bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
18.10.2012 08:58:24 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego
18.10.2012 08:55:38 Marek Kidawski Dodany załącznik Uchwała Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego do artykułu Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r.
18.10.2012 08:54:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice do artykułu Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r.
18.10.2012 08:53:42 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r.
15.10.2012 11:54:47 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Podule dz. nr 303/5
15.10.2012 11:49:54 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga gminna nr 119007E
15.10.2012 11:48:31 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.10.2012 11:47:26 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.10.2012 11:27:40 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Informacje o dofinansowaniu do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:27:22 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Formularz - pomoc de minimis do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:26:57 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Instrukcja do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:26:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:26:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wniosek o dofinansowanie do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:25:09 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
15.10.2012 11:25:06 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
11.10.2012 10:20:42 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli
11.10.2012 10:06:26 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Jan Similak
11.10.2012 09:53:39 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Bogdan Grącki
11.10.2012 09:43:04 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Zakres kompetencji
11.10.2012 09:27:02 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Pracownicy Urządu Stanu Cywilnego
11.10.2012 09:18:40 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Zakres kompetencji
11.10.2012 09:10:04 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.10.2012 09:05:45 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Zakres kompetencji
11.10.2012 08:59:55 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Finansowo - Budżetowego
11.10.2012 08:58:47 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
11.10.2012 08:53:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.
11.10.2012 08:53:01 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.
11.10.2012 08:52:51 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.
10.10.2012 12:47:58 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Zakres kompetencji
10.10.2012 12:38:23 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Sędziejowice - Grzegorz Dębkowski
10.10.2012 12:35:29 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Sędziejowice - Mirosław Potasiak
10.10.2012 12:25:32 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Wójt Gminy Sędziejowice - Dariusz Cieślak
10.10.2012 12:08:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
10.10.2012 12:06:46 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sędziejowice
10.10.2012 11:16:53 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Adres Urzędu Gminy Sędziejowice
10.10.2012 09:28:08 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
10.10.2012 09:26:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 106/11 z dnia 31 października 2011 r.
10.10.2012 09:25:33 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 106/11 z dnia 31 października 2011 r.
10.10.2012 09:23:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 187/12 z dnia 8 października 2012 r.
10.10.2012 09:23:06 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 187/12 z dnia 8 października 2012 r.
10.10.2012 09:19:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.
10.10.2012 09:18:52 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 185/12 z dnia 27 września 2012 r.
10.10.2012 09:18:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 185/12 z dnia 27 września 2012 r.
10.10.2012 08:44:09 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik projekt uchwały - 5 z artykułu projekt uchwały - 5
10.10.2012 08:43:59 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały - 5 do artykułu projekt uchwały - 5
10.10.2012 08:22:53 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
10.10.2012 07:33:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu projekt uchwały - 7
03.10.2012 09:57:33 Wiktor Komorowski Dodany załącznik tabela 2 do artykułu Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice w okresie 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 09:57:17 Wiktor Komorowski Dodany załącznik tabela 1 do artykułu Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice w okresie 01/2012 r. - 06/2012 r.
03.10.2012 09:57:02 Wiktor Komorowski Dodany załącznik sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziejowice w okresie 01/2012 r. - 06/2012 r.
bip_menu_bottom