bip_menu_top

2014-12-04 12:11:52

NR 339/14 z dnia 21 listopada 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-12-04 12:09:57

NR 338/14 z dnia 14 listopada 2014 r.


w sprawie planu rzeczowego wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-12-04 12:06:17

NR 336/14 z dnia 13 listopada 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-11-19 11:13:49

NR 335/14 z dnia 13 listopada 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-11-07 12:54:36

NR 334/14 z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach: Sędziejowice, Pruszków i Grabia więcej...

2014-11-07 12:52:30

NR 333/14 z dnia 31 października 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-11-07 12:51:07

NR 332/14 z dnia 29 października 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-11-07 12:50:13

NR 331/14 z dnia 29 października 2014 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice więcej...

2014-10-28 10:45:29

NR 330/14 z dnia 22 października 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-10-16 15:06:14

NR 329/14 z dnia 16 października 2014 r.


w sprawie powołania koordynatora i operatorów do spraw obsługi informatycznej wyborów więcej...

2014-10-14 09:08:31

NR 328/14 z dnia 13 października 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont drogi gminnej nr 103055E w miejscowości Grabica na odcinku od km 0+000 do km 0+990 (działka nr 17 i 56)" więcej...

2014-10-14 09:05:31

NR 327/14 z dnia 6 października 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sędziejowice i jej jednostek organizacyjnych" więcej...

2014-10-14 09:02:55

NR 326/14 z dnia 6 października 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-10-08 09:49:07

NR 325/14 z dnia 6 października 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1000 ton". więcej...

2014-10-08 09:46:04

NR 324/14 z dnia 6 października 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-10-06 10:14:15

NR 323/14 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-10-06 10:12:54

NR 322/14 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-10-01 13:45:28

NR 321/14 z dnia 26 września 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-09-30 11:00:28

NR 320/14 z dnia 22 września 2014 r.


w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2020 więcej...

2014-09-30 10:57:41

NR 319/14 z dnia 22 września 2014 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Sędziejowice na rok 2015 więcej...

2014-09-23 08:16:50

NR 318/14 z dnia 19 września 2014 r.


w sprawie zorganizowania dzieciom pięcioletnim transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zasad zwrotu kosztów ich przejazdów wraz z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, w przypadku braku obowiązku Gminy Sędziejowice zapewnienia dowozu i opieki więcej...

2014-09-23 08:13:03

NR 317/14 z dnia 16 września 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice. więcej...

2014-09-23 08:10:14

NR 316/14 z dnia 16 września 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-09-23 08:08:28

NR 315/14 z dnia 16 września 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-09-04 09:41:21

NR 314/14 z dnia 3 września 2014 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2014-09-02 14:39:33

NR 313/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-09-02 14:38:23

NR 312/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2014 r. więcej...

2014-09-02 14:33:10

NR 311/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości Dobra na odcinku od km 0+000 do km 1+260 (działka nr 254)" więcej...

2014-08-27 12:48:56

NR 310/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-07-31 07:54:28

NR 309/14 z dnia 29 lipca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-07-31 07:53:05

NR 308/14 z dnia 18 lipca 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2014/2015 więcej...

2014-07-18 14:04:32

NR 307/14 z dnia 18 lipca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-07-18 14:02:34

NR 306/14 z dnia 8 lipca 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 119008E, granica gminy Zapolice - Wrzesiny - Marzenin, od km 0+000 do km 2+624" więcej...

2014-07-15 14:20:59

NR 305/14 z dnia 8 lipca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-07-15 13:52:38

NR 304/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-06-30 09:04:04

NR 303/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.


w sprawie uchylenia zarządzenia nr 285/14 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2014 r. więcej...

2014-06-23 14:59:20

NR 302/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości więcej...

2014-06-23 14:58:02

NR 301/14 z dnia 16 czerwca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-06-17 12:39:17

NR 300/14 z dnia 30 maja 2014 r.


w sprawie zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-06-17 12:38:15

NR 299/14 z dnia 16 maja 2014 r.


w sprawie planu rzeczowego wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. więcej...

2014-06-11 14:20:51

NR 298/14 z dnia 16 maja 2014 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy więcej...

2014-06-11 14:19:17

NR 297/14 z dnia 16 maja 2014 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy więcej...

