bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
19.01.2015 12:00:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 14/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.
19.01.2015 12:00:28 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 14/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.
15.01.2015 12:44:59 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
15.01.2015 12:44:39 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
14.01.2015 07:53:59 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Marek Woźniak - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:53:24 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:53:01 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Stanisław Tokarek - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:52:38 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Sylwia Rozwód - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:52:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Marek Okupiński - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:51:50 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Roman Masiera - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:51:26 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Ewa Malinowska - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:51:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Władysław Kraszewski - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:50:09 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Renata Kowalczyk - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:49:43 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Anna Kopeć - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:49:27 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Teresa Kocik - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:49:10 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Danuta Kardas - radna do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:48:46 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:48:28 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jarosław Bartczak - radny do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:48:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Dariusz Cieślak - przewodniczący RG do artykułu I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
14.01.2015 07:46:19 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł I oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Sędziejowice za 2014 r. złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
12.01.2015 11:25:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 13/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:24:53 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 13/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:23:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:23:28 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:22:10 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:21:41 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:20:28 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:19:51 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
12.01.2015 11:16:43 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
12.01.2015 10:23:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
12.01.2015 10:23:11 Marek Kidawski Dodany załącznik Wykonywana działalność gospodarcza do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
12.01.2015 10:22:45 Marek Kidawski Dodany załącznik Informacja o rachunkach bankowych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
12.01.2015 10:22:17 Marek Kidawski Dodany załącznik Udział w spółkach cywilnych do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
12.01.2015 10:20:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Udzielone pełnomocnictwa do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
12.01.2015 10:20:10 Marek Kidawski Dodany załącznik Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
12.01.2015 08:53:34 Marek Kidawski Dodany załącznik CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ do artykułu Nowy formularz CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1
12.01.2015 07:38:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Oświadczenie Wójta Gminy Sędziejowice Jerzego Kotarskiego do artykułu I oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Sędziejowice na dzień objęcia funkcji
12.01.2015 07:37:53 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł I oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Sędziejowice na dzień objęcia funkcji
05.01.2015 12:10:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
05.01.2015 12:09:47 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
05.01.2015 12:08:57 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 7/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
05.01.2015 12:08:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 7/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.
05.01.2015 12:07:30 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 6/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.
05.01.2015 12:07:11 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 6/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.
05.01.2015 12:06:05 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 5/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.
05.01.2015 11:58:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu uchwała NR IV/18/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r.
05.01.2015 11:57:59 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł uchwała NR IV/18/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r.
05.01.2015 11:56:38 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu uchwała NR IV/19/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r.
05.01.2015 11:56:14 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł uchwała NR IV/19/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2014 r.
05.01.2015 11:54:25 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu NR IV/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.
bip_menu_bottom