bip_menu_top

2020-04-17 22:11:54

Zabytki Gminy Sędziejowice ujęte w gminnej ewidencji zabytków


W związku z przepisami dotyczącymi utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków wynikającymi z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) informuję, że utworzono Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Sędziejowice. Karty Gminnej Ewidencji Zabytków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice, pok. nr 11. więcej...

bip_menu_bottom