2014-06-11 14:17:43

NR 296/14 z dnia 16 maja 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa części pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach". więcej...

2014-06-11 14:10:36

NR 295/14 z dnia 16 maja 2014 r.


w sprawie wysokości opłat oraz zasad umieszczania reklam poza pasem drogowym na mieniu będącym w posiadaniu Gminy Sędziejowice więcej...

2014-05-05 12:40:56

NR 294/14 z dnia 5 maja 2014 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. więcej...

2014-05-05 12:37:51

NR 293/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-05-05 12:37:23

NR 292/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-05-05 12:32:08

NR 291/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2014-04-17 09:25:55

NR 290/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton" więcej...

2014-04-15 14:12:26

NR 289/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji projektu pt. "Poznajmy aktywnie lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2014 rok więcej...

2014-04-15 14:08:50

NR 288/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.


w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. więcej...

2014-04-15 14:05:56

NR 287/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2014-04-15 14:02:39

NR 286/14 z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-04-04 14:09:25

NR 285/14 z dnia 26 marca 2014 r.


w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sędziejowice na rok szkolny 2014/2015 więcej...

2014-04-04 14:07:15

NR 284/14 z dnia 19 marca 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-04-04 14:05:08

NR 283/14 z dnia 6 lutego 2014 r.


w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2014-02-13 08:18:23

NR 282/14 z dnia 5 lutego 2014 r.


w sprawie przetargu na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni 82,40 m2 przy ulicy Zduńskiej 1 w miejscowości Marzenin oraz powołania Komisji Przetargowej więcej...

2014-02-13 08:15:23

NR 281/14 z dnia 31 stycznia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-02-05 14:07:58

NR 279/14 z dnia 22 stycznia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-01-27 10:39:48

NR 278/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Sędziejowice w latach 2014 - 2016 więcej...

2014-01-23 11:31:45

NR 277/14 z dnia 10 stycznia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-01-23 11:30:21

NR 276/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy więcej...

2014-01-10 11:42:27

NR 275/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2014-01-10 11:40:20

NR 274/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-12-31 09:19:40

NR 273/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-12-31 09:18:23

NR 272/13 z dnia 23 listopada 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w latach 2014 - 2016 więcej...

2013-12-31 09:16:02

NR 271/13 z dnia 29 listopada 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-11-21 10:19:34

NR 270/13 z dnia 15 listopada 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-11-21 10:18:12

NR 269/13 z dnia 14 listopada 2013 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2013-11-21 10:16:08

NR 268/13 z dnia 4 listopada 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-11-21 10:14:48

NR 267/13 z dnia 31 października 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-11-06 12:33:52

NR 266/13 z dnia 31 października 2013 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za III kwartał 2013 roku więcej...

2013-10-29 10:06:40

NR 265/13 z dnia 28 października 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-10-18 13:40:39

NR 264/13 z dnia 14 października 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-10-16 10:29:15

NR 263/13 z dnia 30 września 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-10-16 10:27:44

NR 262/13 z dnia 30 września 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-10-02 11:58:49

NR 261/13 z dnia 27 wrzesnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-10-02 11:57:18

NR 260/13 z dnia 17 września 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 158.000 l". więcej...

2013-10-02 11:54:22

NR 259/13 z dnia 17 września 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2013-09-19 10:38:43

NR 258/13 z dnia 17 września 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-09-10 13:57:54

NR 257/13 z dnia 4 września 2013 r.


w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2014 - 2020 więcej...

2013-09-10 13:54:41

NR 256/13 z dnia 4 września 2013 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Sędziejowice na rok 2014 więcej...

2013-09-10 13:52:55

NR 255/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-09-10 13:51:33

NR 254/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-08-27 11:23:54

NR 253/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-08-27 11:22:34

NR 252/13 z dnia 19 sierpnia 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2013/2014 więcej...

2013-08-13 13:33:41

NR 251/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-08-13 13:32:42

NR 250/13 z dnia 31 lipca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-07-29 15:29:03

NR 249/13 z dnia 29 lipca 2013 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2013-07-26 13:06:45

NR 248/13 z dnia 24 lipca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-07-26 13:05:17

NR 247/13 z dnia 22 lipca 2013 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za II kwartał 2013 roku więcej...

