bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
26.11.2019 07:30:46 Michał Ułański Usunięty załącznik Kwestionariusz dla kandydata z artykułu
26.11.2019 07:30:36 Michał Ułański Usunięty załącznik z artykułu
26.11.2019 07:30:33 Michał Ułański Usunięty załącznik Oświadczenie z artykułu
26.11.2019 07:30:25 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:30:21 Michał Ułański Usunięty załącznik Ogłoszenie o wyniku z artykułu
26.11.2019 07:30:15 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:30:10 Michał Ułański Usunięty załącznik Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z artykułu
26.11.2019 07:29:59 Michał Ułański Usunięto artykuł Informacja o wynikach postępowania konkursowego z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:29:53 Michał Ułański Usunięty załącznik Pełna treść informacji z artykułu
26.11.2019 07:29:35 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:29:30 Michał Ułański Usunięty załącznik Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie z artykułu
26.11.2019 07:29:25 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:29:19 Michał Ułański Usunięty załącznik Druga tura konkursy na Kierownika GOZ w Sędziejowicach z artykułu
26.11.2019 07:29:12 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:29:07 Michał Ułański Usunięty załącznik Ogłoszenie - kierownik GOZ Sędziejowice 2011 z artykułu
26.11.2019 07:29:05 Michał Ułański Usunięty załącznik Oswiadczenie karalności z artykułu
26.11.2019 07:29:03 Michał Ułański Usunięty załącznik Oświadczenie dowód osobisty z artykułu
26.11.2019 07:28:57 Michał Ułański Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:28:51 Michał Ułański Usunięty załącznik Pełna treść ogłoszenia z artykułu
26.11.2019 07:28:46 Michał Ułański Usunięto artykuł OGŁOSZENIE z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:28:42 Michał Ułański Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu
26.11.2019 07:28:26 Michał Ułański Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:28:22 Michał Ułański Usunięty załącznik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE z artykułu
26.11.2019 07:28:18 Michał Ułański Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu
26.11.2019 07:28:12 Michał Ułański Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:28:06 Michał Ułański Usunięty załącznik Nabór - Sekretarz gminy 02 z artykułu
26.11.2019 07:28:04 Michał Ułański Usunięty załącznik Nabór - Sekretarz gminy 01 z artykułu
26.11.2019 07:27:55 Michał Ułański Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWIESKO URZĘDNICZE z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:27:49 Michał Ułański Usunięty załącznik treść ogłoszenia z artykułu
26.11.2019 07:27:36 Michał Ułański Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:27:28 Michał Ułański Usunięty załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z artykułu
26.11.2019 07:26:45 Michał Ułański Usunięto artykuł Otwarte konkursy ofert z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:26:38 Michał Ułański Usunięty załącznik przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r. z artykułu
26.11.2019 07:26:36 Michał Ułański Usunięty załącznik Treść ogłoszenia z artykułu
26.11.2019 07:26:27 Michał Ułański Usunięto artykuł Konkurs na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:26:19 Michał Ułański Usunięty załącznik Szczegółowe informacje o naborze na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach z artykułu
26.11.2019 07:25:27 Michał Ułański Usunięto artykuł otwarte konkursy ofert z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:25:20 Michał Ułański Usunięty załącznik przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 r. z artykułu
26.11.2019 07:25:18 Michał Ułański Usunięty załącznik wzór oferty z artykułu
26.11.2019 07:25:16 Michał Ułański Usunięty załącznik treść ogłoszenia z artykułu
26.11.2019 07:24:20 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:23:53 Michał Ułański Usunięty załącznik Ogłoszenie o wyniku naboru. z artykułu
26.11.2019 07:23:34 Michał Ułański Usunięty załącznik Szczegółowe informacje o ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z artykułu
26.11.2019 07:14:58 Michał Ułański Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2011 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice z kategorii 2011
26.11.2019 07:14:55 Michał Ułański Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2011 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z kategorii 2011
26.11.2019 07:14:51 Michał Ułański Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2011 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice z kategorii 2011
26.11.2019 07:14:40 Michał Ułański Usunięty załącznik wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Sławomira Niedźwiedzkiego - Skarbnika Gminy z artykułu
26.11.2019 07:14:36 Michał Ułański Usunięty załącznik MIrosław Tadeusz Potasiak - Sekretarz Gminy z artykułu
26.11.2019 07:14:33 Michał Ułański Usunięty załącznik Alina Małgorzata Oleszczak - Kierowniki Urzędu Stanu Cywilnego z artykułu
26.11.2019 07:14:30 Michał Ułański Usunięty załącznik Sławomir Niedźwiedzki - Skarbnik Gminy z artykułu
bip_menu_bottom