bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
23.11.2011 09:05:30 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 85/11 z dnia 22 września 2011 r.
23.11.2011 09:04:57 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 85/11 z dnia 22 września 2011 r.
16.11.2011 12:32:38 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu projekt uchwały - 7
16.11.2011 12:32:12 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 7
16.11.2011 12:31:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-6 do artykułu projekt uchwały - 6
16.11.2011 12:30:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 6
16.11.2011 12:29:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały - 5 do artykułu projekt uchwały - 5
16.11.2011 12:29:15 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 5
16.11.2011 12:26:27 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały - 4 do artykułu projekt uchwały - 4
16.11.2011 12:25:58 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 4
16.11.2011 12:24:26 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł projekt uchwały-2
16.11.2011 12:23:25 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł projekt uchwały-1
16.11.2011 12:21:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały - 3
16.11.2011 12:21:04 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 3
16.11.2011 12:18:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
16.11.2011 12:18:14 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
16.11.2011 12:17:25 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Projekt uchwały - 1 do artykułu projekt uchwały-1
16.11.2011 12:16:10 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
16.11.2011 09:51:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 - 2015 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
16.11.2011 09:47:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
16.11.2011 09:45:28 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 29.06.2009 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
16.11.2011 09:44:51 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 28.06.2007 r. do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
16.11.2011 09:43:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik uchwała zmieniająca uchwałę nr IV/24/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 lutego 2011 r. do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
16.11.2011 09:40:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik utworzenie i nadanie statutu ŚDS w Sędziejowicach do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
16.11.2011 09:34:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 30.09.2008 r. do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
16.11.2011 09:33:42 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 28.12.2006 r. do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
16.11.2011 09:32:41 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zmiana w statucie z dnia 29.04.2004 r. do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
16.11.2011 09:31:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zmiany w statucie z dnia 28.12.2001 r. do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
16.11.2011 09:30:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Przekształcenie GOZ w Sędziejowicach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej do artykułu Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
10.11.2011 12:43:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik mapa do artykułu NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:42:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik mapa do artykułu NR IX/78/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:40:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik mapa do artykułu NR IX/77/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 12:10:57 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 103/11 z dnia 27 października 2011 r.
10.11.2011 12:10:27 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 103/11 z dnia 27 października 2011 r.
10.11.2011 11:59:34 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 93/11 z dnia 6 października 2011 r.
10.11.2011 11:59:04 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 93/11 z dnia 6 października 2011 r.
10.11.2011 11:57:37 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 100/11 z dnia 25 października 2011 r.
10.11.2011 11:55:52 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 100/11 z dnia 25 października 2011 r.
10.11.2011 11:52:54 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 11:51:21 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 11:51:08 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR IX/79/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 11:48:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/78/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 11:47:02 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR IX/78/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 11:42:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/77/11 z dnia 21.10.2011 r.
10.11.2011 11:41:19 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR IX/77/11 z dnia 21.10.2011 r.
08.11.2011 10:03:22 Marek Kidawski Dodany załącznik Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice do artykułu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
08.11.2011 10:02:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice
07.11.2011 13:32:28 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sędziejowice
07.11.2011 13:20:31 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 99/11 z dnia 25 października 2011 r.
07.11.2011 13:20:04 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 99/11 z dnia 25 października 2011 r.
bip_menu_bottom