bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
02.09.2011 11:59:00 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
02.09.2011 11:57:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
02.09.2011 11:50:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 1 września 2011 r.
02.09.2011 11:48:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 1 września 2011 r.
02.09.2011 09:57:23 Marek Kidawski Dodany załącznik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE do artykułu
02.09.2011 07:12:29 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
02.09.2011 07:03:45 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
30.08.2011 09:58:30 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu
30.08.2011 09:58:00 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł
30.08.2011 09:55:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
26.08.2011 09:46:12 Marek Kidawski Dodany załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
26.08.2011 09:45:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
25.08.2011 12:21:42 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym
25.08.2011 12:21:01 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym
25.08.2011 12:16:46 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 73/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 12:16:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 73/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 12:15:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 72/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 12:14:48 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 72/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 12:13:25 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 71/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 12:12:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 70/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
25.08.2011 12:12:28 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 70/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 08:59:28 Marek Kidawski Dodany załącznik Ogłoszenie o miejscach bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. do artykułu Ogłoszenie o miejscach bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
24.08.2011 08:58:35 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o miejscach bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
24.08.2011 07:40:02 Wiktor Komorowski Dodany załącznik ogłoszenie WG do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 22.08.2011 r.
24.08.2011 07:38:24 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 22.08.2011 r.
24.08.2011 07:35:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik treść załącznika do artykułu Nr 68/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:35:21 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu Nr 68/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:35:06 Wiktor Komorowski Dodany załącznik informacja OKW do artykułu Informacja OKW w Sieradzu nr 2/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:34:37 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Informacja OKW w Sieradzu nr 2/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:34:01 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Informacja OKW w Sieradzu nr 1/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:33:36 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Informacja OKW w Sieradzu nr 1/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:32:16 Wiktor Komorowski Dodany załącznik informacja OKW do artykułu Informacja OKW w Sieradzu nr 1/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:31:23 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Informacja OKW w Sieradzu nr 1/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:30:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik obwieszczenie PKW do artykułu Obwieszczenie PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 07:24:10 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie PKW z dnia 8 sierpnia 2011 r.
22.08.2011 11:29:06 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 69/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
22.08.2011 11:28:33 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 69/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
22.08.2011 08:58:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 68/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
22.08.2011 07:45:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Nr 68/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
22.08.2011 07:42:01 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Nr 67/11 z dnia 29 lipca 2011 r.
22.08.2011 07:41:26 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Nr 67/11 z dnia 29 lipca 2011 r.
19.08.2011 13:25:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.08.2011 13:25:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.08.2011 13:16:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.08.2011 13:15:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.08.2011 13:15:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.08.2011 13:12:55 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.08.2011 13:12:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.08.2011 13:11:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
19.08.2011 13:05:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
bip_menu_bottom