bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
23.05.2017 09:17:42 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł projekt uchwały 2
23.05.2017 09:16:42 Marek Kidawski Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały 1
23.05.2017 09:16:23 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
19.05.2017 08:10:24 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie przetargu
19.05.2017 07:05:48 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT - Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice
19.05.2017 07:00:34 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT - Posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice
17.05.2017 09:38:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik Beata Magdziak - Dyrektor GBP do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
16.05.2017 12:35:16 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2017 12:34:00 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2017 12:29:27 Michał Ułański Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
16.05.2017 12:01:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
16.05.2017 12:01:10 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:58:42 Marek Kidawski Dodany załącznik Władysław Marek Kraszewski - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:57:28 Marek Kidawski Dodany załącznik Teresa Genowefa Kocik - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:56:05 Marek Kidawski Dodany załącznik Stanisław Tokarek - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:55:32 Marek Kidawski Dodany załącznik Sylwia Rafaela Rozwód - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:54:01 Marek Kidawski Dodany załącznik Roman Masiera - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:45:59 Marek Kidawski Dodany załącznik Marek Okupiński - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:45:32 Marek Kidawski Usunięty załącznik Marek Okupiński z artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:45:21 Marek Kidawski Dodany załącznik Renata Anna Kowalczyk - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:43:29 Marek Kidawski Dodany załącznik Marek Franciszek Woźniak - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:42:25 Marek Kidawski Dodany załącznik Marek Okupiński do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:41:39 Marek Kidawski Dodany załącznik Krzysztof Jan Domowicz - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:41:11 Marek Kidawski Dodany załącznik Jarosław Tomasz Bartczak - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:39:30 Marek Kidawski Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:38:59 Marek Kidawski Dodany załącznik Ewa Henryka Malinowska - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:37:49 Marek Kidawski Dodany załącznik Danuta Krystyna Kardas - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
15.05.2017 13:37:08 Marek Kidawski Dodany załącznik Anna Urszula Kopeć - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
12.05.2017 14:02:44 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 344/17 z dnia 12 maja 2017 r.
12.05.2017 14:02:05 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 344/17 z dnia 12 maja 2017 r.
12.05.2017 14:00:08 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 343/17 z dnia 4 maja 2017 r.
12.05.2017 13:59:48 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 343/17 z dnia 4 maja 2017 r.
12.05.2017 13:58:09 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 342/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
12.05.2017 13:56:47 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 341/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
12.05.2017 13:56:30 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 341/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
12.05.2017 13:55:10 Wiktor Komorowski Dodany załącznik zarządzenie do artykułu NR 340/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
12.05.2017 13:54:45 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 340/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
12.05.2017 13:52:49 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 201/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
12.05.2017 13:52:19 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 201/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.
12.05.2017 13:50:40 Wiktor Komorowski Dodany załącznik treść zarządzenia do artykułu NR 197/16 z dnia 6 kwietnia2016 r.
12.05.2017 13:49:56 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 197/16 z dnia 6 kwietnia2016 r.
12.05.2017 10:20:50 Marek Kidawski Edytowano artykuł Komunikat - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice
12.05.2017 10:19:46 Marek Kidawski Dodany nowy artykuł Komunikat - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice
12.05.2017 08:12:15 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina Buczek; Etap II -odcinek o długości 2,7 km w miejscowości Pruszków, gmina Sędziejowice”.
12.05.2017 08:02:37 Wiktor Komorowski Usunięto artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:. „Przebudowie drogi powiatowej nr 2304 E Czestków-Pruszków: Etap I – odcinek o długości 2,4 km w miejscowości Czestków B gmina
12.05.2017 08:01:46 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł
12.05.2017 07:59:42 Wiktor Komorowski Usunięty załącznik z artykułu
12.05.2017 07:57:17 Wiktor Komorowski Dodany załącznik do artykułu
12.05.2017 07:56:16 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł
11.05.2017 11:57:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik Alina Oleszczak - Kierwonik Referatu Spraw Obywatelskich do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom