bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
13.01.2012 09:45:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść projektu uchwały -1 do artykułu projekt uchwały-1
13.01.2012 09:44:27 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
12.01.2012 13:16:38 Marek Kidawski Z kategorii Ochrona Środowiska do kategorii Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej został przeniesiony artykuł Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej,
12.01.2012 13:14:34 Marek Kidawski Z kategorii Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - stan spraw do kategorii Ochrona Środowiska został przeniesiony artykuł Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej,
12.01.2012 12:02:04 Marek Kidawski Dodany załącznik Oświadczenie przedsiębiorcy do artykułu Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej,
12.01.2012 12:01:40 Marek Kidawski Dodany załącznik Wniosek o wpis do rejestru do artykułu Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej,
12.01.2012 12:01:04 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej,
11.01.2012 08:10:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XII/104/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 08:09:51 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XII/104/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 08:05:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XII/103/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 08:04:40 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XII/103/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:59:05 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XII/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:58:41 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XII/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:56:46 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XII/101/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:56:25 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XII/101/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:53:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XII/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:53:05 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XII/100/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:51:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XII/99/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:50:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XII/99/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:37:58 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR IX/11 z dnia 21 października 2011 r.
11.01.2012 07:37:40 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść protokołu z artykułu NR IX/11 z dnia 21 października 2011 r.
11.01.2012 07:37:21 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR XI/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:37:01 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XI/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
11.01.2012 07:36:27 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR X/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
11.01.2012 07:36:10 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR X/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
11.01.2012 07:35:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść protokołu do artykułu NR IX/11 z dnia 21 października 2011 r.
11.01.2012 07:31:08 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR IX/11 z dnia 21 października 2011 r.
11.01.2012 07:27:34 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Tralewski Sławomir- Sekretarz Gminy do artykułu
05.01.2012 13:57:13 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
05.01.2012 13:56:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
28.12.2011 12:24:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 124/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
28.12.2011 12:23:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 124/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.
28.12.2011 12:22:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 123/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
28.12.2011 12:22:29 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 123/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.
28.12.2011 12:15:30 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 122/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:15:00 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 122/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:11:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 121/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:11:05 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 121/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:09:41 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 120/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:09:22 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 120/11 z dnia 30 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:05:34 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 119/11 z dnia 28 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:05:10 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 119/11 z dnia 28 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:01:52 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/85/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:01:26 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść uchwały z artykułu NR X/85/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:00:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR X/84/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
28.12.2011 12:00:30 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść uchwały z artykułu NR X/84/11 z dnia 29 listopada 2011 r.
28.12.2011 11:58:28 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XI/98/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
28.12.2011 11:57:57 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XI/98/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
28.12.2011 11:55:59 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XI/97/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
28.12.2011 11:55:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XI/97/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.
bip_menu_bottom