bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
19.07.2019 14:25:17 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 6 - Zmodyfikowany Wykaz robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.07.2019 14:24:40 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 1 - Zmodyfikowany Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.07.2019 14:23:55 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dn. 19.07.2019 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.07.2019 14:23:18 Grażyna Stankiewicz Usunięty załącznik Odpoweidzi na pytania z dn. 19.07.2019 r. z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.07.2019 14:23:11 Grażyna Stankiewicz Usunięty załącznik Załaćznik Nr 1 - Zmodyfikowany Formularz oferty z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.07.2019 14:22:50 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załaćznik Nr 1 - Zmodyfikowany Formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.07.2019 14:21:34 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Odpoweidzi na pytania z dn. 19.07.2019 r. do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.07.2019 13:32:06 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu Informacja - budowa wolnostojących kolektorów słonecznych.
15.07.2019 13:31:39 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Informacja - budowa wolnostojących kolektorów słonecznych.
15.07.2019 13:30:00 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu OBWIESZCZENIE
15.07.2019 13:29:35 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
15.07.2019 07:08:30 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 188/2019 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r.
15.07.2019 07:07:35 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 188/2019 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 lipca 2019 r.
12.07.2019 14:40:58 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść prokokółu. do artykułu NR IX/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
12.07.2019 14:40:23 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR IX/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
11.07.2019 10:42:25 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu OBWIESZCZENIE
11.07.2019 10:41:56 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
10.07.2019 14:24:31 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 53/19 z dnia 10 lipca 2019 r.
10.07.2019 14:24:12 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 53/19 z dnia 10 lipca 2019 r.
10.07.2019 14:16:05 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 52/19 z dnia 9 lipca 2019 r.
10.07.2019 14:15:42 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 52/19 z dnia 9 lipca 2019 r.
10.07.2019 09:24:27 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia. do artykułu Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości.
10.07.2019 09:23:46 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości.
09.07.2019 14:54:36 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia. do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
09.07.2019 14:54:09 Marek Kidawski Dodany załącznik Klauzula informacyjna. do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
09.07.2019 14:53:07 Marek Kidawski Dodany załącznik Oświadczenie. do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
09.07.2019 14:52:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Kwestionariusz kandydata. do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
09.07.2019 14:51:47 Marek Kidawski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
09.07.2019 14:40:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść sprawozdania. do artykułu Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek za 2018 r.
09.07.2019 14:39:18 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek za 2018 r.
09.07.2019 14:36:44 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść sprawozdania. do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2018 r.
09.07.2019 14:33:51 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2018 r.
09.07.2019 14:30:01 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treśc bilansu. do artykułu Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sędziejowice
09.07.2019 14:29:00 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sędziejowice
09.07.2019 14:25:24 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Uchwała Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 20 maja 2019 roku.
09.07.2019 14:24:51 Marek Kidawski Edytowano artykuł Uchwała Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 20 maja 2019 roku.
09.07.2019 14:24:26 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 1/19 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 20 maja 2019 roku.
09.07.2019 14:21:01 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Uchwała Nr I/67/2019 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2019 roku
09.07.2019 14:20:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/67/2019 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2019 roku
09.07.2019 14:17:37 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Uchwała Nr I/49/2019 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2019 roku
09.07.2019 14:17:15 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/49/2019 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja 2019 roku
08.07.2019 16:09:40 Marek Kidawski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
08.07.2019 16:09:08 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
08.07.2019 15:59:11 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 51/19 z dnia 8 lipca 2019 r.
08.07.2019 15:58:45 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 51/19 z dnia 8 lipca 2019 r.
08.07.2019 15:54:27 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 50/19 z dnia 5 lipca 2019 r.
08.07.2019 15:54:09 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 50/19 z dnia 5 lipca 2019 r.
08.07.2019 15:51:38 Marek Kidawski Edytowano artykuł NR 49/19 z dnia 3 lipca 2019 r.
08.07.2019 15:48:17 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 49/19 z dnia 3 lipca 2019 r.
08.07.2019 15:48:04 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 49/19 z dnia 3 lipca 2019 r.
bip_menu_bottom