2013-07-26 13:03:31

NR 246/13 z dnia 22 lipca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-07-23 12:59:04

NR 245/13 z dnia 17 lipca 2013 r.


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód,opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji, odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2013-07-23 12:53:43

NR 244/13 z dnia 17 lipca 2013 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2013-07-23 12:51:35

NR 243/13 z dnia 16 lipca 2013 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2013-07-23 12:49:46

NR 242/13 z dnia 16 lipca 2013 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2013-07-23 12:47:23

NR 241/13 z dnia 08 lipca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-07-23 12:45:39

NR 240/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-06-19 13:33:08

NR 239/13 z dnia 17 czerwca 2013 r.


w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego więcej...

2013-06-19 13:29:35

NR 238/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za IV kwartał 2012 roku więcej...

2013-06-12 15:06:07

NR 237/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-06-12 15:04:34

NR 236/13 dnia 5 czerwca 2013 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej więcej...

2013-06-06 13:35:26

NR 235/13 z dnia 05 czerwca 2013 r.


w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego więcej...

2013-06-06 13:34:02

NR 234/13 z dnia 29 maja 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Przebudowa drogi dojazdowej Żagliny - Krzewina od km 0+000 do km 2+200 (dz. nr 162 i 164)" więcej...

2013-06-06 13:31:16

NR 233/13 z dnia 20 maja 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości 1500 ton więcej...

2013-06-06 13:28:55

NR 232/13 z dnia 17 maja 2013 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy więcej...

2013-06-06 13:27:13

NR 231/13 z dnia 17 maja 2013 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy więcej...

2013-06-06 13:25:38

NR 230/13 z dnia 16 maja 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-06-06 13:24:22

NR 229/13 z dnia 10 maja 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l" więcej...

2013-05-21 12:17:03

NR 228/13 z dnia 10 maja 2013r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice za 2013 r. więcej...

2013-05-21 12:13:17

NR 227/13 z dnia 10 maja 2013r.


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2013-05-21 12:05:26

NR 225/13 z dnia 30 kwietnia 2013r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-05-13 14:47:40

NR 226/13 z dnia 9 maja 2013r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2013-05-02 14:04:02

NR 224/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice". więcej...

2013-05-02 14:01:50

NR 223/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2013 roku więcej...

2013-05-02 13:59:15

NR 222/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Społecznej kwalifikującej dzieci do Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach więcej...

2013-05-02 13:57:17

NR 221/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice więcej...

2013-04-25 10:54:27

NR 220/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r.


w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu wytworzonych w Urzędzie Gminy Sędziejowice i podległych mu jednostkach organizacyjnych materiałów zawierających informacje niejawne oraz kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ewidencji materiałów i obiegu dokumentów więcej...

2013-04-25 10:51:27

NR 219/13 z dnia 29 marca 2013 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2013 r. więcej...

2013-03-25 14:08:38

NR 218/13 z dnia 5 marca 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu" więcej...

2013-03-25 14:06:07

NR 217/13 z dnia 5 marca 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu" więcej...

2013-03-22 14:00:15

NR 216/13 z dnia 28 lutego 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia do realizacji Plan Obrony Cywilnej Gminy Sędziejowice więcej...

2013-03-22 13:58:01

NR 215/13 z dnia 15 lutego 2013 r.


w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Sędziejowice" realizowanego przez Gminę Sędziejowice w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8:Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion więcej...

2013-03-22 13:52:41

NR 214/13 z dnia 15 lutego 2013 r.


w sprawie powołania Komisji ds. wyboru jednostki bankowej do obsługi finansowej Gminy Sędziejowice oraz jednostek jej podległych więcej...

2013-02-11 13:45:39

NR 211/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej na 2013 r. więcej...

2013-02-11 13:38:49

NR 210/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Sędziejowice więcej...

2013-02-04 13:00:30

NR 209/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziejowicach więcej...

2013-02-04 12:58:08

NR 208/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup energii elektrycznej" więcej...

2013-01-09 10:00:42

NR 207/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2013-01-09 09:59:32

NR 206/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2013-01-09 09:57:40

NR 205/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-12-21 10:59:45

NR 204/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-12-21 10:58:04

NR 203/12 z dnia 12 grudnia 2012 r.


w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym więcej...

