bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
28.05.2015 10:43:05 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 53/15 z dnia 7 maja 2015 r.
28.05.2015 10:41:07 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 52/15 z dnia 7 maja 2015 r.
28.05.2015 10:40:48 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 52/15 z dnia 7 maja 2015 r.
28.05.2015 10:39:47 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 51/15 z dnia 7 maja 2015 r.
28.05.2015 10:35:58 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 51/15 z dnia 7 maja 2015 r.
27.05.2015 13:52:35 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu ogloszenie o zamówieniu
27.05.2015 13:33:15 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu ogloszenie o zamówieniu
27.05.2015 13:32:19 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu ogloszenie o zamówieniu
27.05.2015 13:31:53 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu ogloszenie o zamówieniu
27.05.2015 13:31:33 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu ogloszenie o zamówieniu
27.05.2015 13:04:51 Adam Świerczyński Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
27.05.2015 13:04:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
27.05.2015 13:03:34 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu ogloszenie o zamówieniu
27.05.2015 12:59:07 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu ogloszenie o zamówieniu
27.05.2015 12:58:21 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu ogloszenie o zamówieniu
27.05.2015 12:33:55 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł ogloszenie o zamówieniu
26.05.2015 13:40:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
26.05.2015 13:40:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
26.05.2015 13:39:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
26.05.2015 13:39:16 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
26.05.2015 07:15:00 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wizualizacja wyników ponownego głosowania w gminie Sędziejowice
26.05.2015 07:14:32 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Wizualizacja wyników ponownego głosowania w gminie Sędziejowice
25.05.2015 10:14:59 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko - ładowarki
25.05.2015 10:14:52 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko - ładowarki
25.05.2015 10:14:45 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko - ładowarki
25.05.2015 10:14:38 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko - ładowarki
25.05.2015 10:13:46 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko - ładowarki
25.05.2015 09:50:47 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do artykułu Zapytanie ofertowe
25.05.2015 09:49:14 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
18.05.2015 13:27:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść uchwały do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 18 maja 2015 r.
18.05.2015 13:27:39 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 18 maja 2015 r.
18.05.2015 13:27:19 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 18 maja 2015 r.
15.05.2015 08:14:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Marek Woźniak - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:14:11 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:13:11 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Stanisław Tokarek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:12:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Sylwia Rozwód - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:12:25 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Marek Okupiński - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:11:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Roman Masiera - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:10:37 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Ewa Malinowska - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:10:23 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Władysław Kraszewski - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:10:04 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Renata Kowalczyk - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:09:51 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Anna Kopeć - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:09:32 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Teresa Kocik - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:09:13 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Danuta Kardas - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:08:53 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:08:26 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Jarosław Bartczak - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:07:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Dariusz Cieślak - przewodniczący RG do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2015 08:07:18 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2014 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
14.05.2015 07:06:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o II turze
14.05.2015 07:05:57 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o II turze
bip_menu_bottom