bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
28.10.2019 13:47:16 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 86/19 z dnia 17 października 2019 r.
28.10.2019 13:44:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 85/19 z dnia 17 października 2019 r.
28.10.2019 13:44:26 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 85/19 z dnia 17 października 2019 r.
28.10.2019 13:38:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 83/19 z dnia 10 października 2019 r.
28.10.2019 13:38:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 83/19 z dnia 10 października 2019 r.
28.10.2019 13:16:30 Marek Kidawski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.
28.10.2019 13:15:41 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia. do artykułu OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.
28.10.2019 13:15:14 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE.
25.10.2019 10:42:12 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść uchwały. do artykułu Uchwała nr I/1O7/2O19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 września 2O19
25.10.2019 10:41:41 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Uchwała nr I/1O7/2O19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 września 2O19
24.10.2019 13:59:08 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
24.10.2019 12:59:44 Marek Kidawski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice kadencja 2018-2023
23.10.2019 14:43:55 Marek Kidawski Usunięto artykuł POSTANOWIENIE NR 696/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 października 2019 r. z kategorii Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
23.10.2019 14:43:29 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia. do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II nr 696/2019 z dnia 22 października 2019 r.
23.10.2019 14:43:03 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II nr 696/2019 z dnia 22 października 2019 r.
23.10.2019 14:40:38 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia. do artykułu
23.10.2019 14:39:09 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
23.10.2019 09:21:26 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 89/19 z dnia 23 października 2019 r.
23.10.2019 09:21:04 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 89/19 z dnia 23 października 2019 r.
22.10.2019 12:40:15 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Zaktualizowany Załącznik nr 6 - Wzór umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.10.2019 12:38:24 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Zmiana treści SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.10.2019 08:43:34 Michał Ułański Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.10.2019 08:42:14 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
22.10.2019 08:41:48 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.10.2019 14:03:25 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.10.2019 12:19:21 Michał Ułański Edytowano artykuł KOŁA ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE
18.10.2019 12:13:10 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.10.2019 12:11:17 Grażyna Stankiewicz Usunięty załącznik Informacja z otwarcia ofert z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.10.2019 12:11:11 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.10.2019 12:11:11 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.10.2019 12:09:06 Michał Ułański Edytowano artykuł Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
18.10.2019 12:08:33 Michał Ułański Edytowano artykuł Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
18.10.2019 12:08:02 Michał Ułański Edytowano artykuł Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
17.10.2019 10:18:57 Marek Kidawski Dodany załącznik Protokół z przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów, stanowiących mienie Gminy Sędziejowice. do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
16.10.2019 14:05:42 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
16.10.2019 14:04:51 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.10.2019 06:59:29 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 84/19 z dnia 14 października 2019 r.
16.10.2019 06:59:13 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 84/19 z dnia 14 października 2019 r.
15.10.2019 13:51:28 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść protokołu. do artykułu NR XI/19 z dnia 30 września 2019 r.
15.10.2019 13:45:39 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł NR XI/19 z dnia 30 września 2019 r.
14.10.2019 07:50:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 82/19 z dnia 8 października 2019 r.
14.10.2019 07:50:03 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 82/19 z dnia 8 października 2019 r.
14.10.2019 07:47:22 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 81/19 z dnia 4 października 2019 r.
14.10.2019 07:46:31 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 81/19 z dnia 4 października 2019 r.
14.10.2019 07:34:59 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 80/19 z dnia 30 września 2019 r.
14.10.2019 07:34:36 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 80/19 z dnia 30 września 2019 r.
14.10.2019 07:29:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 79/19 z dnia 30 września 2019 r.
14.10.2019 07:29:28 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 79/19 z dnia 30 września 2019 r.
14.10.2019 07:27:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 78/19 z dnia 30 września 2019 r.
14.10.2019 07:26:25 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 78/19 z dnia 30 września 2019 r.
bip_menu_bottom