bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
06.09.2019 09:03:02 Michał Ułański Edytowano artykuł
06.09.2019 09:02:33 Michał Ułański Edytowano artykuł
06.09.2019 09:01:55 Michał Ułański Edytowano artykuł
06.09.2019 09:01:16 Michał Ułański Dodany nowy artykuł
05.09.2019 14:09:14 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 72/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:08:58 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 72/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:07:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 71/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:06:37 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 71/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:03:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 70/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
05.09.2019 14:02:37 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 70/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r.
03.09.2019 14:51:02 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 5
03.09.2019 14:50:14 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 5
03.09.2019 14:48:46 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 4
03.09.2019 14:48:16 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 4
03.09.2019 14:47:15 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 3
03.09.2019 14:45:51 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 3
02.09.2019 10:37:36 Michał Ułański Dodany załącznik Informacja-aktualne_sklady_ObKW do artykułu Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
02.09.2019 10:36:53 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
02.09.2019 10:34:20 Marek Kidawski Usunięto artykuł Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z kategorii Wybory uzupełniające do RG Sędziejowice okręg III dnia 15.09.2019
02.09.2019 10:30:57 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
02.09.2019 10:23:08 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu OBWIESZCZENIE o kandydatach na radnych w wyborach uzupełniających.
02.09.2019 10:21:53 Marek Kidawski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE o kandydatach na radnych w wyborach uzupełniających.
02.09.2019 10:21:14 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o kandydatach na radnych w wyborach uzupełniających.
30.08.2019 11:23:43 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 2
30.08.2019 11:23:22 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 2
30.08.2019 11:21:10 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 1
30.08.2019 11:20:45 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 1
28.08.2019 10:02:34 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu OBWIESZCZENIE SKO
28.08.2019 10:02:18 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE SKO
28.08.2019 07:07:55 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu POSTANOWIENIE NR 463/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 sierpnia 2019 r.
28.08.2019 07:07:39 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 463/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 sierpnia 2019 r.
28.08.2019 07:07:19 Marek Kidawski Usunięto artykuł POSTANOWIENIE NR 463/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 sierpnia 2019 r. z kategorii Wybory uzupełniające do RG Sędziejowice okręg III dnia 15.09.2019
28.08.2019 07:06:05 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu POSTANOWIENIE NR 462/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 sierpnia 2019 r.
28.08.2019 07:05:19 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 462/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 sierpnia 2019 r.
28.08.2019 06:55:53 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu
28.08.2019 06:55:36 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
28.08.2019 06:47:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
27.08.2019 08:01:14 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 69/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 08:00:57 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 69/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 07:57:11 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 60/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
27.08.2019 07:56:52 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 64/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 07:56:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 68/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 07:56:09 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 68/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 07:54:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 64/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 07:53:51 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 64/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 07:52:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 60/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
27.08.2019 07:51:31 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 60/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
27.08.2019 07:47:47 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 59/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
27.08.2019 07:47:37 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik z artykułu NR 59/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
27.08.2019 07:47:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik do artykułu NR 59/19 z dnia 29 lipca 2019 r.
bip_menu_bottom