bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
09.05.2019 14:14:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja dotatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
09.05.2019 14:13:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja dotatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
09.05.2019 14:13:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
09.05.2019 14:13:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
09.05.2019 14:13:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Przedszkole w Dobrej
09.05.2019 14:12:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
09.05.2019 14:12:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
09.05.2019 14:12:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Przedszkole w Dobrej
09.05.2019 14:11:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
09.05.2019 14:11:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
09.05.2019 14:11:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Przedszkole w Dobrej
09.05.2019 13:34:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu lnformacja
09.05.2019 13:33:54 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł lnformacja
09.05.2019 12:34:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 36/19 z dnia 9 maja 2019 r.
09.05.2019 12:34:13 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 36/19 z dnia 9 maja 2019 r.
09.05.2019 12:34:04 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 36/19 z dnia 9 maja 2019 r.
09.05.2019 12:33:06 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 35/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
09.05.2019 12:32:47 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 34/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
09.05.2019 12:08:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja dotatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
09.05.2019 12:07:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja dotatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
09.05.2019 12:07:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja dotatkowa sporządzona na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
09.05.2019 12:06:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
09.05.2019 12:05:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
09.05.2019 12:05:36 Adam Świerczyński Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
09.05.2019 12:04:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
09.05.2019 12:04:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
09.05.2019 12:04:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki (Wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
09.05.2019 12:02:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
09.05.2019 12:02:36 Adam Świerczyński Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
09.05.2019 12:02:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
09.05.2019 09:36:27 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Uchwały PKW
09.05.2019 09:36:00 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Uchwały PKW
08.05.2019 11:19:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Interpelacja radnej Danuty Kardas z dnia 6 maja 2019 r.wraz z odpowiedzią
08.05.2019 11:19:35 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Interpelacja radnej Danuty Kardas z dnia 6 maja 2019 r.wraz z odpowiedzią
08.05.2019 11:18:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 33/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
08.05.2019 11:17:46 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 33/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
08.05.2019 07:42:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja Wójta Gminy Sędziejowice
08.05.2019 07:42:34 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja Wójta Gminy Sędziejowice
07.05.2019 13:16:11 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o budowie farmy fotowoltaicznej w Marzeninie do artykułu INFORMACJA
07.05.2019 13:15:18 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł INFORMACJA
07.05.2019 12:58:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28
07.05.2019 12:58:12 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28
06.05.2019 11:17:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:17:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:17:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:17:23 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część południowa, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:16:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:16:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:16:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice
06.05.2019 11:15:54 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Podule – część północna, gmina Sędziejowice
bip_menu_bottom