bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
28.05.2014 13:25:02 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł projekt uchwały-7 z kategorii Sesja XXXVI z dnia 29.05.2014 r.
28.05.2014 13:23:17 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik projekt uchwały-3 z artykułu projekt uchwały-3
28.05.2014 13:23:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały-3
28.05.2014 13:13:45 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-7 do artykułu
28.05.2014 13:13:25 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
28.05.2014 13:10:36 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-6 do artykułu
28.05.2014 13:10:17 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
28.05.2014 13:09:21 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-5 do artykułu
28.05.2014 13:09:03 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
28.05.2014 13:07:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-4 do artykułu
28.05.2014 13:07:28 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
28.05.2014 13:05:20 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-3 do artykułu projekt uchwały-3
28.05.2014 13:04:49 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-3
28.05.2014 13:04:06 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zał. nr 1 do artykułu projekt uchwały-2
28.05.2014 13:03:54 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-2 do artykułu projekt uchwały-2
28.05.2014 13:03:33 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-2
28.05.2014 12:46:50 Wiktor Komorowski Dodany załącznik projekt uchwały-1 do artykułu projekt uchwały-1
28.05.2014 12:46:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł projekt uchwały-1
27.05.2014 12:43:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 19
27.05.2014 10:22:30 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 26 MAJA 2014 R. O WYNIKACH WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 MAJA 2014
26.05.2014 10:49:34 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Sędziejowice
26.05.2014 10:19:12 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aneta Derbich - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 10:18:09 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 10:15:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:13:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Zawadzki - kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:10:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Jaworski - dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:10:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Brożyński - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:08:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:06:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik Barbara Gawor - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:05:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:03:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Agnieszka Papuga - kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:02:21 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2013 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
26.05.2014 10:01:18 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jerzy Kotarki - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 10:00:38 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:59:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mirosław Potasiak - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:58:13 Adam Świerczyński Usunięty załącznik f Mirosław Potasiak - Sekretarz Gminy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:57:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sławomir Niedźwiedzki - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:56:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik f Mirosław Potasiak - Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:55:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jan Grecki - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:53:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:51:45 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:51:41 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:49:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
26.05.2014 09:48:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2013 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
23.05.2014 08:47:43 Wiktor Komorowski Dodany załącznik informacja OKW do artykułu Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 maja 2014 r.
23.05.2014 08:45:01 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 maja 2014 r.
21.05.2014 12:37:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.05.2014 12:37:12 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.05.2014 12:00:56 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treśc obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
21.05.2014 11:59:58 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom