bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
18.05.2019 07:54:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marcin Rzepa - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:54:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rozwód - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:53:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Emilia Piątek - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:53:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Owczarz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:52:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik Witold Kruk - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:52:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Rafał Krawczyk - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:51:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik Renata Kowalczyk - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:51:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik Danuta Kardas - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:50:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:50:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Katarzyna Dąbrowska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:49:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dorota Burzyńska - Radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:49:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sławomir Bilant - Radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
18.05.2019 07:47:33 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2018 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
16.05.2019 09:44:54 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
16.05.2019 09:44:26 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
15.05.2019 14:14:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 15 maja 2019 r.
15.05.2019 14:14:22 Adam Świerczyński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 15 maja 2019 r.
15.05.2019 14:13:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 15 maja 2019 r.
15.05.2019 14:01:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 39/19 z dnia 15 maja 2019 r.
15.05.2019 14:01:09 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 39/19 z dnia 15 maja 2019 r.
15.05.2019 10:30:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
15.05.2019 10:30:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
15.05.2019 10:29:48 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
15.05.2019 10:22:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnej Danuty Kardas z dnia 6 maja 2019 r.wraz z odpowiedzią
15.05.2019 10:22:07 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Interpelacja radnej Danuty Kardas z dnia 6 maja 2019 r.wraz z odpowiedzią
15.05.2019 09:07:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
15.05.2019 09:06:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
15.05.2019 07:56:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 38/19 z dnia 9 maja 2019 r.
15.05.2019 07:56:29 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 38/19 z dnia 9 maja 2019 r.
13.05.2019 08:56:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść informacji do artykułu INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej
13.05.2019 08:55:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł INFORMACJA Obwodowej Komisji Wyborczej
10.05.2019 10:44:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Zestawienie zmian w funduszu Urząd Gminy
10.05.2019 10:44:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Zestawienie zmian w funduszu Urząd Gminy
10.05.2019 10:44:30 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Zestawienie zmian w funduszu Gmina Sędziejowice
10.05.2019 10:44:23 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Zestawienie zmian w funduszu Gmina Sędziejowice
10.05.2019 10:43:54 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.- Urząd Gminy
10.05.2019 10:43:46 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.- Urząd Gminy
10.05.2019 10:43:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.- Gmina Sędziejowice
10.05.2019 10:43:19 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.- Gmina Sędziejowice
10.05.2019 10:41:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja dodatkowa Gmina Sędziejowice
10.05.2019 10:41:30 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja dodatkowa Gmina Sędziejowice
10.05.2019 10:40:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
10.05.2019 10:40:17 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
10.05.2019 10:39:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
10.05.2019 10:38:52 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
10.05.2019 10:34:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SĘDZIEJOWICE sporządzony na dzień31-12-2018 r.
10.05.2019 10:34:17 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SĘDZIEJOWICE sporządzony na dzień31-12-2018 r.
09.05.2019 19:01:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 37/19 z dnia 9 maja 2019 r.
09.05.2019 19:01:04 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 37/19 z dnia 9 maja 2019 r.
09.05.2019 14:14:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja dotatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r. do artykułu Przedszkole w Dobrej
bip_menu_bottom