bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
04.06.2018 12:38:43 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/304/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:38:18 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/303/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:38:07 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/302/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:37:55 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/301/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:37:40 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/300/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:37:19 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLII/299/18 z 24 maja 2018r.
04.06.2018 12:32:32 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/298/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 12:32:21 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 12:32:08 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLI/297/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 12:31:54 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLI/298/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 12:30:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/297/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 12:30:31 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLI/297/18 z dnia 7 maja 2018r.
04.06.2018 12:28:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 12:27:56 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 12:27:50 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 12:27:43 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 12:22:40 Adam Świerczyński Edytowano artykuł NR XLI/295/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 12:22:26 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLI/296/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 12:21:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu NR XLI/295/18 z dnia 7 maja 2018 r.
04.06.2018 12:20:26 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł NR XLI/295/18 z dnia 7 maja 2018 r.
01.06.2018 14:26:06 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
01.06.2018 12:38:09 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 12:37:57 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 40, obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 12:37:19 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY III" o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 12:37:08 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY III" o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 62 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 12:36:46 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 12:36:39 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,OSINY II" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 16, 18, 439 obręb Osiny, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 12:36:10 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,KORCZYSKA I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76 obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice
01.06.2018 12:35:59 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Informacja o wpływie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,KORCZYSKA I" o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na obszarze dz. ew. nr 76 obręb Korczyska, Gmina Sędziejowice
30.05.2018 13:13:09 Adam Świerczyński Usunięty załącznik Pełna treść zarządzenia z artykułu Ogłoszenie
30.05.2018 13:13:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie
30.05.2018 13:11:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia do artykułu Ogłoszenie
30.05.2018 13:10:57 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
29.05.2018 11:35:58 Adam Świerczyński Dodany załącznik do artykułu Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
29.05.2018 11:33:17 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Klauzura informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
28.05.2018 08:23:08 Adam Świerczyński Dodany załącznik Władysław Marek Kraszewski - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:22:48 Adam Świerczyński Dodany załącznik Teresa Genowefa Kocik - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:22:26 Adam Świerczyński Dodany załącznik Stanisław Tokarek - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:22:05 Adam Świerczyński Dodany załącznik Sylwia Rafaela Rozwód - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:21:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Roman Masiera - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:21:22 Adam Świerczyński Dodany załącznik Renata Anna Kowalczyk - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:20:52 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Franciszek Woźniak - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:20:25 Adam Świerczyński Dodany załącznik Marek Okupiński - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:19:34 Adam Świerczyński Dodany załącznik Krzysztof Jan Domowicz - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:19:00 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jolanta Urbaniak - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:18:42 Adam Świerczyński Dodany załącznik Jarosław Tomasz Bartczak - Radny Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:18:24 Adam Świerczyński Dodany załącznik Ewa Henryka Malinowska - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:18:02 Adam Świerczyński Dodany załącznik Danuta Krystyna Kardas - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:17:40 Adam Świerczyński Dodany załącznik Anna Urszula Kopeć - Radna Gminy Sędziejowice do artykułu Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
28.05.2018 08:16:00 Adam Świerczyński Dodany nowy artykuł Oświadczenia majątkowe za 2017 r. radnych Rady Gminy Sędziejowice
bip_menu_bottom