bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
06.09.2012 09:26:12 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Projekt uchwały - 1 do artykułu
06.09.2012 09:25:17 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
05.09.2012 12:20:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 178/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
05.09.2012 12:19:46 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 178/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
05.09.2012 12:18:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 177/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
05.09.2012 12:18:19 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 177/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
05.09.2012 12:13:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 176/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
05.09.2012 12:13:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 176/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
05.09.2012 12:12:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 174/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
05.09.2012 12:11:45 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 174/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
03.09.2012 07:14:26 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IX/81/11 z dnia 21.10.2011 r.
31.08.2012 09:32:41 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014
31.08.2012 09:30:35 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014
31.08.2012 09:24:17 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2006 -2010
31.08.2012 09:18:25 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2002 -2006
31.08.2012 09:17:13 Marek Kidawski Usunięto artykuł KADENCJA 2002 - 2006 z kategorii KADENCJA 2002 - 2006
31.08.2012 09:16:40 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
30.08.2012 13:31:24 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
29.08.2012 09:21:45 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
29.08.2012 09:20:35 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
29.08.2012 09:15:21 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
24.08.2012 11:50:02 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 175/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
24.08.2012 11:49:45 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 175/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
24.08.2012 11:48:12 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 174/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
24.08.2012 11:08:46 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM
24.08.2012 11:04:47 Marek Kidawski Dodany załącznik Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP do artykułu Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
24.08.2012 11:04:09 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
24.08.2012 11:02:58 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM
24.08.2012 11:02:46 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
24.08.2012 11:02:24 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM
24.08.2012 11:01:00 Marek Kidawski Dodany załącznik Wzór podania o przeznaczeniu działki do artykułu WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM
24.08.2012 11:00:20 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE LUB STUDIUM
24.08.2012 10:50:17 Marek Kidawski Dodany załącznik Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy do artykułu Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
24.08.2012 10:50:04 Marek Kidawski Usunięty załącznik Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy z artykułu Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
22.08.2012 14:04:26 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
22.08.2012 14:04:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
22.08.2012 14:03:52 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
22.08.2012 14:03:42 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
20.08.2012 11:15:43 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA
20.08.2012 11:15:12 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE KRZEWÓW
20.08.2012 11:14:02 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA
20.08.2012 11:13:49 Marek Kidawski Edytowano artykuł WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE KRZEWÓW
16.08.2012 11:33:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Ogłoszenie o wyniku do artykułu
16.08.2012 11:32:13 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
14.08.2012 13:45:35 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E
14.08.2012 13:44:30 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E
14.08.2012 11:58:51 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
10.08.2012 13:22:02 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
10.08.2012 13:21:40 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
10.08.2012 13:17:16 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 173/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.
bip_menu_bottom