bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
06.06.2012 07:35:27 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
06.06.2012 07:34:49 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
06.06.2012 07:34:33 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
06.06.2012 07:33:02 Marek Kidawski Edytowano artykuł Adres
31.05.2012 08:54:30 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krzysztof Wojciech Zawadzki - Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach do artykułu
31.05.2012 08:52:58 Wiktor Komorowski Dodany załącznik MIrosław Tadeusz Potasiak - Sekretarz Gminy do artykułu
31.05.2012 08:52:12 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Alina Małgorzata Oleszczak - Kierowniki Urzędu Stanu Cywilnego do artykułu
31.05.2012 08:45:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Sławomir Niedźwiedzki - Skarbnik Gminy do artykułu
31.05.2012 08:42:11 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jan Tadeusz Grecki - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu
31.05.2012 08:39:21 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Agnieszka Katarzyna Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach do artykułu
31.05.2012 08:38:17 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Marek Mieczysław Mroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu
31.05.2012 08:38:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Marek Mieczysław Mroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu
31.05.2012 08:37:31 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Marek Mieczysław Mroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu
31.05.2012 08:36:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Beata Magdziak - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu
31.05.2012 08:35:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krzysztof Marian Jaworski - dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu
31.05.2012 08:33:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Barbara Irena Gawor - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sędziejowicach do artykułu
31.05.2012 08:31:57 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Grzegorz Antoni Brożyński - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach do artykułu
31.05.2012 08:30:14 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Aleksandra Grażyna Andrysiak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach do artykułu
30.05.2012 12:51:24 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie w sprawie elektrowni wiatrowej w miejscowości Przymiłów do artykułu Obwieszczenie
30.05.2012 12:50:05 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
28.05.2012 13:06:52 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r.
28.05.2012 13:04:30 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r.
28.05.2012 13:04:06 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie z dnia 24 maja 2012 r.
28.05.2012 10:19:38 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.05.2012 10:17:26 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.05.2012 10:10:42 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
28.05.2012 09:45:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 149/12 z dnia 9 maja 2012 r.
28.05.2012 09:45:13 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 149/12 z dnia 9 maja 2012 r.
28.05.2012 09:36:42 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 152/12 z dnia 18 maja 2012 r.
28.05.2012 09:36:27 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 152/12 z dnia 18 maja 2012 r.
28.05.2012 09:35:02 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 151/12 z dnia 18 maja 2012 r.
28.05.2012 09:34:44 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 151/12 z dnia 18 maja 2012 r.
28.05.2012 09:33:08 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 150/12 z dnia 16 maja 2012 r.
28.05.2012 09:31:51 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 149/12 z dnia 9 maja 2012 r.
28.05.2012 09:30:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 146/12 z dnia 7 maja 2012 r.
28.05.2012 09:30:16 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 146/12 z dnia 7 maja 2012 r.
28.05.2012 09:25:10 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 144/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
28.05.2012 09:24:50 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 144/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
28.05.2012 09:13:43 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść zarządzenia z artykułu NR 139/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r.
28.05.2012 09:13:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 139/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r.
28.05.2012 09:12:50 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Sołectwo Kozuby
28.05.2012 08:28:58 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
25.05.2012 07:41:07 Marek Kidawski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE
25.05.2012 07:40:26 Marek Kidawski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE
25.05.2012 07:37:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
24.05.2012 10:43:04 Marek Kidawski Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 5 w formacie ZIP do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
23.05.2012 08:34:12 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
22.05.2012 12:59:24 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.05.2012 12:58:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
22.05.2012 08:51:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Monika Agata Porada - radna do artykułu
bip_menu_bottom