bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
08.08.2019 09:01:58 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SĘDZIEJOWICACH
07.08.2019 14:50:22 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygniecie przetargu
07.08.2019 14:46:12 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
06.08.2019 15:07:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu Informacja - budowa farmy fotowoltaicznej - obręb Niecenia.
06.08.2019 15:06:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Informacja - budowa farmy fotowoltaicznej - obręb Niecenia.
06.08.2019 14:47:21 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia. do artykułu POSTANOWIENIE NR 429/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 sierpnia 2019 r.
06.08.2019 14:47:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 429/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 sierpnia 2019 r.
06.08.2019 14:45:18 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia. do artykułu POSTANOWIENIE NR 426/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 sierpnia 2019 r.
06.08.2019 14:44:48 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 426/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 sierpnia 2019 r.
05.08.2019 14:43:03 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 sierpnia 2019 r.
05.08.2019 14:42:48 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 sierpnia 2019 r.
05.08.2019 13:22:24 Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekt Wykonawczy.zip do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:32:17 Grażyna Stankiewicz Edytowano artykuł Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:31:26 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:27:36 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - STWiOR do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:26:48 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Przedmiary do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:26:08 Grażyna Stankiewicz Usunięty załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekty z artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:25:35 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekty do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:23:54 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekty do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:14:53 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumnetacja techniczna - Opracowanie geotechniczne do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:14:01 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja technicza - Decyzje pozwolenia na budowę do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 12:12:28 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ + Załączniki 1-9 do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
05.08.2019 11:50:39 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłosznie o zamówieniu
02.08.2019 15:03:51 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść wyjaśnienia. do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2018 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
02.08.2019 14:38:05 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść oświadczenia. do artykułu Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS Sędziejowicach
02.08.2019 14:37:21 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe kierownika GOPS Sędziejowicach
02.08.2019 07:42:30 Marek Kidawski Edytowano artykuł Informacja KBW w Łodzi - formularze do pobrania
02.08.2019 07:41:39 Marek Kidawski Edytowano artykuł Informacja KBW w Łodzi - formularze do pobrania
02.08.2019 07:41:16 Marek Kidawski Edytowano artykuł Informacja KBW w Łodzi - formularze do pobrania
29.07.2019 12:34:44 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
26.07.2019 13:59:28 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 24 lipca 2019 r.
26.07.2019 13:58:56 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 24 lipca 2019 r.
25.07.2019 12:56:39 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść oświadczenia. do artykułu Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO Nr1 w Sędziejowicach - Renata Anna Kowalczyk
25.07.2019 12:56:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe dyrektora ZSO Nr1 w Sędziejowicach - Renata Anna Kowalczyk
25.07.2019 12:49:39 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
25.07.2019 12:47:08 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
24.07.2019 15:34:18 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 58/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:33:53 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 58/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:30:38 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 57/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:29:36 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 57/19 z dnia 23 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:27:21 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 56/19 z dnia 22 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:27:06 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 56/19 z dnia 22 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:24:00 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 55/19 z dnia 18 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:23:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 55/19 z dnia 18 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:22:22 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 54/19 z dnia 12 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:22:00 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 54/19 z dnia 12 lipca 2019 r.
24.07.2019 15:05:48 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia. do artykułu Ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości - Pruszków
24.07.2019 15:04:26 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości - Pruszków
24.07.2019 15:03:05 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia. do artykułu Ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości - Sędziejowice
24.07.2019 15:02:42 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości - Sędziejowice
bip_menu_bottom