bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
19.06.2019 07:06:28 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.06.2019 14:17:02 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Przedmiary do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.06.2019 14:15:47 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - STWiOR do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.06.2019 14:14:33 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.06.2019 14:11:15 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 9 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.06.2019 14:01:02 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
17.06.2019 14:43:51 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Informacja - lista osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.
17.06.2019 09:48:16 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 44/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.
17.06.2019 09:47:42 Marek Kidawski Usunięty załącznik Pełna treść zarządzenia z artykułu NR 44/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.
14.06.2019 13:18:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 43/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.
14.06.2019 13:18:12 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 43/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.
13.06.2019 14:08:08 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023
13.06.2019 13:44:40 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023
13.06.2019 13:34:36 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023
13.06.2019 13:08:00 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023
13.06.2019 12:20:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36
13.06.2019 12:20:15 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36
13.06.2019 12:18:39 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR VIII/19 z dnia 31 maja 2019 r.
13.06.2019 12:18:27 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR VIII/19 z dnia 31 maja 2019 r.
13.06.2019 09:19:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 34/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
13.06.2019 09:18:56 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 34/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
13.06.2019 09:17:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 44/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.
13.06.2019 09:16:42 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 44/19 z dnia 12 czerwca 2019 r.
13.06.2019 09:15:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 43/19 z dnia 3 czerwca 2019 r.
10.06.2019 12:56:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Oficjalne wnioski i petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.
10.06.2019 12:56:21 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oficjalne wnioski i petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.
10.06.2019 12:14:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35
10.06.2019 12:13:54 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35
10.06.2019 12:03:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - I kwartał 2019
10.06.2019 12:03:17 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - I kwartał 2019
10.06.2019 12:03:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - I kwartał 2019
10.06.2019 12:03:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - I kwartał 2019
10.06.2019 12:02:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania - I kwartał 2019
10.06.2019 12:02:41 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Sprawozdania - I kwartał 2019
10.06.2019 11:44:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść informacji do artykułu Informacja
10.06.2019 11:43:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja
07.06.2019 16:30:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Informacja o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice
07.06.2019 16:29:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Informacja o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice
07.06.2019 16:29:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik Nazwa Komitetu do artykułu Informacja o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice
07.06.2019 16:22:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice
07.06.2019 12:40:38 Adam Świerczyński Usunięto artykuł Informacja o utworzeniu komitetu mającego na celu wystąpienie z inicjatywą podjęcia przez Radę Gminy Sędziejowice uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice z kategorii Ogłoszenia - komunikaty
07.06.2019 12:36:15 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł
07.06.2019 11:24:26 Adam Świerczyński Edytowano artykuł GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SĘDZIEJOWICE - SPIS STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
07.06.2019 11:23:48 Adam Świerczyński Edytowano artykuł GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SĘDZIEJOWICE - SPIS STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
07.06.2019 10:58:01 Adam Świerczyński Edytowano artykuł GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SĘDZIEJOWICE - SPIS STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
07.06.2019 10:52:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY SĘDZIEJOWICE - SPIS STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
05.06.2019 15:09:23 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
05.06.2019 15:07:40 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
05.06.2019 10:47:34 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
05.06.2019 09:52:31 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom