bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
25.09.2019 10:13:06 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 6
25.09.2019 10:12:29 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 5
25.09.2019 10:11:20 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 5
25.09.2019 10:08:25 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 4
25.09.2019 10:07:39 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 4
25.09.2019 10:04:42 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 3
25.09.2019 10:04:15 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 3
25.09.2019 09:57:46 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 2
25.09.2019 09:57:25 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 2
25.09.2019 09:55:06 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Projekt uchwały - 1
25.09.2019 09:54:38 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 1
23.09.2019 12:35:43 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 13 września 2019 r.
23.09.2019 12:35:12 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 13 września 2019 r.
23.09.2019 11:34:00 Marek Kidawski Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy. do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
23.09.2019 11:33:32 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia. do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
23.09.2019 11:32:24 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
23.09.2019 11:13:04 Marek Kidawski Dodany załącznik Odpowiedź na petycję - progi zwalniające ul. Rolnicza. do artykułu Petycja o zamontowanie progów zwalniających na ul. Rolniczej w Sędziejowicach
23.09.2019 08:46:20 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia. do artykułu POSTANOWIENIE NR 571/2019
23.09.2019 08:45:29 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 571/2019
23.09.2019 08:44:43 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia. do artykułu POSTANOWIENIE NR 570/2019
23.09.2019 08:41:29 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 570/2019
19.09.2019 12:12:16 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu Informacja - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.
19.09.2019 12:12:04 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Informacja - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW.
19.09.2019 09:56:02 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść protokołu. do artykułu NR X/19 z dnia 4 września 2019 r.
19.09.2019 09:54:52 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR X/19 z dnia 4 września 2019 r.
19.09.2019 09:46:54 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 74/19 z dnia 17 września 2019 r.
19.09.2019 09:46:39 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR 74/19 z dnia 17 września 2019 r.
19.09.2019 08:50:34 Marek Kidawski Usunięty załącznik Pełna treść obwieszczenia. z artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 18 września 2019 r.
19.09.2019 08:48:34 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 18 września 2019 r.
19.09.2019 08:48:34 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 18 września 2019 r.
19.09.2019 08:47:32 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 18 września 2019 r.
18.09.2019 14:24:48 Marek Kidawski Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekt Wykonawczy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:13:03 Grażyna Stankiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:12:21 Grażyna Stankiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:11:37 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:08:25 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - STWiOR do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:07:26 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumantacja techniczna - Przedmiary do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:06:51 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Projekty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:03:48 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumnetacja techniczna - Opracowanie geotechniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:02:55 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Załącznik Nr 10 - Dokumentacja techniczna - Decyzje pozwolenia na budowę do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:01:54 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ + Załączniki 1-9 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 14:00:09 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.09.2019 13:50:52 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
16.09.2019 16:13:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść informacji. do artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 września 2019 r.
16.09.2019 16:13:14 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 września 2019 r.
16.09.2019 15:51:31 Marek Kidawski Dodany załącznik Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego. do artykułu Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice przeprowadzonych w dniu 15.09.2019
16.09.2019 15:50:34 Marek Kidawski Dodany załącznik Protokół z wyborów. do artykułu Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice przeprowadzonych w dniu 15.09.2019
16.09.2019 15:50:00 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia o wynikach głosowania. do artykułu Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice przeprowadzonych w dniu 15.09.2019
16.09.2019 15:49:14 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice przeprowadzonych w dniu 15.09.2019
16.09.2019 14:20:24 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu do artykułu Ogłosznie o zamówieniu
bip_menu_bottom