bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
15.01.2010 07:31:54 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Adres
14.01.2010 06:56:20 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert do artykułu Rozstrzygnięcie przetargu
14.01.2010 06:55:47 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
12.01.2010 09:13:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 11:58:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 11:57:29 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
08.01.2010 11:54:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 11:54:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
08.01.2010 11:51:57 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 11:51:33 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
08.01.2010 11:48:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik załącznik do uchwały nr XXIX/188/09 do artykułu
08.01.2010 11:47:51 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 11:47:24 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
08.01.2010 11:45:27 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.01.2010 11:44:28 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
31.12.2009 12:44:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Korekta do przedmiarów - Bilew pas drogowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
31.12.2009 12:43:58 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
31.12.2009 07:01:05 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wymagania dotyczące przepompowni do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
29.12.2009 12:30:27 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.12.2009 14:47:14 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
18.12.2009 09:01:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Profile, rysunki dot. sieci wodociągowej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.12.2009 09:01:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Kosztorysy nakładcze do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
18.12.2009 08:56:58 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.12.2009 13:38:27 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
16.12.2009 13:33:50 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dz. nr 18 - Osiny
15.12.2009 11:33:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.12.2009 11:32:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
15.12.2009 11:30:22 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.12.2009 11:29:35 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
15.12.2009 11:27:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu
15.12.2009 11:26:06 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
15.12.2009 11:22:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR XXVII/09 z dnia 26.11.2009 r.
15.12.2009 11:21:56 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXVII/09 z dnia 26.11.2009 r.
15.12.2009 11:19:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
15.12.2009 11:19:14 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
15.12.2009 11:17:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
15.12.2009 11:17:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
14.12.2009 09:04:26 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Kopia wniesionego protestu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2009 09:02:27 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Przedmiary robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2009 09:01:37 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2009 09:01:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załacznik nr 8 - Projekt - Pompownie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2009 09:00:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załacznik nr 8 - Projekt - Wodociąg do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2009 08:58:45 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Kopia wniesionego protestu z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2009 08:58:41 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Załącznik nr 10 - Przedmiary robót z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2009 08:58:37 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2009 08:58:33 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Załącznik nr 8 - Projekt - Pompownie z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
10.12.2009 13:47:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
10.12.2009 13:46:55 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
09.12.2009 13:07:07 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
08.12.2009 13:10:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Kopia wniesionego protestu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
bip_menu_bottom