bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
17.04.2020 21:53:51 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Stare Kozuby, działki nr 255 i 256
17.04.2020 21:53:44 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Sewerynów, działki nr 106/1 i 107/3
17.04.2020 21:53:35 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby Stare i Nowe, działki nr 585/9 i 585/6
17.04.2020 21:53:27 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Gmina Sędziejowice (działki nr 129, 391, 416, 82, 139, 187, 140, 254)
17.04.2020 21:53:18 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Kozuby dz. nr 428 i 429
17.04.2020 21:53:10 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Pruszków.
17.04.2020 21:53:01 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Gmina Sędziejowice (działki nr 11, 23 i 97)
17.04.2020 21:52:53 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Bilew dz. nr 654, 655, 656, 746.
17.04.2020 21:52:45 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sędziejowice dz. nr 264,7.
17.04.2020 21:52:36 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sędziejowice
17.04.2020 21:52:27 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.
17.04.2020 21:52:19 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY I”
17.04.2020 21:52:05 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY II”
17.04.2020 21:51:11 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Budowie farmy fotowoltaicznej „OSINY III”
17.04.2020 21:50:53 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Budowie farmy fotowoltaicznej „KORCZYSKA I”
17.04.2020 21:50:41 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej Bachorzyn o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew. 161 obręb Bachorzyn gm. Buczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
17.04.2020 21:50:31 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł lnformacja
17.04.2020 21:50:21 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
17.04.2020 21:50:12 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
17.04.2020 21:50:02 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
17.04.2020 21:49:53 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 2302E Pruszków – Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi – (odcinek od km 0+060 do km 1+615”)
17.04.2020 21:49:38 Michał Ułański Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 523 obręb Niecenia 0014”
17.04.2020 21:47:11 Michał Ułański Z kategorii Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych do kategorii Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bez Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
17.04.2020 21:44:44 Michał Ułański Z kategorii Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami do kategorii Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami został przeniesiony artykuł Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
17.04.2020 21:41:12 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie
17.04.2020 21:41:04 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
17.04.2020 21:40:55 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł ALARM POWODZIOWY
17.04.2020 21:40:49 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 36
17.04.2020 21:40:42 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 37
17.04.2020 21:40:35 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 48
17.04.2020 21:40:28 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 17
17.04.2020 21:40:20 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE NR 23
17.04.2020 21:40:13 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 23
17.04.2020 21:40:05 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 19
17.04.2020 21:39:58 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie nr 35
17.04.2020 21:39:50 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 51
17.04.2020 21:39:44 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE NR 68
17.04.2020 21:39:37 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 10
17.04.2020 21:39:26 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE NR 17 BIURA PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH IMGW PIB W POZNANIU
17.04.2020 21:39:18 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 22
17.04.2020 21:39:11 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE NR 30 - Upał - 3 stopień
17.04.2020 21:38:59 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31 - Burze z gradem - 1 stopień
17.04.2020 21:38:52 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 51
17.04.2020 21:38:45 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 52
17.04.2020 21:38:38 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 55
17.04.2020 21:38:29 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 58 – silna mgła/1
17.04.2020 21:38:09 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 59
17.04.2020 21:38:02 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 1
17.04.2020 21:37:53 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł OSTRZEŻENIE Nr 4
17.04.2020 21:37:45 Michał Ułański Z kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne do kategorii Ostrzeżenia meteorologiczne został przeniesiony artykuł Ostrzeżenie meteorlogiczne nr 11 burze z gradem/1
bip_menu_bottom