bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
13.04.2018 09:06:42 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł projekt uchwały 1
13.04.2018 08:43:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wójt Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
13.04.2018 08:43:36 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice
13.04.2018 08:37:57 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:37:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GBP do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:37:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GOK do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:36:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sprawozdanie GOZ do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:36:19 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:36:16 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:33:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:33:38 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:33:25 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:31:21 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:31:01 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:27:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 452/18 z dnia 9 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:27:38 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 452/18 z dnia 9 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:26:18 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:26:06 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.
13.04.2018 08:24:16 Adam Świerczyński Dodany załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sędziejowice do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:22:56 Adam Świerczyński Usunięty załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E z artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:22:44 Adam Świerczyński Dodany załącznik I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y S Ę D Z I E J O W I C E do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:20:06 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:19:59 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:19:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:19:29 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 08:08:07 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
13.04.2018 07:59:51 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 r.
13.04.2018 07:59:38 Adam Świerczyński Dodany załącznik Wzór oferty do artykułu WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 r.
13.04.2018 07:59:15 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2018 r.
10.04.2018 13:45:13 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
10.04.2018 13:44:43 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8
10.04.2018 12:01:47 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O KONKURSIE
10.04.2018 12:01:12 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O KONKURSIE
10.04.2018 11:57:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 446/18 z dnia 21 marca 2018r.
10.04.2018 11:56:59 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 446/18 z dnia 21 marca 2018r.
10.04.2018 10:01:30 Michał Ułański Dodany załącznik Odpowiedzi na zapytania do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
06.04.2018 08:02:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 450/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 08:02:10 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 450/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 07:59:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 449/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 07:59:16 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 449/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 07:58:59 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 449/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.
06.04.2018 07:57:50 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.
05.04.2018 11:12:52 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR 447/18 z dnia 29 marca 2018r.
05.04.2018 11:03:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu NR 447/18 z dnia 29 marca 2018r.
05.04.2018 11:03:42 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR 447/18 z dnia 29 marca 2018r.
bip_menu_bottom