bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
29.07.2011 08:09:16 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Sędziejowice - Grzegorz Dębkowski
29.07.2011 08:04:43 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Finansowo - Budżetowego
26.07.2011 13:27:07 Marek Kidawski Dodany załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do artykułu
26.07.2011 13:26:00 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
26.07.2011 07:42:33 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE
26.07.2011 07:41:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
25.07.2011 08:07:33 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Gajdowicz Kazimiera - Skarbnik Gminy do artykułu
25.07.2011 08:07:08 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
22.07.2011 11:11:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Gajdowicz Kazimiera - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenie majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
22.07.2011 10:43:00 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
22.07.2011 10:41:25 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice z kategorii 2011
22.07.2011 10:41:20 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z kategorii 2011
22.07.2011 10:41:15 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł Oświadczenia majątkowe za 2010 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice z kategorii 2011
22.07.2011 10:40:55 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
22.07.2011 10:40:09 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
22.07.2011 10:39:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
20.07.2011 13:39:13 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu OGŁOSZENIE
20.07.2011 13:38:26 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł OGŁOSZENIE
20.07.2011 13:36:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
20.07.2011 13:19:42 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 60/11 z dnia 14 lipca 2011 r.
20.07.2011 13:19:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 60/11 z dnia 14 lipca 2011 r.
20.07.2011 13:17:57 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 59/11 z dnia 14 lipca 2011 r.
20.07.2011 13:16:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 59/11 z dnia 14 lipca 2011 r.
18.07.2011 13:01:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
18.07.2011 13:00:50 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
08.07.2011 12:31:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść informacji do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice
08.07.2011 12:30:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice
08.07.2011 10:04:15 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 58/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
08.07.2011 10:03:55 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 58/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
08.07.2011 10:02:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 57/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
08.07.2011 10:02:29 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 57/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
08.07.2011 10:01:14 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 56/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.
08.07.2011 10:00:51 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 56/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.
08.07.2011 09:59:25 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
08.07.2011 09:59:07 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.
08.07.2011 09:55:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 54/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.
08.07.2011 09:54:47 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 54/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.
08.07.2011 09:51:12 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zał. do 53/11 do artykułu NR 53/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.
08.07.2011 09:50:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 53/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.
08.07.2011 09:50:01 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 53/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.
08.07.2011 09:45:02 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR VI/11 z dnia 10 maja 2011 r.
08.07.2011 09:44:47 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR VI/11 z dnia 10 maja 2011 r.
08.07.2011 09:44:10 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR V/11 z dnia 23 marca 2011 r.
08.07.2011 09:43:47 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR V/11 z dnia 23 marca 2011 r.
08.07.2011 09:43:13 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł NR V/11 z dnia 24 marca2011 r. z kategorii Protokoły z sesji w kadencji 2010 - 2014
08.07.2011 09:43:02 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł
08.07.2011 09:42:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
08.07.2011 09:39:50 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR VII/65/11 z dnia 28.06.2011 r.
08.07.2011 09:39:33 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR VII/65/11 z dnia 28.06.2011 r.
08.07.2011 09:37:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR VII/64/11 z dnia 28.06.2011 r.
bip_menu_bottom