bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
15.11.2012 11:51:39 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
12.11.2012 11:39:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krzysztof Marian Jaworski - dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
12.11.2012 11:38:43 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krzysztof Marian Jaworski - dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
12.11.2012 11:37:57 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2012 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
12.11.2012 11:37:18 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2012 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
12.11.2012 11:36:28 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2012 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
12.11.2012 11:31:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego Sławomira Niedźwiedzkiego - Skarbnika Gminy do artykułu
12.11.2012 11:29:34 Wiktor Komorowski Dodany załącznik wyjasnienie do oświadczenia majątkowego Krzysztofa Mariana Jaworskiego - dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu
09.11.2012 12:28:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XIX/152/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
09.11.2012 12:27:37 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XIX/152/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
08.11.2012 09:03:33 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały do artykułu projekt uchwały
08.11.2012 09:03:10 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały
07.11.2012 14:21:10 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu OBWIESZCZENIE
07.11.2012 14:20:26 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
07.11.2012 14:18:55 Marek Kidawski Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu OBWIESZCZENIE
07.11.2012 14:17:30 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
07.11.2012 09:29:57 Marek Kidawski Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE
05.11.2012 10:28:21 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 5 po zmianie logotypów do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
05.11.2012 10:27:24 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
31.10.2012 13:03:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 5 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
31.10.2012 13:01:16 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
31.10.2012 09:00:47 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacje o dofinansowaniu do artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
31.10.2012 09:00:28 Marek Kidawski Usunięty załącznik Informacje o dofinansowaniu z artykułu Wniosek do Wójta Gminy Sędziejowice o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
31.10.2012 08:57:29 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych do artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
31.10.2012 08:56:59 Marek Kidawski Usunięty załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych z artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 08:29:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Obwieszczenie do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sędziejowice 2012 do artykułu OBWIESZCZENIE
30.10.2012 08:27:47 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
30.10.2012 08:06:52 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014
30.10.2012 07:55:46 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o dofinansowaniu młodocianych do artykułu Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 07:54:25 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
30.10.2012 07:49:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
30.10.2012 07:48:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
29.10.2012 12:56:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 190/12 z dnia 18 października 2012 r.
29.10.2012 12:55:49 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 190/12 z dnia 18 października 2012 r.
29.10.2012 12:54:06 Wiktor Komorowski Dodany załącznik formularz uwag do projektu do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 12:53:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt programu do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 12:53:16 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
29.10.2012 12:52:57 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROGRAMU
26.10.2012 10:05:00 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
26.10.2012 08:27:25 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Wzór wniosku do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
26.10.2012 08:26:54 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Wzór wniosku z artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
26.10.2012 08:25:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym do artykułu Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym
25.10.2012 14:17:19 Marek Kidawski Dodany załącznik Ogłoszenie o nabór na stanowisko ds. informatycznych do artykułu
25.10.2012 14:16:02 Marek Kidawski Dodany załącznik Kwestionariusz dla kandydata do artykułu
25.10.2012 14:15:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu
25.10.2012 14:15:16 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł
22.10.2012 10:15:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 189/12 z dnia 8 października 2012 r.
22.10.2012 10:14:49 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 189/12 z dnia 8 października 2012 r.
22.10.2012 10:13:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 188/12 z dnia 8 października 2012 r.
22.10.2012 10:13:20 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 188/12 z dnia 8 października 2012 r.
bip_menu_bottom