bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
02.12.2009 13:50:58 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Mapka sytuacyjna sołectwa Brzeski do artykułu Sołectwo Brzeski
02.12.2009 13:50:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut sołectwa Brzeski do artykułu Sołectwo Brzeski
02.12.2009 13:48:18 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Brzeski
02.12.2009 13:40:36 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Mapka sytuacyjna sołectwa Bilew do artykułu Sołectwo Bilew
02.12.2009 13:40:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut sołectwa Bilew do artykułu Sołectwo Bilew
02.12.2009 13:37:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Sołectwo Bilew
02.12.2009 12:30:21 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
02.12.2009 11:39:05 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
27.11.2009 09:58:33 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
20.11.2009 08:13:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 08:08:16 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 08:07:56 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
20.11.2009 08:05:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 08:04:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
20.11.2009 08:02:05 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 08:01:19 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
20.11.2009 07:58:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
20.11.2009 07:57:57 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
17.11.2009 12:03:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice do artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
17.11.2009 12:02:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:59:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice na lata 2003 - 2008 do artykułu Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:58:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:56:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 1997 - 2010 do artykułu Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 11:54:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 10:23:57 Dariusz Matuszkiewicz Usunięto artykuł Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Sędziejowicach z kategorii Prawo lokalne
17.11.2009 10:23:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zmiany w Regulaminie do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 10:23:26 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sędziejowicach do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 10:22:53 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 10:22:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.11.2009 10:17:55 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice na lata 2007 - 2010 do artykułu Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 10:15:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
17.11.2009 08:53:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zmiany w Regulaminie do artykułu
17.11.2009 08:52:50 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Regulamin do artykułu
17.11.2009 08:52:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
17.11.2009 07:50:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego za 2008 r. do artykułu
17.11.2009 07:48:24 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego za 2008 r. do artykułu
17.11.2009 07:29:35 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego do artykułu
17.11.2009 07:28:18 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego do artykułu
17.11.2009 07:26:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta oświadczenia majątkowego do artykułu
13.11.2009 13:16:05 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 13:12:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Program funkconalno - użytkowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 13:03:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 13:02:23 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany drogowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 13:00:23 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany ogrodzenia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 12:58:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt budowlany budynku do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 12:51:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki 1-7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 12:13:55 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
13.11.2009 12:07:06 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
05.11.2009 14:11:00 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Bogdan Grącki
05.11.2009 13:50:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Bogdan Grącki
bip_menu_bottom