2012-12-21 10:56:28

NR 202/12 z dnia 4 grudnia 2012 r.


w sprawie powołania komisji ds. szacowania uszkodzeń dróg będących w zarządzie Gminy Sędziejowice, uszkodzonych w wyniku realizacji trasy S-8 więcej...

2012-12-05 09:45:00

NR 201/12 z dnia 4 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy więcej...

2012-12-05 09:43:43

NR 200/12 z dnia 30 listopada 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-12-05 09:41:29

NR 199/12 z dnia 30 listopada 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-12-05 09:40:16

NR 198/12 z dnia 14 listopada 2012 r.


w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy więcej...

2012-11-21 09:09:33

NR 197/12 z dnia 14 listopada 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-11-21 09:08:03

NR 196/12 z dnia 08 listopada 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania na prowadzenie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach oraz Zespole Szkół w Marzeninie w ramach realizacji projektu pn: "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2012-11-21 08:59:52

NR 195/12 z dnia 08 listopada 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-11-21 08:58:28

NR 194/12 z dnia 31 października 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-11-21 08:57:12

NR 193/12 z dnia 31 października 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-11-21 08:55:44

NR 192/12 z dnia 31 października 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-11-21 08:53:54

NR 191/12 z dnia 25 października 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-10-29 13:55:49

NR 190/12 z dnia 18 października 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-10-22 11:14:49

NR 189/12 z dnia 8 października 2012 r.


w sprawie użytkowania i zabezpieczenia podpisów elektronicznych. więcej...

2012-10-22 11:13:20

NR 188/12 z dnia 8 października 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-10-10 10:23:06

NR 187/12 z dnia 8 października 2012 r.


w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu dokonania odbioru technicznego robót realizowanych w ramach zadania:"Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości Dobra, na odcinku 720 m od km 0+200 do km 0+920 więcej...

2012-10-10 10:19:54

NR 186/12 z dnia 28 września 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-10-10 10:18:32

NR 185/12 z dnia 27 września 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice więcej...

2012-09-28 11:06:56

NR 184/12 z dnia 27 września 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-09-27 09:41:23

NR 183/12 z dnia 19 września 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Szkoła równych szans" realizowanego w ramach naboru zamkniętego Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 więcej...

2012-09-24 10:59:56

NR 182/12 z dnia 19 września 2012 r.


w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2012-09-17 14:31:57

NR 181/12 z dnia 11 września 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-09-17 14:30:34

NR 180/12 z dnia 10 września 2012 r.


w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2013 - 2020 więcej...

2012-09-17 14:27:53

NR 179/12 z dnia 10 września 2012 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Sędziejowice na rok 2013 więcej...

2012-09-05 13:19:46

NR 178/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-09-05 13:18:19

NR 177/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.


w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Sędziejowice na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa więcej...

2012-09-05 13:13:30

NR 176/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-08-24 12:49:45

NR 175/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu więcej...

2012-08-24 12:48:12

NR 174/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-08-10 14:16:54

NR 173/12 z dnia 7 sierpnia 2012 r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sędziejowice więcej...

2012-08-07 12:03:49

NR 172/12 z dnia 31 lipca 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-08-07 12:01:14

NR 171/12 z dnia 31 lipca 2012 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za II kwartał 2012 roku więcej...

2012-08-07 11:59:29

NR 170/12 z dnia 12 lipca 2012 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, kryzysowych, obronnych i bezpieczeństwa publicznego" więcej...

2012-07-19 14:15:40

NR 169/12 z dnia 12 lipca 2012 r.


w sprawie dokonania zmiany załączników nr 1 i 2 do zarządzenia nr 159/12 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-07-19 14:13:12

NR 168/12 z dnia 12 lipca 2012 r.


w sprawie dokonania zmiany załączników nr 1 i 2 do zarządzenia nr 162/12 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-07-19 14:10:33

NR 167/12 z dnia 12 lipca 2012 r.


w sprawie dokonania zmiany załączników nr 1 i 2 do zarządzenia nr 158/12 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-07-19 14:08:15

NR 166/12 z dnia 12 lipca 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2012-07-19 14:07:02

NR 165/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.


w sprawie ustalenia opłat za koszty związane z udostępnianiem informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz wykonania kserokopii na wniosek strony w Urzędzie Gminy Sędziejowice więcej...

2012-07-19 14:06:07

NR 164/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-07-19 14:04:52

NR 163/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-07-04 12:00:09

NR 162/12 z dnia 14 czerwca 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-06-13 10:10:05

NR 161/12 z dnia 8 czerwca 2012 r.


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód, opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji, odtworzenia środków trwałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2012-06-13 10:06:24

NR 160/12 z dnia 6 czerwca 2012 r.


w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2012 r. więcej...

2012-06-13 10:05:09

NR 159/12 z dnia 5 czerwca 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-06-13 10:04:24

NR 158/12 z dnia 31 maja 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-06-13 10:03:34

NR 157/12 z dnia 30 maja 2012 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2012 roku zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego więcej...

2012-06-13 10:00:41

NR 155/12 z dnia 25 maja 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania" "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla gminy Sędziejowice w ilości 1500 ton" więcej...

2012-06-13 09:56:16

NR 154/12 z dnia 24 maja 2012 r.


w sprawie powierzenia obowiązków zastępcy wójta więcej...

2012-06-13 09:54:41

NR 153/12 z dnia 24 maja 2012 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2012 roku więcej...

2012-05-28 10:36:27

NR 152/12 z dnia 18 maja 2012 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy więcej...

2012-05-28 10:34:44

NR 151/12 z dnia 18 maja 2012 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy więcej...

2012-05-28 10:33:08

NR 150/12 z dnia 16 maja 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-05-28 10:31:51

NR 149/12 z dnia 9 maja 2012 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy Sędziejowice za I kwartał 2012 roku więcej...

2012-05-09 09:22:57

NR 148/12 z dnia 8 maja 2012 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2012 roku zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego więcej...

2012-05-09 09:21:00

NR 147/12 z dnia 8 maja 2012 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2012-05-09 09:19:49

NR 146/12 z dnia 7 maja 2012 r.


w sprawie powołania Komisji Społecznej kwalifikującej dzieci do Publicznego Przedszkola w Sędziejowicach więcej...

2012-05-07 12:54:18

NR 145/12 z dnia 4 maja 2012 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej więcej...

2012-05-07 12:53:25

NR 144/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-05-07 12:52:30

NR 143/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r.


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Kozuby dla przeprowadzenia wyboru sołtysa więcej...

2012-04-27 09:43:33

NR 142/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej więcej...

2012-04-27 09:42:17

NR 141/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont drogi gminnej nr 103056E w miejscowości Dobra, gm. Sędziejowice" więcej...

2012-04-27 09:39:07

NR 140/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont drogi gminnej nr 103055E Kozuby - Grabica na odcinku od km 0+000 do km 1+572 (działka nr 504, 523, 80 i 536)" więcej...

2012-04-25 09:29:25

NR 139/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r.


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2012-04-25 09:26:05

NR 138 a/12 z dnia 30 marca 2012 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-04-25 09:24:54

NR 138/12 z dnia 30 marca 2012 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-04-06 11:24:15

NR 137/12 z dnia 23 marca 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Sędziejowice z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy" więcej...

2012-03-30 11:03:41

NR 136/12 z dnia 17 lutego 2012 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2012 r. więcej...

2012-03-12 15:08:46

NR 135/12 z dnia 17 lutego 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sędziejowice i Sędziejowice-Kolonia - ul. Krótka, na długości 435,20 m (działki nr 26,76,81/12,81/2,82,129, 415/1,416 i 417)" więcej...

2012-03-12 15:03:51

NR 134/12 z dnia 17 lutego 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin - ulica Piaskowa od km 0+430 do km 0+519,30, ulica Zielona od km 0+000 do km 0+136,80, ulica Widna od km 0+284 (działki nr 222/1,207,539,198/2,466/2,480)" więcej...

2012-03-12 14:57:22

NR 133/12 z dnia 10 lutego 2012 r.


w sprawie powołania Komisji ds. Zdrowotnych do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej więcej...

2012-03-12 14:55:11

NR 132/12 z dnia 20 stycznia 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 28.000 l" więcej...

2012-03-12 14:51:51

NR 131/12 z dnia 10 stycznia 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych więcej...

2012-03-12 14:50:14

NR 130/12 z dnia 10 stycznia 2012 r.


w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach więcej...

2012-01-13 11:02:30

NR 129/12 z dnia 2 stycznia 2012 r.


w sprawie wprowadzenia "Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Sędziejowice" więcej...

2012-01-13 11:00:14

NR 128/12 z dnia 2 stycznia 2012 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2012-01-13 10:58:54

NR 127/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2012-01-13 10:56:57

NR 126/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2012-01-13 10:54:27

NR 125/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 119/2011 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 28.11.2011 r. więcej...

2011-12-28 13:23:53

NR 124/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-12-28 13:22:29

NR 123/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice oraz podległych jednostek i infrastruktury". więcej...

2011-12-28 13:15:00

NR 122/11 z dnia 30 listopada 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-12-28 13:11:05

NR 121/11 z dnia 30 listopada 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-12-28 13:09:22

NR 120/11 z dnia 30 listopada 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-12-28 13:05:10

NR 119/11 z dnia 28 listopada 2011 r.


zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Sędziejowice nr 44/2007 z dnia 01.08.2007 r. więcej...

2011-11-28 13:07:53

NR 74/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 576.668,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek". więcej...

2011-11-28 13:04:19

NR 118/11 z dnia 25 listopada 2011 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach więcej...

2011-11-28 13:02:07

NR 117/11 z dnia 16 listopada 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy więcej...

2011-11-23 10:31:06

NR 116/11 z dnia 16 listopada 2011 r.


zmieniające zarządzenie nr 109/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 4 listopada 2011 r. więcej...

2011-11-23 10:29:24

NR 115/11 z dnia 16 listopada 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-11-23 10:27:51

NR 114/11 z dnia 10 listopada 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-11-23 10:26:37

NR 113/11 z dnia 8 listopada 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-11-23 10:25:24

NR 112/11 z dnia 8 listopada 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-11-23 10:24:07

NR 111/11 z dnia 4 listopada 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-11-23 10:22:33

NR 110/11 z dnia 4 listopada 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-11-23 10:15:40

NR 109/11 z dnia 4 listopada 2011 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2011-11-23 10:11:45

NR 108/11 z dnia 31 października 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-11-23 10:10:24

NR 107/11 z dnia 31 października 2011 r.


zmieniające Instrukcję Inwentaryzacyjną Urzędu Gminy Sędziejowice więcej...

2011-11-23 10:08:41

NR 106/11 z dnia 31 października 2011 r.


w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Sędziejowice" więcej...

2011-11-02 14:25:58

NR 105/11 z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-11-02 14:24:46

NR 104/11 z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego więcej...

2011-11-02 14:23:19

NR 103/11 z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy więcej...

2011-11-02 14:22:12

NR 102/11 z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie wyznaczenia Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego do Przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" więcej...

2011-11-02 14:19:18

NR 101/11 z dnia 27 października 2011 r.


w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów z tytułu podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy Sędziejowice odbywanej na terenie kraju więcej...

2011-11-02 14:17:02

NR 100/11 z dnia 25 października 2011 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sędziejowice więcej...

2011-11-02 14:16:27

NR 99/11 z dnia 25 października 2011 r.


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych więcej...

2011-11-02 14:14:10

NR 98/11 z dnia 25 października 2011 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-11-02 14:12:51

NR 97/11 z dnia 19 października 2011 r.


w sprawie zmiany preliminarza finansowego na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. więcej...

2011-10-20 11:29:17

NR 96/11 z dnia 19 października 2011 r.


w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy więcej...

2011-10-20 11:24:51

NR 95/11 z dnia 12 października 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-10-20 11:23:31

NR 94/11 z dnia 6 października 2011 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2011-10-20 11:22:23

NR 93/11 z dnia 6 października 2011 r.


w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Sędziejowice więcej...

2011-10-20 11:21:08

NR 92/11 z dnia 6 października 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-10-20 11:19:46

NR 91/11 z dnia 5 października 2011 r.


w sprawie dokonania zmian załącznika nr 1 do uchwały Nr VIII/66/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 sierpnia 2011 r. więcej...

2011-10-20 11:15:15

NR 90/11 z dnia 4 października 2011 r.


w sprawie aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sędziejowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" więcej...

2011-10-20 11:11:35

NR 89/11 z dnia 30 września 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-10-05 09:33:43

NR 88/11 z dnia 30 września 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-09-30 09:33:33

NR 87/11 z dnia 22 września 2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 155.000 l." więcej...

2011-09-30 09:31:03

NR 86/11 z dnia 22 września 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-09-30 09:30:28

NR 85/11 z dnia 22 września 2011 r.


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2011-09-30 09:28:51

NR 84/11 z dnia 20 września 2011 r.


w sprawie powołania koordynatorów i operatorów do spraw obsługi informatycznej wyborów więcej...

2011-09-30 09:26:38

NR 83/11 z dnia 20 września 2011 r.


w sprawie przekazania ksiąg ewidencji dokumentów niejawnych więcej...

2011-09-20 09:28:38

NR 82/11 z dnia 19 września 2011 r.


w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. więcej...

2011-09-20 09:26:01

NR 81/11 z dnia 14 września 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-09-20 09:24:11

NR 80/11 z dnia 14 września 2011 r.


w sprawie dokonania zmiany zarządzenia nr 72/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 22 sierpnia 2011 r. więcej...

2011-09-20 09:22:44

NR 79/11 z dnia 13 września 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-09-20 09:21:11

NR 78/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-09-20 09:20:42

NR 77/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-09-20 09:20:08

NR 76/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "podinspektor ds. gospodarki ziemią i mieniem komunalnym" więcej...

2011-09-20 09:18:46

NR 75/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-08-25 13:16:32

NR 73/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r.


zmieniające zarządzenie nr 62/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 25 lipca 2011 r. więcej...

2011-08-25 13:14:48

NR 72/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-08-25 13:13:25

NR 71/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.


w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice więcej...

2011-08-25 13:12:28

NR 70/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-08-22 12:28:33

NR 69/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze "sekretarz gminy". więcej...

2011-08-22 08:45:00

Nr 68/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.


zmieniające zarządzenie nr 63/11 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 25 lipca 2011 r. więcej...

2011-08-22 08:41:26

Nr 67/11 z dnia 29 lipca 2011 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia na wolne stanowisko urzędnicze "podinspektor ds. komunalnych i działalności gospodarczej" więcej...

2011-08-10 09:24:02

Nr 66/11 z dnia 29 lipca 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-08-10 09:20:07

Nr 65/11 z dnia 29 lipca 2011 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za II kwartał 2011 roku więcej...

2011-08-09 14:24:48

Nr 64/11 z dnia 28 lipca 2011 r.


w sprawie dokonania zmian załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/49/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2011 r. więcej...

2011-08-09 14:23:10

Nr 63/11 z dnia 25 lipca 2011 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2011-08-09 13:38:57

NR 62/11 z dnia 25 lipca 2011 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2011-08-09 13:37:37

NR 61/11 z dna 20 lipca 2011 r.


w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. więcej...

2011-07-20 14:19:21

NR 60/11 z dnia 14 lipca 2011 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2011-07-20 14:16:54

NR 59/11 z dnia 14 lipca 2011 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej...

2011-07-08 11:03:55

NR 58/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-07-08 11:02:29

NR 57/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-07-08 11:00:51

NR 56/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-07-08 10:59:07

NR 55/11 z dnia 22 czerwca 2011 r.


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

2011-07-08 10:54:47

NR 54/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-07-08 10:50:01

NR 53/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie dokonania zmian załącznika nr 1 do uchwały nr VI/35/11 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 maja 2011 r. więcej...

2011-06-15 11:51:14

NR 52/11 z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2011 r. więcej...

2011-06-15 11:48:57

NR 51/11 z dnia 25 maja 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-06-15 11:47:48

NR 50/11 z dnia 20 maja 2011 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. więcej...

2011-05-18 11:54:15

NR 49/11 z dnia 16 maja 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-05-18 11:52:53

NR 48/11 z dnia 13 maja 2011 r.


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2011 roku zadań publicznych. więcej...

2011-05-18 11:50:41

NR 47/11 z dnia 11 maja 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-05-18 11:48:48

NR 46/11 z dnia 11 maja 2011 r.


w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Marzeninie. więcej...

