bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
13.05.2016 07:46:20 Marek Kidawski Usunięty załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów z artykułu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów
13.05.2016 07:44:45 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 210/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:43:30 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 209/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:43:11 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 209/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:41:57 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 208/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:41:33 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 208/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
13.05.2016 07:35:24 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie nr 215/16 do artykułu OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016 r.
13.05.2016 07:34:42 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016 r.
10.05.2016 11:21:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wója Gminy Sędziejowice
10.05.2016 11:21:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wója Gminy Sędziejowice
10.05.2016 07:53:27 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu ZARZĄDZENIE NR 212/16 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
10.05.2016 07:53:04 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 212/16 WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
05.05.2016 12:11:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Władysław Kraszewski - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:11:27 Adam Świerczyński Dodany załącznik Teresa Kocik - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:11:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Stanisław Tokarek - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:10:35 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rozwód - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:10:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Roman Masiera - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:09:55 Adam Świerczyński Dodany załącznik Renata Kowalczyk - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:09:33 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Woźniak - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:09:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Okupiński - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:08:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Domowicz - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:08:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:07:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Bartczak - radny do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:07:20 Adam Świerczyński Dodany załącznik Ewa Malinowska - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:06:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Cieślak - Przewodniczący RG do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:06:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Danuta Kardas - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:06:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Anna Kopeć - radna do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 12:03:24 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2015 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:46:53 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:46:10 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:29:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jerzy Kotarski - Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:29:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Mirosław Potasiak - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:28:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Dębkowski - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:26:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:26:03 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierwonik Referatu Spraw Obywatelskich do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:24:36 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
05.05.2016 07:22:44 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:22:37 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:19:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Dariusz Matuszkiewicz - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:17:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:16:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Zawadzki - Kierowniik GJUK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:15:31 Adam Świerczyński Dodany załącznik Agnieszka Papuga - Kierownik ŚDS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:14:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Mroczek - Kierownik GOZ do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:13:14 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - Dyrektor GBP do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:12:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Jaworski - Dyrektor ZS w Marzeninie do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:09:45 Adam Świerczyński Dodany załącznik Barbara Gawor - Dyrektor ZSO nr 1 w Sędziejowicach do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:08:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Grzegorz Brożyński - Dyrektor GOK do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:07:37 Adam Świerczyński Dodany załącznik Aleksandra Andrysiak - Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:07:02 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Kierownik GOPS z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
05.05.2016 07:06:04 Adam Świerczyński Dodany załącznik Kierownik GOPS do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2015 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
bip_menu_bottom