bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
18.01.2013 09:42:43 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
18.01.2013 09:15:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejwoice
18.01.2013 09:13:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejwoice
15.01.2013 12:26:26 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik do Zaproszenia do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
15.01.2013 12:26:03 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Treść zaproszenia do artykułu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
15.01.2013 12:23:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
15.01.2013 12:19:41 Dariusz Matuszkiewicz Usunięto artykuł Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z kategorii Ogłoszenia - komunikaty
15.01.2013 12:19:24 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł
15.01.2013 12:18:27 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł
10.01.2013 13:38:30 Marek Kidawski Dodany załącznik Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2011 r. zadań publicznych. do artykułu Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2011 r. zadań publicznych
10.01.2013 13:37:18 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2011 r. zadań publicznych
10.01.2013 13:36:11 Marek Kidawski Dodany załącznik Zarządzenie nr 52/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalnośc pożytku publicznego w 2011 r. do artykułu Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r.
10.01.2013 13:35:22 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r.
10.01.2013 13:29:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ w wersji edytowalnej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
10.01.2013 13:28:40 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
10.01.2013 13:27:34 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
10.01.2013 12:58:01 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
10.01.2013 12:57:35 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
10.01.2013 12:23:26 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
10.01.2013 12:23:14 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść uchwały z artykułu NR XXI/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
09.01.2013 09:00:58 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 207/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
09.01.2013 09:00:42 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 207/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
09.01.2013 08:59:47 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 206/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
09.01.2013 08:59:32 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 206/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
09.01.2013 08:58:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 205/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
09.01.2013 08:57:40 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 205/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
07.01.2013 11:43:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
07.01.2013 11:42:44 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
07.01.2013 11:42:36 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
04.01.2013 09:33:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:33:03 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik treść uchwały z artykułu NR XXI/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:23:48 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/161/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:23:33 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/161/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:22:22 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:22:06 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/162/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:15:38 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:15:19 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/174/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:12:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/173/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:12:18 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/173/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:10:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/172/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:09:46 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/172/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:08:21 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR XXI/170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:07:58 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/171/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:07:44 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/171/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:05:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:04:43 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/170/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:02:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/169/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 09:02:04 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/169/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 08:59:45 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXI/168/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
04.01.2013 08:59:33 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR XXI/168/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
bip_menu_bottom