bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
17.04.2020 21:37:38 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14
17.04.2020 21:37:29 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
17.04.2020 21:37:19 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3
17.04.2020 21:37:07 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18
17.04.2020 21:36:57 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
17.04.2020 21:36:48 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2
17.04.2020 21:36:35 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3
17.04.2020 21:36:26 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
17.04.2020 21:36:18 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11
17.04.2020 21:36:09 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22
17.04.2020 21:35:58 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28
17.04.2020 21:35:49 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 57
17.04.2020 21:35:40 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33
17.04.2020 21:35:11 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35
17.04.2020 21:34:55 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36
17.04.2020 21:33:41 Michał Ułański Z kategorii Rok 2019 do kategorii Rejestr umów został przeniesiony artykuł Rejestr umów 2019
17.04.2020 21:30:53 Michał Ułański Z kategorii Sytuacja powodziowa do kategorii Sytuacja powodziowa został przeniesiony artykuł OGłOSZENIE
17.04.2020 21:30:37 Michał Ułański Z kategorii Sytuacja powodziowa do kategorii Sytuacja powodziowa został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE PRZECIWPOPWODZIOWE
17.04.2020 21:30:24 Michał Ułański Z kategorii Sytuacja powodziowa do kategorii Sytuacja powodziowa został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE PRZECIWPOPWODZIOWE
17.04.2020 21:30:07 Michał Ułański Z kategorii Sytuacja powodziowa do kategorii Sytuacja powodziowa został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie biura prognoz hydrologicznych IMGW w Poznaniu
17.04.2020 21:29:50 Michał Ułański Z kategorii Sytuacja powodziowa do kategorii Sytuacja powodziowa został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE PRZECIWPOWODZIOWE
17.04.2020 21:29:33 Michał Ułański Z kategorii Sytuacja powodziowa do kategorii Sytuacja powodziowa został przeniesiony artykuł Alarm przeciwpowodziowy.
17.04.2020 21:29:16 Michał Ułański Z kategorii Sytuacja powodziowa do kategorii Sytuacja powodziowa został przeniesiony artykuł Zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
17.04.2020 21:24:58 Michał Ułański Z kategorii Rok 2016 do kategorii Rok 2016 został przeniesiony artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice za 2016 r.
17.04.2020 21:24:39 Michał Ułański Z kategorii Rok 2015 do kategorii Rok 2015 został przeniesiony artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice za 2015 r.
17.04.2020 21:24:05 Michał Ułański Z kategorii Rok 2014 do kategorii Rok 2014 został przeniesiony artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice za 2014 r.
17.04.2020 21:23:50 Michał Ułański Z kategorii Rok 2012 do kategorii Rok 2013 został przeniesiony artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice za 2012 r.
17.04.2020 21:23:31 Michał Ułański Z kategorii Rok 2010 do kategorii Rok 2012 został przeniesiony artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice
17.04.2020 21:23:10 Michał Ułański Z kategorii Rok 2011 do kategorii Rok 2011 został przeniesiony artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
17.04.2020 21:19:14 Michał Ułański Z kategorii Rejestr Instytucji Kultury do kategorii Rejestr Instytucji Kultury został przeniesiony artykuł REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
17.04.2020 21:18:19 Michał Ułański Z kategorii Rejestr działalności regulowanej do kategorii Rejestr działalności regulowanej został przeniesiony artykuł Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej
17.04.2020 21:14:18 Michał Ułański Z kategorii Zgromadzenia do kategorii Zgromadzenia został przeniesiony artykuł Informacja
17.04.2020 21:14:17 Michał Ułański Z kategorii Zgromadzenia do kategorii Zgromadzenia został przeniesiony artykuł Informacja
17.04.2020 21:13:32 Michał Ułański Z kategorii Zgromadzenia do kategorii Zgromadzenia został przeniesiony artykuł Ustawa z dnia 24 lipca 2015 Prawo o zgromadzeniach
17.04.2020 21:11:54 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Zabytki Gminy Sędziejowice ujęte w gminnej ewidencji zabytków
17.04.2020 21:09:16 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść diagnozy do artykułu Diagnoza
17.04.2020 21:08:53 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Diagnoza
17.04.2020 20:53:26 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu UCHWAŁA NR XLV/333/18 z dnia 27 września 2018 r.
17.04.2020 20:53:05 Michał Ułański Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLV/333/18 z dnia 27 września 2018 r.
17.04.2020 20:52:47 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
17.04.2020 20:52:37 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5026
17.04.2020 20:51:43 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu uchwała NR XXIV/183/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
17.04.2020 20:51:24 Michał Ułański Dodany nowy artykuł uchwała NR XXIV/183/16 z dnia 29 listopada 2016 r.
17.04.2020 20:49:59 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść uchwały do artykułu uchwała NR XXI/171/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
17.04.2020 20:49:42 Michał Ułański Dodany nowy artykuł uchwała NR XXI/171/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
17.04.2020 20:49:12 Michał Ułański Dodany załącznik Statut Gminy Sędziejowice do artykułu Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 61, poz. 557
17.04.2020 20:48:53 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 61, poz. 557
17.04.2020 14:30:00 Michał Ułański Dodany załącznik Ujednolicony Tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.04.2020 14:29:53 Michał Ułański Dodany załącznik Zarządzenie NR 22/15 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
17.04.2020 14:29:44 Michał Ułański Dodany załącznik Zarządzenie Nr 331/14 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom