bip_menu_top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296
Data Redaktor Zmiana
29.09.2020 06:46:54 Michał Ułański Usunięty załącznik z artykułu DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
28.09.2020 19:12:08 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 8
28.09.2020 19:11:56 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 8
28.09.2020 19:11:08 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 7
28.09.2020 19:10:55 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 7
28.09.2020 12:02:05 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 187/20 z dnia 10 września 2020 r.
28.09.2020 12:01:54 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 187/20 z dnia 10 września 2020 r.
28.09.2020 11:56:57 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 186/20 z dnia 10 września 2020 r.
28.09.2020 11:55:26 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 186/20 z dnia 10 września 2020 r.
28.09.2020 11:51:35 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 185/20 z dnia 1 września 2020 r.
28.09.2020 11:50:25 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 185/20 z dnia 1 września 2020 r.
28.09.2020 08:44:56 Wiktor Komorowski Edytowano artykuł NR 184/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
28.09.2020 06:46:56 Wiktor Komorowski Dodany załącznik Pełna treść zarządzenia. do artykułu NR 184/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
28.09.2020 06:46:43 Wiktor Komorowski Dodany nowy artykuł NR 184/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
25.09.2020 11:46:25 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 6
25.09.2020 11:46:17 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 6
25.09.2020 11:46:00 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 5
25.09.2020 11:45:49 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 5
25.09.2020 11:45:31 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 4
25.09.2020 11:45:24 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 4
25.09.2020 11:45:04 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 3
25.09.2020 11:44:54 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 3
25.09.2020 11:44:30 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 2
25.09.2020 11:44:20 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 2
25.09.2020 11:43:58 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść projektu uchwały do artykułu Projekt uchwały - 1
25.09.2020 11:43:43 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Projekt uchwały - 1
25.09.2020 11:38:30 Michał Ułański Dodany załącznik Porządek obrad do artykułu Komunikat - XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice - Porządek Obrad
25.09.2020 11:37:53 Michał Ułański Edytowano artykuł Komunikat - XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice - Porządek Obrad
25.09.2020 11:37:14 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Komunikat - XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice - Porządek Obrad
24.09.2020 07:10:13 Marek Kidawski Edytowano artykuł KOŁA ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE
24.09.2020 07:08:27 Marek Kidawski Edytowano artykuł KOŁA ŁOWIECKIE NA TERENIE GMINY SĘDZIEJOWICE
22.09.2020 09:24:10 Michał Ułański Edytowano artykuł Interpelacja radnego Marcina Rzepy z dnia 07 września 2020
22.09.2020 09:23:56 Michał Ułański Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja radnego Marcina Rzepy z dnia 07 września 2020
22.09.2020 09:23:47 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść interpelacji do artykułu Interpelacja radnego Marcina Rzepy z dnia 07 września 2020
22.09.2020 09:23:33 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Interpelacja radnego Marcina Rzepy z dnia 07 września 2020
18.09.2020 13:16:17 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
18.09.2020 13:16:03 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
17.09.2020 12:13:45 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
17.09.2020 12:13:33 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
17.09.2020 12:12:25 Michał Ułański Dodany załącznik Pełna treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
17.09.2020 12:12:07 Michał Ułański Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Sędziejowice
17.09.2020 11:57:06 Michał Ułański Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT - XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice
17.09.2020 11:56:22 Michał Ułański Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT - posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice
15.09.2020 09:54:17 Michał Ułański Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT - Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice
11.09.2020 07:21:06 Michał Ułański Dodany nowy artykuł NR XXI/20 z dnia 4 września 2020 r.
10.09.2020 07:03:35 Marek Kidawski Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2020
10.09.2020 07:03:03 Marek Kidawski Dodany załącznik sprawozdanie o nadwyżce / deficycie do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2020
10.09.2020 07:02:30 Marek Kidawski Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2020
10.09.2020 07:01:04 Marek Kidawski Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych. do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2020
10.09.2020 07:00:31 Marek Kidawski Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. do artykułu Sprawozdania - II kwartał 2020
bip_menu_bottom