bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
24.05.2010 09:07:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 303/10 z dnia 18.05.2010 r.
24.05.2010 09:07:24 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Nr 303/10 z dnia 18.05.2010 r.
24.05.2010 09:07:02 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Nr 303/10 z dnia 18.05.2010 r.
24.05.2010 09:06:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 302/10 z dnia 17.05.2010 r.
24.05.2010 09:05:19 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Nr 302/10 z dnia 17.05.2010 r.
24.05.2010 09:03:54 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 301/10 z dnia 11.05.2010 r.
24.05.2010 09:03:34 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Nr 301/10 z dnia 11.05.2010 r.
24.05.2010 09:02:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 300/10 z dnia 11.05.2010 r.
24.05.2010 08:59:14 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Nr 300/10 z dnia 11.05.2010 r.
21.05.2010 14:03:04 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGłOSZENIE
21.05.2010 14:01:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł OGłOSZENIE
20.05.2010 13:43:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o wyniku naboru. do artykułu
20.05.2010 13:43:24 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł
20.05.2010 13:07:15 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
20.05.2010 13:01:04 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STW i OR do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
20.05.2010 13:00:32 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiary robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
20.05.2010 12:54:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - Lichawa i Kamostek do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
20.05.2010 12:43:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt techniczny - droga Kustrzyce do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
20.05.2010 12:32:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki 1 - 7 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
20.05.2010 12:15:35 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
20.05.2010 09:04:29 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść komunikatu do artykułu Komunikat OKW nr 17 w Sieradzu z dnia 7 maja 2010 r.
20.05.2010 09:04:10 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Komunikat OKW nr 17 w Sieradzu z dnia 7 maja 2010 r.
20.05.2010 08:27:32 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 10 maja 2010 r.
20.05.2010 08:26:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 10 maja 2010 r.
17.05.2010 13:23:52 Wiktor Komorowski Dodany załącznik wzór oferty do artykułu
17.05.2010 13:23:24 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu
17.05.2010 13:22:59 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
14.05.2010 14:06:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie w sprawie przyznania dotacji do artykułu Ogłoszenie
14.05.2010 14:05:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie w sprawie przyznania dotacji do artykułu Ogłoszenie o konkursie
14.05.2010 12:42:50 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Zawadzki Krzysztof - Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach do artykułu
14.05.2010 12:41:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krakowiak Stanisław - Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu
14.05.2010 12:40:42 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Kalwińska Halina - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu
14.05.2010 12:39:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jaworski Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu
14.05.2010 12:38:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Brożyński Grzegorz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach do artykułu
14.05.2010 12:37:14 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
14.05.2010 12:36:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Tralewski Sławomir - Sekretarz Gminy do artykułu
14.05.2010 12:35:21 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Oleszczak Alina - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do artykułu
14.05.2010 12:33:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Grecki Jan - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu
14.05.2010 12:32:05 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
14.05.2010 12:30:32 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2009 r. z kategorii Pracownicy Urzędu
14.05.2010 12:28:06 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
14.05.2010 12:17:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Ułański Wacław do artykułu
14.05.2010 12:17:06 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Tokarek Stanisław do artykułu
14.05.2010 12:16:31 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Sobala Władysław do artykułu
14.05.2010 12:15:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Płóciennik Zbigniew do artykułu
14.05.2010 12:15:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pawłowski Krzysztof do artykułu
14.05.2010 12:14:33 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Okupiński Marek do artykułu
14.05.2010 12:13:54 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krawczyk Waldemar do artykułu
14.05.2010 12:13:21 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Karasiński Mieczysław do artykułu
14.05.2010 12:12:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Kałuda Paweł do artykułu
bip_menu_bottom