bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
06.12.2019 09:39:06 Marek Kidawski Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH do artykułu Sprawozdania - III kwartał 2019
06.12.2019 09:38:48 Marek Kidawski Dodany załącznik sprawozdanie o nadwyżce / deficycie do artykułu Sprawozdania - III kwartał 2019
06.12.2019 09:38:28 Marek Kidawski Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI do artykułu Sprawozdania - III kwartał 2019
06.12.2019 09:36:28 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Sprawozdania - III kwartał 2019
06.12.2019 08:40:10 Michał Ułański Dodany załącznik Odpowiedz na interpelacje do artykułu Interpelacja radnej Sylwii Rozwód z dnia 08 listopada 2019 r.
05.12.2019 11:18:38 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
05.12.2019 11:14:52 Grażyna Stankiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
05.12.2019 11:13:52 Grażyna Stankiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
04.12.2019 09:32:17 Michał Ułański Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
04.12.2019 09:32:02 Michał Ułański Usunięty załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
04.12.2019 09:29:49 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 5
04.12.2019 09:29:10 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 5
04.12.2019 09:28:34 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 4
04.12.2019 09:28:25 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 4
04.12.2019 09:27:59 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 3
04.12.2019 09:27:37 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 3
04.12.2019 09:26:55 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 2
04.12.2019 09:26:38 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 2
04.12.2019 09:25:22 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 1
04.12.2019 09:24:37 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 1
03.12.2019 14:02:48 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Zmiana treści SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
03.12.2019 14:02:12 Grażyna Stankiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
02.12.2019 14:21:46 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
02.12.2019 14:11:02 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
02.12.2019 14:10:19 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
02.12.2019 12:55:13 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
29.11.2019 11:55:36 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
28.11.2019 15:12:57 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
28.11.2019 13:29:21 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 104/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
28.11.2019 13:28:08 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 104/19 z dnia 25 listopada 2019 r.
28.11.2019 13:25:07 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 103/19 z dnia 22 listopada 2019 r.
28.11.2019 13:20:39 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 102/19 z dnia 19 listopada 2019 r.
28.11.2019 13:20:24 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 102/19 z dnia 19 listopada 2019 r.
28.11.2019 13:15:27 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 99/19 z dnia 15 listopada 2019 r.
28.11.2019 13:15:11 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 99/19 z dnia 15 listopada 2019 r.
27.11.2019 17:56:13 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.11.2019 17:55:45 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
27.11.2019 17:52:36 Grażyna Stankiewicz Dodany załącznik SIWZ + Załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.11.2019 17:51:46 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
26.11.2019 07:35:06 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:35:01 Michał Ułański Usunięty załącznik z artykułu
26.11.2019 07:34:13 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:34:09 Michał Ułański Usunięty załącznik Oświadczenie z artykułu
26.11.2019 07:34:07 Michał Ułański Usunięty załącznik Kwestionariusz dla kandydata z artykułu
26.11.2019 07:34:05 Michał Ułański Usunięty załącznik Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z artykułu
26.11.2019 07:32:10 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:31:59 Michał Ułański Usunięty załącznik stanowisko ds. informatycznych z artykułu
26.11.2019 07:30:56 Michał Ułański Usunięto artykuł Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z kategorii Praca w Urzędzie
26.11.2019 07:30:49 Michał Ułański Usunięty załącznik Ogłoszenie o nabór na stanowisko ds. informatycznych z artykułu
26.11.2019 07:30:47 Michał Ułański Usunięty załącznik z artykułu
bip_menu_bottom