bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
22.11.2018 13:16:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:15:45 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:14:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:13:20 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:12:43 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:12:43 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:12:43 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:12:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:12:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:12:14 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:07:13 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Pracownicy Urządu Stanu Cywilnego
22.11.2018 13:06:39 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
22.11.2018 13:06:18 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Finansowo - Budżetowego
22.11.2018 13:05:47 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
22.11.2018 13:04:15 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Adres Urzędu Gminy Sędziejowice
22.11.2018 13:03:20 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Strona Główna
22.11.2018 07:36:33 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak
22.11.2018 07:34:35 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak
22.11.2018 07:33:27 Marek Kidawski Edytowano artykuł Strona Główna
21.11.2018 08:37:27 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Sędziejowice
16.11.2018 20:14:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu
16.11.2018 20:14:28 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu
16.11.2018 19:57:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu
16.11.2018 19:56:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł
16.11.2018 14:54:07 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu UCHWAŁA NR XLV/333/18 z dnia 27 września 2018 r.
16.11.2018 14:52:25 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/333/18 z dnia 27 września 2018 r.
16.11.2018 14:48:37 Marek Kidawski Edytowano artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:48:16 Marek Kidawski Edytowano artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:47:22 Marek Kidawski Edytowano artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:46:16 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały.. do artykułu Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:44:13 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
16.11.2018 14:28:04 Marek Kidawski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.11.2018 14:26:51 Marek Kidawski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.11.2018 14:24:48 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.11.2018 14:23:27 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
15.11.2018 13:38:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 5
15.11.2018 13:38:00 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 5
15.11.2018 13:37:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 4
15.11.2018 13:37:25 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 4
15.11.2018 13:36:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 3
15.11.2018 13:36:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 3
15.11.2018 13:36:14 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
15.11.2018 13:35:36 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
15.11.2018 13:35:23 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
15.11.2018 13:24:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu
15.11.2018 13:24:39 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł
15.11.2018 12:24:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.11.2018 12:21:21 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
15.11.2018 07:48:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu I n f o r m a c j a
15.11.2018 07:47:15 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł I n f o r m a c j a
bip_menu_bottom