bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
28.07.2020 07:57:38 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XIX/20 z dnia 28 maja 2020 r.
28.07.2020 07:55:40 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XIX/20 z dnia 28 maja 2020 r.
28.07.2020 07:55:03 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XVIII/20 z dnia 6 maja 2020 r.
28.07.2020 07:54:25 Michał Ułański Edytowano artykuł NR XV/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
28.07.2020 07:54:17 Michał Ułański Edytowano artykuł NR XVI/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
28.07.2020 07:50:11 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XVIII/20 z dnia 6 maja 2020 r.
28.07.2020 07:48:17 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XVI/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
28.07.2020 07:47:56 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XVI/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
28.07.2020 07:43:26 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XV/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
28.07.2020 07:41:54 Michał Ułański Edytowano artykuł NR XV/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
28.07.2020 07:41:35 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XV/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
28.07.2020 07:26:58 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść protokołu do artykułu NR XIV/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.
28.07.2020 07:26:44 Michał Ułański Usunięty załącznik z artykułu NR XIV/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.
28.07.2020 07:26:40 Michał Ułański Dodany załącznik do artykułu NR XIV/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.
28.07.2020 07:26:31 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XIV/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.
28.07.2020 07:19:58 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie
28.07.2020 07:19:36 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
28.07.2020 07:09:26 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść ogłoszenia do artykułu Plan Polowań Zbiorowych
28.07.2020 07:09:03 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Plan Polowań Zbiorowych
28.07.2020 06:54:47 Michał Ułański Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023
27.07.2020 13:18:18 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2019 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
27.07.2020 13:18:09 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Rachunek zysków i start(wariant porównawczy) - 31.12.2019 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
27.07.2020 13:18:01 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Informacja dodatkowa - 31.12.2019 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
27.07.2020 13:17:48 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej - 31.12.2019 do artykułu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
27.07.2020 13:16:38 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2019 do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
27.07.2020 13:16:29 Wiktor Nowicki Usunięty załącznik z artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
27.07.2020 13:16:24 Wiktor Nowicki Dodany załącznik do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
27.07.2020 13:16:17 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Rachunek zysków i start(wariant porównawczy) - 31.12.2019 do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
27.07.2020 13:16:07 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Informacja dodatkowa - 31.12.2019 do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
27.07.2020 13:15:54 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej - 31.12.2019 do artykułu Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach
27.07.2020 13:13:58 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2019 do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
27.07.2020 13:13:51 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Rachunek zysków i start(wariant porównawczy) - 31.12.2019 do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
27.07.2020 13:13:37 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Informacja dodatkowa - 31.12.2019 do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
27.07.2020 13:13:13 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej - 31.12.2019 do artykułu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach
27.07.2020 13:12:32 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2019 do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
27.07.2020 13:12:24 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Rachunek zysków i start(wariant porównawczy) - 31.12.2019 do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
27.07.2020 13:12:09 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Informacja dodatkowa - 31.12.2019 do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
27.07.2020 13:11:57 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej - 31.12.2019 do artykułu Zespół Szkół w Marzeninie
27.07.2020 13:10:02 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2019 do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
27.07.2020 13:09:54 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Rachunek zysków i start(wariant porównawczy) - 31.12.2019 do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
27.07.2020 13:09:45 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Informacja dodatkowa - 31.12.2019 do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
27.07.2020 13:09:28 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej - 31.12.2019 do artykułu Środowiskowy Dom Samopomocy
27.07.2020 13:08:40 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki - 31.12.2019 do artykułu Przedszkole w Dobrej
27.07.2020 13:08:04 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Rachunek zysków i start(wariant porównawczy) - 31.12.2019 do artykułu Przedszkole w Dobrej
27.07.2020 13:07:13 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Informacja dodatkowa - 31.12.2019 do artykułu Przedszkole w Dobrej
27.07.2020 13:06:44 Wiktor Nowicki Dodany załącznik Bilans jednostki budżetowej - 31.12.2019 do artykułu Przedszkole w Dobrej
22.07.2020 12:59:08 Sylwia Jaworska Dodany załącznik Informacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
22.07.2020 11:16:28 Marek Kidawski Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia. do artykułu Obwieszczenie
22.07.2020 11:16:15 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
21.07.2020 09:22:45 Marek Kidawski Edytowano artykuł Wykaz uchwał Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023
bip_menu_bottom