bip_menu_top

2011-03-01 09:21:42

Nr 361/10 z dnia 29.11.2010 r.


w sprawie zmiany preliminarza środków finansowych na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. więcej...

2011-01-20 09:11:31

Nr 360/10 z dnia 29.11.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2011-01-20 09:09:20

Nr 359/10 z dnia 29.11.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-12-01 12:13:56

Nr 358/10 z dnia 18.11.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice. więcej...

2010-12-01 12:11:38

Nr 357/10 z dnia 18.11.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-12-01 12:09:49

Nr 356/10 z dnia 04.11.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-12-01 12:05:37

Nr 355/10 z dnia 29.10.2010 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za III kwartały 2010 roku. więcej...

2010-12-01 12:03:46

Nr 354/10 z dnia 22.10.2010 r.


w sprawie powołania koordynatora i zespołów operatorów do spraw obsługi informatycznej wyborów. więcej...

2010-12-01 11:59:52

Nr 353/10 z dnia 21.10.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-12-01 11:58:00

Nr 352/10 z dnia 21.10.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-12-01 11:56:22

Nr 351/10 z dnia 04.10.2010 r.


w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. więcej...

2010-12-01 11:54:17

Nr 350/10 z dnia 28.09.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-12-01 11:52:28

Nr 349/10 z dnia 28.09.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-12-01 11:50:17

Nr 348/10 z dnia 28.09.2010 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2010-10-01 13:59:24

Nr 347/10 z dnia 14.09.2010 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Sędziejowice na 2010 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2010 rok. więcej...

2010-10-01 13:56:29

Nr 346/10 z dnia 13.09.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-10-01 13:55:05

Nr 345/10 z dnia 30.08.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-10-01 13:19:28

Nr 343/10 z dnia 24.08.2010 r.


w sprawie upoważnienia specjalisty ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziejowicach do podejmowania działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. więcej...

2010-09-01 11:03:06

Nr 342/10 z dnia 24.08.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-08-26 11:29:03

Nr 341/10 z dnia 3.08.2010 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach. więcej...

2010-08-26 11:20:28

Nr 340/10 z dnia 3.08.2010 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice. więcej...

2010-08-11 08:46:47

Nr 339/10 z dnia 3.08.2010 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za II kwartały 2010 roku. więcej...

2010-08-11 08:44:40

Nr 338/10 z dnia 3.08.2010 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2010-08-03 12:21:25

Nr 337/10 z dnia 03.08.2010 r.


w sprawie ograniczenia zużycia wody do celów innych niż bytowe. więcej...

2010-08-03 12:20:09

Nr 336/10 z dnia 2.08.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Dowóz uczniów z terenu gminy Sędziejowice do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach i Zespołu Szkół w Marzeninie". więcej...

2010-08-03 12:18:08

Nr 335/10 z dnia 2.08.2010 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2010-08-03 12:16:05

Nr 334/10 z dnia 30.07.2010 r.


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Wężykowej na rzecz właściciela naniesień budowlanych. więcej...

2010-08-03 12:13:31

Nr 333/10 z dnia 28.07.2010 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Sędziejowice na 2010 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2010 rok. więcej...

2010-08-03 12:10:24

Nr 332/10 z dnia 28.07.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-08-03 12:09:38

Nr 331/10 z dnia 14.07.2010 r.


w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektów objętych PROW na lata 2007 - 2013. więcej...

2010-08-03 12:08:19

Nr 330/10 z dnia 14.07.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.710.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej". więcej...

2010-08-03 12:02:29

Nr 329/10 z dnia 12.07.2010 r.


w sprawie ograniczenia zużycia wody do celów innych niż bytowe. więcej...

2010-08-03 12:00:22

Nr 328/10 z dnia 7.07.2010 r.


w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach do podejmowania działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. więcej...

2010-07-15 13:30:42

Nr 326/10 z dnia 07.07.2010 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-07-12 08:41:32

Nr 325/10 z dnia 30.06.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Urządzenie Centrum i Placu Różanego w Marzeninie". więcej...

2010-07-12 08:38:55

Nr 324/10 z dnia 30.06.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-07-12 08:37:41

Nr 323/10 z dnia 25.06.2010 r.


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego prac na zadaniu pn.: "Termomodernizacja i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu". więcej...

2010-06-25 14:08:41

Nr 322/10 z dnia 25.06.2010 r.


w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sędziejowice. więcej...

2010-06-25 14:07:19

Nr 321/10 z dnia 25.06.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-06-25 14:06:04

Nr 320/10 z dnia 24.06.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-06-25 14:05:00

Nr 319/10 z dnia 15.06.2010 r.


w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 r. więcej...

2010-06-25 14:03:01

Nr 318/10 z dnia 15.06.2010 r.


w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010. więcej...

2010-06-25 14:00:08

Nr 317/10 z dnia 15.06.2010 r.


w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sędziejowicach. więcej...

2010-06-09 10:46:55

Nr 316/10 z dnia 8.06.2010 r.


w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego. więcej...

2010-06-09 10:44:58

Nr 315/10 z dnia 4.06.2010 r.


w sprawie powołania gminnej komisji ds. szacowania strat poniesionych w gospodarstwach domowych. więcej...

2010-06-09 10:44:16

Nr 314/10 z dnia 1.06.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych na terenie gminy Sędziejowice w 2010 r." więcej...

2010-06-09 10:42:58

Nr 313/10 z dnia 1.06.2010 r.


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską powodzi i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

2010-06-09 10:37:14

Nr 312/10 z dnia 1.06.2010 r.


w sprawie powołania gminnej komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, spowodowanych powodzią i intensywnymi opadami deszczu w maju i czerwcu 2010 r. więcej...

2010-06-01 15:07:10

Nr 311/10 z dnia 1.06.2010 r.


w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. więcej...

2010-06-01 15:05:52

Nr 310/10 z dnia 28.05.2010 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sędziejowice. więcej...

2010-06-01 14:57:41

Nr 309/10 z dnia 27.05.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-06-01 14:55:08

Nr 308/10 z dnia 27.05.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-06-01 14:53:47

Nr 307/10 z dnia 27.05.2010 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2010-06-01 14:52:23

Nr 306/10 z dnia 18.05.2010 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy. więcej...

2010-06-01 14:50:43

Nr 305/10 z dnia 18.05.2010 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. więcej...

2010-06-01 14:48:38

Nr 304/10 z dnia 18.05.2010 r.


w sprawie powołania koordynatorów i zespołów operatorów do spraw obsługi informatycznej wyborów. więcej...

2010-05-24 10:07:02

Nr 303/10 z dnia 18.05.2010 r.


w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. więcej...

2010-05-24 10:05:19

Nr 302/10 z dnia 17.05.2010 r.


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie i wykonanie w 2010 r. zadań publicznych. więcej...

2010-05-24 10:03:34

Nr 301/10 z dnia 11.05.2010 r.


w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2010 r. więcej...

2010-05-24 09:59:14

Nr 300/10 z dnia 11.05.2010 r.


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "pełnomocnik ds. informacji niejawnych". więcej...

2010-05-11 12:41:13

Nr 299/10 z dnia 7.05.2010 r.


w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Sędziejowice. więcej...

2010-05-11 12:38:47

Nr 298/10 z dnia 5.05.2010 r.


w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Kamostku. więcej...

2010-05-11 12:37:07

Nr 297/10 z dnia 30.04.2010 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za I kwartał 2010 roku. więcej...

2010-05-11 12:35:13

Nr 296/10 z dnia 26.04.2010 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. więcej...

2010-05-11 12:32:46

Nr 295/10 z dnia 26.04.2010 r.


w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Przymiłowie. więcej...

2010-05-11 11:28:20

Nr 294/10 z dnia 22.04.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-05-11 11:26:39

Nr 293/10 z dnia 8.04.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pruszkowie. więcej...

2010-05-11 11:23:40

Nr 292/10 z dnia 8.04.2010 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za IV kwartał 2009 roku. więcej...

2010-04-13 10:17:20

Nr 291/10 z dnia 8.04.2010 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2010 r. zadań publicznych. więcej...

2010-04-13 10:14:59

Nr 290/10 z dnia 6.04.2010 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2010-04-13 10:13:17

Nr 289/10 z dnia 6.04.2010 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2010 r. zadań publicznych. więcej...

2010-04-13 10:11:03

Nr 288/10 z dnia 30.03.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-04-13 10:08:57

Nr 287/10 z dnia 22.03.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: " Odławianie z terenu gminy Sędziejowice bezpańskich psów i ich hotelowanie". więcej...

2010-04-13 10:04:07

Nr 286/10 z dnia 22.03.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-04-07 12:26:45

Nr 285/10 z dnia 22.03.2010 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. więcej...

2010-04-07 12:25:03

Nr 284/10 z dnia 10.03.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 65.000 l na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych". więcej...

2010-04-07 12:22:05

Nr 283/10 z dnia 10.03.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu". więcej...

2010-04-07 12:16:54

Nr 282/10 z dnia 10.03.2010 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej". więcej...

2010-04-07 12:13:20

Nr 281/10 z dnia 10.03.2010 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w magazynie przeciwpowodziowym. więcej...

2010-04-07 12:09:49

Nr 280/10 z dnia 10.03.2010 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-04-07 12:06:18

Nr 279/10 z dnia 09.03.2010 r.


w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego więcej...

2010-04-07 12:04:30

Nr 278/10 z dnia 01.03.2010 r.


w sprawie zmian w planie finansowym budżetu gminy Sędziejowice na 2010 r. więcej...

2010-04-07 12:02:35

Nr 277/10 z dnia 27.02.2010 r.


w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego więcej...

2010-04-07 11:57:34

Nr 276/10 z dnia 12 .02. 2010 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Sędziejowicach na 2010 r. i planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2010 r. więcej...

2010-02-12 13:22:38

Nr 275/10 z dnia 20.01.2010 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. więcej...

2010-02-12 13:20:02

Nr 274/10 z dnia 20.01.2010 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. więcej...

2010-02-12 08:52:38

Nr 273/10 z dnia 12.01.2010 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej. więcej...

2010-01-21 10:47:18

Nr 272/10 z dnia 12.01.2010 r.


w sprawie kontroli podległych jednostek organizacyjnych w 2010 r. więcej...

2010-01-21 10:46:42

Nr 271/10 z dnia 12.01.2010 r.


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Nieceni na rzecz użytkownika wieczystego. więcej...

2010-01-21 10:45:30

Nr 270/10 z dnia 11.01.2010 r.


w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Sędziejowicach - Kolonii. więcej...

2010-01-21 10:44:37

Nr 269/09 z dnia 29.12.2009 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej". więcej...

2010-01-21 10:43:21

Nr 268/09 z dnia 29.12.2009 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 10:42:33

Nr 267/09 z dnia 28.12.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 10:41:55

Nr 266/09 w dnia 22.12.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 10:41:13

Nr 265/09 z dnia 15.12.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 10:37:14

Nr 264/09 z dnia 11.12.2009 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-01-21 10:28:24

Nr 263/09 z dnia 04.12.2009 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Osinach, gmina Sędziejowice". więcej...

2010-01-21 10:26:47

Nr 262/09 z dnia 02.12.2009 r.


w sprawie inwentaryzacji rocznej. więcej...

2010-01-21 10:26:00

Nr 261/09 z dnia 30.11.2009 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 10:25:27

Nr 260/09 z dnia 30.11.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009 r. więcej...

2010-01-21 10:24:21

Nr 259/09 z dnia 17.11.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 10:23:26

Nr 258/09 z dnia 17.11.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 10:18:59

Nr 257/09 z dnia 16.11.2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości w miejscowości Marzenin i Niecenia. więcej...

2010-01-21 10:18:25

Nr 256/09 z dnia 16.11.2009 r.


w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki położonej w Marzeninie na rzecz właściciela działki sąsiedniej. więcej...

2010-01-21 10:17:40

Nr 255/09 z dnia 16.11.2009 r.


w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki położonej w Marzeninie na rzecz właściciela działki sąsiedniej. więcej...

2010-01-21 10:16:55

Nr 254/09 z dnia 16.11.2009 r.


w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Sędziejowicach - Kolonii. więcej...

2010-01-21 10:06:45

Nr 253/09 z dnia 30.10.2009 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Sędziejowice za III kwartały 2009 roku. więcej...

2010-01-21 10:06:05

Nr 252/09 z dnia 28.10.2009 r.


w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. więcej...

2010-01-21 10:05:28

Nr 251/09 z dnia 26.10.2009 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 10:04:24

Nr 250/09 z dnia 26.10.2009 r.


w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Sędziejowice. więcej...

2010-01-21 09:41:09

Nr 249/09 z dnia 23.10.2009 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2010-01-21 09:28:42

Nr 248/09 z dnia 20.10.2009 r.


w sprawie powołania Komisji ds. Zdrowotnych do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej. więcej...

2010-01-21 09:23:18

Nr 247/09 z dnia 20.10.2009 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej. więcej...

2010-01-21 09:09:37

Nr 246/09 z dnia 20.10.2009 r.


w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia rozprawy. więcej...

2010-01-21 09:04:49

Nr 245/09 z dnia 30.09.2009 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

2010-01-21 09:03:35

Nr 244/09 z dnia 30.09.2009 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na rok 2009. więcej...

bip_menu_bottom