bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
28.12.2011 11:54:30 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XI/96/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
28.12.2011 11:54:06 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XI/96/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
28.12.2011 11:53:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XI/95/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
28.12.2011 11:52:26 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XI/95/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
28.12.2011 09:58:11 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu uchwała nr I/257/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku
28.12.2011 09:57:52 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł uchwała nr I/257/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku
28.12.2011 09:56:31 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu uchwała nr I/256/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
28.12.2011 09:56:04 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł uchwała nr I/256/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku
28.12.2011 09:47:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Papuga Agnieszka - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach do artykułu
28.12.2011 09:46:27 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Mroczek Marek - p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu
28.12.2011 09:45:15 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krakowiak Stanisław - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu
28.12.2011 09:43:42 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Potasiak Mirosław - Sekretarz Gminy do artykułu
28.12.2011 09:41:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
28.12.2011 09:38:30 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały - 5 do artykułu projekt uchwały - 5
28.12.2011 09:37:52 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 5
28.12.2011 09:36:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały - 4 do artykułu projekt uchwały - 4
28.12.2011 09:34:11 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 4
28.12.2011 09:32:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały - 3
28.12.2011 09:31:36 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 3
28.12.2011 09:30:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
28.12.2011 09:29:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
28.12.2011 09:28:52 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Projekt uchwały - 1 do artykułu projekt uchwały - 1
28.12.2011 09:27:34 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały - 1
27.12.2011 09:57:28 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
23.12.2011 08:55:25 Marek Kidawski Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
19.12.2011 12:27:43 Marek Kidawski Dodany załącznik wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości do artykułu Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
19.12.2011 12:27:16 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
17.12.2011 13:18:42 Marek Kidawski Dodany załącznik Ogłoszenie - kierownik GOZ Sędziejowice 2011 do artykułu
17.12.2011 13:18:08 Marek Kidawski Dodany załącznik Oswiadczenie karalności do artykułu
17.12.2011 13:17:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Oświadczenie dowód osobisty do artykułu
17.12.2011 13:17:23 Marek Kidawski Edytowano artykuł
17.12.2011 13:16:43 Marek Kidawski Edytowano artykuł
17.12.2011 13:15:08 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
05.12.2011 13:32:02 Wiktor Komorowski Dodany załącznik formularz do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
05.12.2011 13:29:42 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik formularz z artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
05.12.2011 13:29:11 Wiktor Komorowski Dodany załącznik formularz do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
05.12.2011 13:27:06 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt programu do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
05.12.2011 13:22:17 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
05.12.2011 13:21:55 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU
05.12.2011 13:04:25 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/94/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 13:03:48 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/94/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 13:01:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/93/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 13:01:14 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/93/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 12:59:55 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/92/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 12:59:11 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/92/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 12:57:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/91/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 12:57:04 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/91/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 12:55:11 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/90/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 12:54:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/90/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
05.12.2011 12:53:12 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/89/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
bip_menu_bottom