bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
27.07.2016 14:14:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2016 14:12:04 Dariusz Matuszkiewicz Usunięty załącznik SIWZ + załączniki z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2016 14:02:44 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2016 14:01:36 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2016 12:38:37 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
27.07.2016 12:36:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
26.07.2016 09:49:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
26.07.2016 09:49:14 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
26.07.2016 09:19:13 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sędziejowice
26.07.2016 09:17:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sędziejowice dz. nr 264,7.
26.07.2016 09:15:37 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Bilew dz. nr 654, 655, 656, 746.
22.07.2016 13:50:01 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.07.2016 13:48:17 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
22.07.2016 12:18:41 Dariusz Matuszkiewicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.07.2016 12:17:43 Dariusz Matuszkiewicz Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
20.07.2016 10:30:45 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 230/16 z dnia 8 lipca 2016 r.
20.07.2016 10:30:21 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 230/16 z dnia 8 lipca 2016 r.
14.07.2016 11:04:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
14.07.2016 11:04:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik Kwestionariusz dla kandydata do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
14.07.2016 11:04:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik Oświadczenie - obywatelstwo do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
14.07.2016 11:03:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik Oświadczenia do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
14.07.2016 11:03:13 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
14.07.2016 10:59:48 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł
13.07.2016 09:46:23 Adam Świerczyński Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.07.2016 09:41:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
13.07.2016 09:41:28 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
12.07.2016 14:09:12 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
12.07.2016 14:08:35 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
12.07.2016 12:07:57 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
12.07.2016 12:06:51 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE
08.07.2016 08:39:55 Marek Kidawski Dodany załącznik Prognoza środowiskowa do projektu studium do artykułu OGŁOSZENIE
08.07.2016 08:38:22 Marek Kidawski Usunięty załącznik Prognoza środowiskowa do projektu studium z artykułu OGŁOSZENIE
08.07.2016 07:35:50 Marek Kidawski Dodany załącznik Formularz - uwagi do artykułu OGŁOSZENIE
08.07.2016 07:18:06 Marek Kidawski Dodany załącznik Prognoza środowiskowa do projektu studium do artykułu OGŁOSZENIE
08.07.2016 07:14:10 Marek Kidawski Dodany załącznik Studium - uwarunkowania(mapa) do artykułu OGŁOSZENIE
08.07.2016 07:10:22 Marek Kidawski Dodany załącznik Studium - Kierunki (mapa) do artykułu OGŁOSZENIE
08.07.2016 07:06:35 Marek Kidawski Dodany załącznik Projekt tekstu studium do artykułu OGŁOSZENIE
08.07.2016 07:05:16 Marek Kidawski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE
06.07.2016 11:28:11 Adam Świerczyński Edytowano artykuł
06.07.2016 11:25:39 Adam Świerczyński Z kategorii Praca do kategorii Praca w Urzędzie został przeniesiony artykuł
06.07.2016 11:24:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu
06.07.2016 11:23:46 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł
06.07.2016 10:23:47 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sędziejowice na lata 2014-2020 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
06.07.2016 10:07:24 Wiktor Komorowski Dodany załącznik sprawozdanie do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
06.07.2016 10:06:14 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
06.07.2016 09:50:15 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 229/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:49:43 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 229/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:45:03 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 228/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:44:42 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 228/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
06.07.2016 09:43:41 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 227/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
bip_menu_bottom