bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
01.03.2011 08:13:22 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Kowalski Sylwester do artykułu
01.03.2011 08:12:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Kopeć Anna Urszula do artykułu
01.03.2011 08:12:16 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Kocik Teresa Genowefa do artykułu
01.03.2011 08:11:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jabłoński Andrzej do artykułu
01.03.2011 08:10:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Dzierżawski Jarosław Zbigniew do artykułu
01.03.2011 08:10:15 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Domowicz Krzysztof Jan do artykułu
01.03.2011 08:09:43 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Cieślak Dariusz do artykułu
01.03.2011 08:09:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Bartczak Jarosław Tomasz do artykułu
01.03.2011 08:08:43 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Balcerowiak Aleksandra Julia do artykułu
01.03.2011 08:07:58 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Angerman Daniel do artykułu
01.03.2011 07:53:47 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł
01.03.2011 07:43:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
01.03.2011 07:32:35 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Radni do kategorii 2010 został przeniesiony artykuł
01.03.2011 07:31:43 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Kierownicy jednostek do kategorii 2010 został przeniesiony artykuł
01.03.2011 07:31:22 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Pracownicy Urzędu do kategorii 2010 został przeniesiony artykuł
01.03.2011 07:27:45 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Radni do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł
01.03.2011 07:27:08 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Kierownicy jednostek do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł
01.03.2011 07:26:20 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii Pracownicy Urzędu do kategorii 2009 został przeniesiony artykuł
25.02.2011 13:09:59 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16.02.2011 10:45:08 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
16.02.2011 10:36:55 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
15.02.2011 07:27:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zmiany do regulaminu do artykułu Reulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
15.02.2011 07:26:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice do artykułu Reulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
15.02.2011 07:23:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Reulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
15.02.2011 07:20:04 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Statut Gminy Sędziejowice do artykułu Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 61, poz. 557
15.02.2011 07:19:23 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Statut Gminy Sędziejowice opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 61, poz. 557
15.02.2011 07:15:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Re3gulamin przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania do artykułu Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
15.02.2011 07:12:59 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała w sprawie przeznaczenia środków fifnansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli do artykułu Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
15.02.2011 07:09:29 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
15.02.2011 07:09:17 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
11.02.2011 09:42:43 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
11.02.2011 09:35:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
02.02.2011 07:41:49 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wydanie dowodu osobistego
02.02.2011 07:39:33 Dariusz Matuszkiewicz Z kategorii USC do kategorii Sprawy obywatelskie został przeniesiony artykuł Wydanie dowodu osobistego
02.02.2011 07:38:11 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wydanie dowodu osobistego
01.02.2011 09:28:41 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
01.02.2011 09:25:10 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG1
01.02.2011 08:30:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór podania do artykułu Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
01.02.2011 08:29:44 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
01.02.2011 08:29:27 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
01.02.2011 08:27:13 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
01.02.2011 08:26:33 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
01.02.2011 08:26:22 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
01.02.2011 08:26:15 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla OSP
01.02.2011 08:26:06 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż - sprzedaż i podawanie ) napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy
01.02.2011 08:25:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
01.02.2011 08:24:23 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż - sprzedaż i podawanie ) napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy
01.02.2011 08:23:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową (sprzedaż - sprzedaż i podawanie ) napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy
01.02.2011 08:12:06 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla OSP
01.02.2011 08:11:54 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla OSP
bip_menu_bottom