09.2018 06:57:50 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 492/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
06.09.2018 06:57:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 492/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
06.09.2018 06:54:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 491/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
06.09.2018 06:54:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 491/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
06.09.2018 06:52:27 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł Nr 493/18 z dnia 3 września 2018 r. z kategorii Kadencja 2014 - 2018
05.09.2018 14:08:36 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu
05.09.2018 14:06:46 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
05.09.2018 14:05:53 Adam Świerczyński Z kategorii Zamówienia publiczne do kategorii Elektronizacja został przeniesiony artykuł Elektronizacja
05.09.2018 12:17:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 437/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.
05.09.2018 12:16:58 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 437/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.
05.09.2018 11:03:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:03:23 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:02:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY III" o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:02:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY III" o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:02:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:01:49 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,OSINY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:01:23 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,KORCZYSKA I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76 obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 11:01:09 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,KORCZYSKA I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76 obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice".
05.09.2018 10:45:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik Barbara Gawor - 28-08-2018 - zakończenie pełnienia funkcji dyrektora do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
04.09.2018 09:35:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
04.09.2018 09:35:37 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:24:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
03.09.2018 07:23:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
03.09.2018 07:21:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:21:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:17:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:13:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
03.09.2018 07:10:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
30.08.2018 12:22:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogółnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach
30.08.2018 12:21:08 Adam Świerczyński Z kategorii Aktualności do kategorii Praca w Urzędzie został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogółnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach
30.08.2018 12:20:42 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogółnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach
28.08.2018 11:09:21 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
27.08.2018 09:07:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik Treść pisma do artykułu Informacja
bip_menu_bottom