bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
24.03.2020 08:13:08 Michał Ułański Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice - 26.03.2020
24.03.2020 08:12:33 Michał Ułański Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice - 26.03.2020
24.03.2020 08:12:09 Michał Ułański Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice - 26.03.2020
24.03.2020 08:11:45 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice - 26.03.2020
24.03.2020 08:01:21 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść komunikatu do artykułu Komunikat - XVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice
24.03.2020 08:00:59 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Komunikat - XVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice
24.03.2020 07:56:59 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść informacji do artykułu Informacja
24.03.2020 07:56:37 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Informacja
24.03.2020 07:52:33 Michał Ułański Edytowano artykuł KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE
24.03.2020 07:51:54 Michał Ułański Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE
24.03.2020 07:50:02 Michał Ułański Usunięto artykuł Obwieszczenie z kategorii Ogłoszenia - komunikaty
24.03.2020 07:05:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 134/20 z dnia 16 marca 2020 r.
24.03.2020 07:05:11 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 134/20 z dnia 16 marca 2020 r.
24.03.2020 07:03:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 129/20 z dnia 4 marca 2020 r.
24.03.2020 06:52:17 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 129/20 z dnia 4 marca 2020 r.
24.03.2020 06:50:23 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
24.03.2020 06:49:46 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 114/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
20.03.2020 14:43:24 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść postanowienia. do artykułu POSTANOWIENIE NR 68/2020 z dnia 20 marca 2020 r.
20.03.2020 14:43:03 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE NR 68/2020 z dnia 20 marca 2020 r.
17.03.2020 07:53:14 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie
17.03.2020 07:49:44 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
17.03.2020 07:04:52 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu
17.03.2020 07:04:42 Michał Ułański Dodany nowy artykuł
16.03.2020 10:27:41 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 133/20 z dnia 13 marca 2020 r.
16.03.2020 10:27:26 Marek Kidawski Usunięty załącznik Pełna treść zarządzenia. z artykułu NR 133/20 z dnia 13 marca 2020 r.
13.03.2020 14:23:38 Grażyna Stankiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
13.03.2020 13:53:47 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.03.2020 13:53:25 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.03.2020 13:23:58 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 133/20 z dnia 13 marca 2020 r.
13.03.2020 13:23:49 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 133/20 z dnia 13 marca 2020 r.
13.03.2020 13:20:51 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 132/20 z dnia 11 marca 2020 r.
13.03.2020 13:20:41 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 132/20 z dnia 11 marca 2020 r.
13.03.2020 13:11:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 131/20 z dnia 11 marca 2020 r.
13.03.2020 13:11:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 131/20 z dnia 11 marca 2020 r.
13.03.2020 13:05:31 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 130/20 z dnia 10 marca 2020 r.
13.03.2020 13:05:20 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 130/20 z dnia 10 marca 2020 r.
13.03.2020 12:58:11 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 128/20 z dnia 25 lutego 2020 r.
13.03.2020 12:57:51 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 128/20 z dnia 25 lutego 2020 r.
13.03.2020 09:42:03 Michał Ułański Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnej Ewy Gruszczyńskiej z dnia 27 lutego 2020 r.
13.03.2020 09:41:25 Michał Ułański Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnej Doroty Burzyńskiej z dnia 24 lutego 2020 r.
12.03.2020 11:03:13 Michał Ułański Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI do artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:02:52 Michał Ułański Dodany załącznik ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH do artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:02:34 Michał Ułański Dodany załącznik Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego do artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:02:13 Michał Ułański Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych do artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:01:52 Michał Ułański Dodany załącznik Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego do artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:01:28 Michał Ułański Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH do artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:01:10 Michał Ułański Usunięty załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH z artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:01:05 Michał Ułański Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH do artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:00:54 Michał Ułański Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
12.03.2020 11:00:24 Michał Ułański Usunięty załącznik Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od dnia 31 grudnia 2019 z artykułu Sprawozdania - IV kwartał 2019
bip_menu_bottom