bip_menu_top

2011-07-01 10:15:58

INFOMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO


Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym. więcej...

2011-03-04 09:18:29

OBCHÓD PRZEDSPISOWY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24:00. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych. więcej...

2010-12-21 13:50:58

Gminne Biuro Spisowe w Sędziejowicach


informuje, że zakończony został nabór kandydatów na rachmistrzów, więcej...

2010-12-10 11:25:05

Ogłoszenie


Wójta Gminy Sędziejowice – Gminnego Komisarza Spisowego - o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie gminy Sędziejowice,który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. według stanu na dzień 31 marca 2011 roku więcej...

bip_menu_bottom