bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
13.12.2010 11:03:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sędziejowice
13.12.2010 11:02:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Program Ochrony Środowiska
13.12.2010 11:02:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Program Ochrony Środowiska
13.12.2010 08:28:02 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Program Ochrony Środowiska
13.12.2010 08:26:33 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Strategia Rozwoju Gminy Sędziejowice
13.12.2010 08:08:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
13.12.2010 08:08:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
13.12.2010 08:06:49 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice na lata 2003 - 2008 z artykułu Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
13.12.2010 08:06:42 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Program Inwestycyjny Gminy Sędziejowice
13.12.2010 08:04:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
13.12.2010 07:43:35 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
10.12.2010 13:39:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
10.12.2010 13:39:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
10.12.2010 13:39:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
10.12.2010 10:28:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
10.12.2010 10:25:05 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
10.12.2010 10:01:30 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Powszechny Spis Rolny 2010 do kategorii Spis Rolny 2010 został przeniesiony artykuł Powszechny Spis Rolny 2010
10.12.2010 10:01:18 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Powszechny Spis Rolny 2010 do kategorii Spis Rolny 2010 został przeniesiony artykuł Gminne Biuro Spisowe informuje!.
10.12.2010 10:00:54 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Spis Rolny 2010 do kategorii Spis Rolny 2010 został przeniesiony artykuł Ten spis jest dla nas bardzo ważny.
10.12.2010 10:00:44 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Powszechny Spis Rolny 2010 do kategorii Spis Rolny 2010 został przeniesiony artykuł Rolniku możesz to zrobic sam
10.12.2010 10:00:15 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Powszechny Spis Rolny 2010 do kategorii Spis Rolny 2010 został przeniesiony artykuł Ten spis jest dla nas bardzo ważny.
10.12.2010 07:39:26 Marek Kidawski Edytowano artykuł Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 07:38:40 Marek Kidawski Edytowano artykuł Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 07:36:39 Marek Kidawski Dodany załącznik Sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa mie Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 07:36:24 Marek Kidawski Dodany załącznik Program współpracy gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. do artykułu Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 07:36:09 Marek Kidawski Dodany załącznik GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK do artykułu Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 07:35:50 Marek Kidawski Dodany załącznik Formularz zgłoszenia opinii do artykułu Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 07:35:19 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Sędziejowice
10.12.2010 07:13:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
06.12.2010 10:16:30 Marek Kidawski Edytowano artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 - 2014
06.12.2010 10:14:56 Marek Kidawski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 -2014
06.12.2010 09:02:39 Marek Kidawski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 -2014
06.12.2010 08:56:07 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Komisje Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 -2014
06.12.2010 08:49:43 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Informacja
06.12.2010 08:49:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych do artykułu Informacja
06.12.2010 08:47:27 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Informacja
06.12.2010 08:38:59 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Skład Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010 - 2014
06.12.2010 08:32:28 Marek Kidawski Usunięto artykuł Skład oraz Komisje Rady Gminy Sędziejowice w kadencji 2010-2014 z kategorii Kadencja 2010-2014
06.12.2010 08:30:30 Marek Kidawski Edytowano artykuł
06.12.2010 08:28:57 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
03.12.2010 12:56:59 Dariusz Matuszkiewicz Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe z kategorii Kadencja 2006 - 2010
03.12.2010 12:55:06 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
03.12.2010 12:54:49 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
03.12.2010 12:54:32 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
03.12.2010 12:54:06 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
03.12.2010 12:53:48 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
03.12.2010 12:53:35 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
03.12.2010 12:53:23 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
03.12.2010 12:53:09 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
03.12.2010 12:52:52 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Oświadczenia majątkowe do kategorii Oświadczenia majątkowe został przeniesiony artykuł
bip_menu_bottom