bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
06.05.2019 11:14:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wola Wężykowa – część zachodnia, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:14:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wola Wężykowa – część zachodnia, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:14:28 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wola Wężykowa – część zachodnia, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:14:15 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wola Wężykowa – część zachodnia, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:13:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:13:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:13:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:13:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:12:44 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia, gmina Sędziejowice
30.04.2019 14:41:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE NR 179/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sędziejowice
30.04.2019 14:41:35 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 179/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sędziejowice
30.04.2019 14:27:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice
30.04.2019 14:27:34 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice
30.04.2019 10:09:19 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku
30.04.2019 10:08:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku
30.04.2019 10:08:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 15 kwietnia 2019 roku
29.04.2019 13:30:23 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 32/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
29.04.2019 13:29:58 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 32/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
29.04.2019 13:28:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 31/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
29.04.2019 13:28:39 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu NR 31/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 16:49:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 16:48:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 13:41:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E
26.04.2019 13:40:18 Adam Świerczyński Edytowano artykuł O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E
26.04.2019 13:40:11 Adam Świerczyński Z kategorii Praca do kategorii Praca w Urzędzie został przeniesiony artykuł O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E
26.04.2019 13:39:34 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E
26.04.2019 07:35:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VII/63/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:35:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR VII/63/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:35:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VII/63/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:34:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR VII/62/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:34:29 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Wyniki głosowania z artykułu NR VII/62/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:34:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VII/62/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:34:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VII/62/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:33:56 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VII/62/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:33:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VII/61/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:33:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR VII/61/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:32:44 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR VII/60/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:32:35 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VII/61/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:31:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VII/60/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:31:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR VII/60/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:31:33 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VII/60/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
26.04.2019 07:25:36 Adam Świerczyński Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnej Doroty Burzyńskiej z dnia 1 kwietnia 2019 r. wraz z odpowiedzią
26.04.2019 07:25:26 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Interpelacja radnej Doroty Burzyńskiej z dnia 1 kwietnia 2019 r. wraz z odpowiedzią
26.04.2019 07:21:49 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Interpelacja radnej Renaty Kowalczyk z dnia 9 kwietnia 2019 r. wraz z odpowiedzią
26.04.2019 07:21:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnej Renaty Kowalczyk z dnia 9 kwietnia 2019 r. wraz z odpowiedzią
26.04.2019 07:21:03 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Interpelacja radnego Witolda Kruka z dnia 8 kwietnia 2019 r. wraz z odpowiedzią
26.04.2019 07:20:49 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Interpelacja radnego Witolda Kruka z dnia 8 kwietnia 2019 r. wraz z odpowiedzią
26.04.2019 07:19:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnego Witolda Kruka z dnia 8 kwietnia 2019 r. wraz z odpowiedzią
26.04.2019 07:18:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnego Witolda Kruka z dnia 8 kwietnia 2019 r. wraz z odpowiedzią
26.04.2019 07:05:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 31/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
bip_menu_bottom