2011-05-18 11:47:09

NR 45/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. więcej...

2011-05-18 11:45:21

NR 44/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy. więcej...

2011-05-18 11:42:53

NR 43/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za I kwartał 2011 roku. więcej...

2011-05-18 11:40:31

NR 42/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowicach na 2011 r. więcej...

2011-05-18 11:35:26

NR 41/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości 1100 ton". więcej...

2011-05-18 11:30:07

NR 40/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy więcej...

2011-05-18 11:29:20

NR 39/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 103064E w miejscowości Korczyska na odcinku od km 0+000 do km 0+626 (działki nr 180 i 350)". więcej...

2011-05-18 11:24:48

NR 38/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r.


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Lichawa dla wyboru sołtysa. więcej...

2011-05-18 11:22:18

NR 37/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r.


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Pruszkowie na rzecz dzierżawcy. więcej...

2011-05-18 11:20:22

NR 36/11 z dnia 31 marca 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-05-18 11:18:39

NR 35/11 z dnia 30 marca 2011 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za IV kwartały 2010 roku. więcej...

2011-05-18 11:15:27

NR 34/11 z dnia 28 marca 2011 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-04-01 11:02:06

NR 33/11 z dnia 23 marca 2011 r.


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Sędziejowice dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. więcej...

2011-04-01 11:00:05

NR 32/11 z dnia 14 marca 2011 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2011 r. więcej...

2011-04-01 10:58:43

NR 31/11 z dnia 11 marca 2011 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2011-04-01 10:57:00

NR 30/11 z dnia 3 marca 2011 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Sędziejowicach na 2011 r. i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2011 rok. więcej...

2011-04-01 10:51:14

Nr 29/11 z dnia 3 marca 2011 r.


w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy Sędziejowice dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. więcej...

2011-03-01 09:30:59

Nr 28/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów e 2011 r. na sprzedaż i dzierżawę gruntów komunalnych więcej...

2011-03-01 09:27:32

Nr 27/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2011-03-01 09:25:33

Nr 26/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego więcej...

2011-01-20 10:58:43

NR 25/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.


w sprawie wyznaczenia członka rady sołeckiej do pełnienia funkcji sołtysa w sołectwie Grabia. więcej...

2011-01-20 10:57:06

NR 24/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.


w sprawie likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy Sędziejowice. więcej...

2011-01-20 10:55:48

NR 23/11 z dnia 14 stycznia 2011 r.


w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. więcej...

2011-01-20 10:52:41

NR 22/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie powierzenia obowiązków zastępcy wójta. więcej...

2011-01-20 10:50:50

NR 21/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2011-01-20 10:49:06

NR 20/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2011-01-20 10:47:50

NR 19/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości więcej...

2011-01-20 10:46:39

NR 18/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: " Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic gminy Sędziejowice". więcej...

2011-01-20 10:37:45

NR 17/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt. "Jak pokonać dysleksję" w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 10:33:15

NR 16/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Jak pokonać dysleksję" realizowanego w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 10:27:16

NR 15/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt. "Dam sobie radę" w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 10:22:26

NR 14/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Dam sobie radę" realizowanego w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 10:18:17

NR 13/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt. "Wygrać z sobą" w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 10:13:23

NR 12/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Wygrać z sobą" realizowanego w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 10:07:52

NR 11/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt. "Będę ładnie mówić" w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 10:02:32

NR 10/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Będę ładnie mówić" realizowanego w ramach Działania 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 09:57:55

NR 9/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie realizacji projektu pt. "Ćwiczę i wygram" w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 09:54:17

NR 8/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Ćwiczę i wygram" realizowanego w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 09:50:37

NR 7/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Sędziejowice w zakresie projektu pt."Chcę ładnie czytać i pisać" w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 09:45:35

NR 6/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Chcę ładnie czytać i pisać" realizowanego w ramach Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. więcej...

2011-01-20 09:42:15

NR 5/10 z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2011-01-20 09:40:44

NR 4/10 z dnia 22 grudnia 2010 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2011-01-20 09:37:44

NR 3/10 z dnia 20 grudnia 2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2011-01-20 09:34:43

NR 2/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.


w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. więcej...

2011-01-20 09:21:28

NR 1/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 779.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego. więcej...

bip_menu_bottom