bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
22.05.2012 08:50:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krzysztof Pawłowski do artykułu
22.05.2012 08:50:02 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Marek Okupiński - radny do artykułu
22.05.2012 08:49:28 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Waldemar Krawczyk - radny do artykułu
22.05.2012 08:48:54 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Sylwester Kowalski - radny do artykułu
22.05.2012 08:48:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Anna Urszula Kopeć - radna do artykułu
22.05.2012 08:47:42 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Teresa Genowefa Kocik - radna do artykułu
22.05.2012 08:46:34 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Andrzej Jabłoński - radny do artykułu
22.05.2012 08:46:05 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jarosław Zbigniew Dzierżawski - radny do artykułu
22.05.2012 08:45:23 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krzysztof Jan Domowicz - radny do artykułu
22.05.2012 08:44:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Dariusz Cieślak - radny do artykułu
22.05.2012 08:44:17 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jarosław Tomasz Bartczak - radny do artykułu
22.05.2012 08:43:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Aleksandra Julia Balcerowiak - radna do artykułu
22.05.2012 08:41:47 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Daniel Angerman - radny do artykułu
17.05.2012 12:28:45 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Pełna treść informacji do artykułu
17.05.2012 12:27:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
10.05.2012 12:58:13 Marek Kidawski Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2012 12:57:36 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2012 11:45:07 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice 2011 r. do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
10.05.2012 11:44:29 Marek Kidawski Usunięty załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E z artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
10.05.2012 11:44:22 Marek Kidawski Dodany załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E do artykułu Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
10.05.2012 11:43:16 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice stan na 30.12.2011 r.
09.05.2012 08:23:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 148/12 z dnia 8 maja 2012 r.
09.05.2012 08:22:57 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 148/12 z dnia 8 maja 2012 r.
09.05.2012 08:21:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 147/12 z dnia 8 maja 2012 r.
09.05.2012 08:21:00 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 147/12 z dnia 8 maja 2012 r.
09.05.2012 08:19:49 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 146/12 z dnia 7 maja 2012 r.
09.05.2012 08:18:52 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł NR 147/12 z dnia 7 maja 2012 r. z kategorii Kadencja 2010 - 2014
09.05.2012 08:18:07 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
09.05.2012 08:13:33 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie z dnia 9.05.2012 r.
09.05.2012 08:13:12 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie z dnia 9.05.2012 r.
09.05.2012 07:27:52 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.05.2012 07:27:14 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.05.2012 07:26:06 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
09.05.2012 07:25:11 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o sydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Grabia, Sobiepany, Brzeski, Podule
08.05.2012 10:54:52 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:54:34 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XV/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:53:02 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł NR XV/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. z kategorii Kadencja 2010 - 2014
08.05.2012 10:51:36 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu
08.05.2012 10:51:13 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
08.05.2012 10:49:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/129/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:47:41 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XV/129/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:46:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/128/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:43:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XV/128/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:41:54 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/127/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:40:43 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XV/127/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:38:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/126/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:38:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XV/126/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:35:54 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/125/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:35:40 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XV/125/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
08.05.2012 10:33:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XV/124/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
bip_menu_bottom