bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
15.02.2013 15:35:02 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 14:13:49 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 13:38:24 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.5 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 13:37:42 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.4 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 13:37:09 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.3 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 13:36:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.2 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 13:35:58 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.1 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 13:34:42 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.3 z 3 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 13:34:39 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.2 z 3 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 13:34:33 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.1 z 3 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:58:12 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Specyfikacje techniczne do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:56:32 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:55:39 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.3 z 3 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:54:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.2 z 3 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:52:56 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt cz.1 z 3 (należy ściągnąć wszystkie części, następnie rozpakować) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:49:48 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:47:54 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:38:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki od 1 do 8 do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:19:46 Dariusz Matuszkiewicz Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
15.02.2013 12:12:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
13.02.2013 12:20:54 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014
13.02.2013 12:19:39 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014
13.02.2013 12:18:27 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2010 -2014
11.02.2013 12:46:00 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 211/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
11.02.2013 12:45:39 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 211/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.
11.02.2013 12:39:05 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 210/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.
11.02.2013 12:38:49 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 210/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.
11.02.2013 12:34:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 207/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.
11.02.2013 12:32:58 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 200/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
11.02.2013 12:32:32 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 200/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
11.02.2013 12:17:46 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 198/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
11.02.2013 12:17:27 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 198/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
11.02.2013 12:15:45 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 193/12 z dnia 31 października 2012 r.
11.02.2013 12:15:22 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 193/12 z dnia 31 października 2012 r.
11.02.2013 12:14:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 150/12 z dnia 16 maja 2012 r.
11.02.2013 12:13:52 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 150/12 z dnia 16 maja 2012 r.
11.02.2013 11:54:18 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 202/12 z dnia 4 grudnia 2012 r.
11.02.2013 11:53:05 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 202/12 z dnia 4 grudnia 2012 r.
11.02.2013 11:48:11 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu uchwała NR XXVII/175/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
11.02.2013 11:47:09 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł uchwała NR XXVII/175/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
11.02.2013 11:42:29 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu Uchwała Nr I/38/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku
11.02.2013 11:42:12 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/38/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku
06.02.2013 11:32:22 Marek Kidawski Edytowano artykuł Pracownicy Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
06.02.2013 11:25:42 Marek Kidawski Dodany załącznik Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy do artykułu Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
06.02.2013 11:25:26 Marek Kidawski Usunięty załącznik Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy z artykułu Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
04.02.2013 12:00:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 209/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.
04.02.2013 12:00:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 209/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.
04.02.2013 11:58:29 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 208/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.
04.02.2013 11:58:08 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 208/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.
04.02.2013 11:45:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR XXII/182/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.
bip_menu_bottom