bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
05.06.2019 09:27:27 Adam Świerczyński Z kategorii Ogłoszenia - komunikaty do kategorii Wybory ławników został przeniesiony artykuł Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice ogłasza zasady przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
05.06.2019 09:15:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice ogłasza zasady przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
05.06.2019 09:15:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice ogłasza zasady przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
05.06.2019 09:15:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice ogłasza zasady przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
05.06.2019 09:15:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice ogłasza zasady przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
05.06.2019 09:15:10 Adam Świerczyński Z kategorii Strona Główna do kategorii Ogłoszenia - komunikaty został przeniesiony artykuł Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice ogłasza zasady przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
05.06.2019 09:14:53 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice ogłasza zasady przeprowadzania naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
05.06.2019 09:09:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu SPRAWO ZDANIE Z RE ALIZACJI PRO GRAMIJ WSPOŁPRACY GMINY SĘDZIEJOWICE Z ORGANIZACJAMI P O Z ARZĄD OWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PIJBLLC ZNE G O I O WOL ONTARIAC IE, P ROW AD Z ĄCY MI D ZI AŁALNO Ś C POZYTKU PIJBLICZNEGO ZA 2018 R.
05.06.2019 09:08:54 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł SPRAWO ZDANIE Z RE ALIZACJI PRO GRAMIJ WSPOŁPRACY GMINY SĘDZIEJOWICE Z ORGANIZACJAMI P O Z ARZĄD OWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PIJBLLC ZNE G O I O WOL ONTARIAC IE, P ROW AD Z ĄCY MI D ZI AŁALNO Ś C POZYTKU PIJBLICZNEGO ZA 2018 R.
05.06.2019 09:07:41 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
05.06.2019 09:07:21 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
05.06.2019 09:06:49 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018
05.06.2019 09:06:37 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018
05.06.2019 09:06:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘDZIEJOWICACH za 2018 rok
05.06.2019 09:06:00 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘDZIEJOWICACH za 2018 rok
05.06.2019 09:02:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami za 2018 rok
05.06.2019 09:01:28 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami za 2018 rok
05.06.2019 08:54:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR VIII/68/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:54:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VIII/68/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:53:49 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VIII/68/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:52:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:51:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:50:00 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VIII/67/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:48:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:48:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:48:03 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VIII/66/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:47:15 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:47:01 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:46:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VIII/65/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:45:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wyniki głosowania do artykułu NR VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:45:42 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu NR VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:45:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:45:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu NR VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:44:10 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 r.
05.06.2019 08:39:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 41/19 z dnia 23 maja 2019 r.
05.06.2019 08:38:07 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 41/19 z dnia 23 maja 2019 r.
31.05.2019 10:11:07 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść raportu. do artykułu RAPORT O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2018
31.05.2019 10:10:32 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł RAPORT O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2018
31.05.2019 10:08:52 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść raportu. do artykułu RAPORT O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2018
31.05.2019 10:08:30 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł RAPORT O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2018
31.05.2019 10:08:09 Marek Kidawski Usunięto artykuł RAPORT O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2018 z kategorii Raport o stanie gminy
31.05.2019 10:06:25 Marek Kidawski Dodany załącznik Formularz zgłoszeniowy do debaty do Raportu o stanie gminy do artykułu DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE
31.05.2019 10:05:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE
31.05.2019 10:03:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść raportu. do artykułu
31.05.2019 10:03:11 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
31.05.2019 10:02:30 Marek Kidawski Usunięto artykuł RAPORT O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE W ROKU 2018 z kategorii Raport o stanie gminy
31.05.2019 10:00:16 Marek Kidawski Usunięto artykuł DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SĘDZIEJOWICE z kategorii Raport o stanie gminy
31.05.2019 09:58:46 Marek Kidawski Dodany załącznik Formularz zgłoszeniowy do debaty Raport o stanie gminy do artykułu
31.05.2019 09:58:02 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
31.05.2019 09:32:47 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść raportu. do artykułu
bip_menu_bottom