bip_menu_top

2018-11-30 12:29:42

NR 516/18 z dnia 20 listopada 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 20l8 r. więcej...

2018-11-30 12:28:22

NR 515/18 z dnia 19 listopada 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r." więcej...

2018-11-30 12:25:15

NR 514/18 z dnia 14 listopada 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-11-13 12:11:58

NR 513/18 z dnia 6 listopada 2018 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. więcej...

2018-11-13 12:10:18

NR 512/18 z dnia 5 listopada 2018 r.


w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Sędziejowice więcej...

2018-11-13 12:10:04

NR 511/18 z dnia 31 paździenika 2018


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-11-02 10:03:51

NR 510/18 z dnia 29 października 2018 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego więcej...

2018-11-02 10:03:28

NR 509/18 z dnia 29 października 2018 r


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000l" więcej...

2018-11-02 10:03:10

NR 508/18 z dnia 29 października 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-11-02 10:02:12

NR 507/18 z dnia 25 października 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok więcej...

2018-11-02 10:01:20

NR 506/18 z dnia 19 października 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-10-24 08:14:19

NR 505/18 z dnia 11 października 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-10-24 08:12:58

NR 504/18 z dnia 11 października 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice" więcej...

2018-10-24 08:10:40

NR 503/18 z dnia 10 października 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-10-10 09:03:36

NR 501/18 z dnia 3 października 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2018-10-10 09:01:33

NR 500/18 z dnia 28 września 2018 r.


w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice więcej...

2018-10-10 08:59:32

NR 499/18 z dnia 28 września 2018 r.


w sprawie określenia poziomu szczegółowości planów finansowych oraz sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy Sędziejowice na rok 2019 więcej...

2018-10-08 15:11:16

NR 502/18 z dnia 8 października 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego połozonego w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1A/1 oraz ustalenie stawki wyjściowej do przetargu. więcej...

2018-09-25 13:52:18

NR 498/18 z dnia 25 września 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2018-09-25 13:49:40

NR 497/18 z dnia 24 września 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-09-25 13:48:23

NR 496/18 z dnia 21 września 2018 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2018/2019 więcej...

2018-09-21 13:33:16

NR 495/18 z dnia 21 września 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2018-09-14 09:37:22

NR 494/18 z dnia 14 września 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach" więcej...

2018-09-06 08:01:26

NR 493/18 z dnia 3 września 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Sędziejowice więcej...

2018-09-06 07:57:30

NR 492/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2018-09-06 07:54:32

NR 491/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-08-24 13:36:20

NR 490/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy więcej...

2018-08-24 13:34:30

NR 489/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.


w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Przedszkola w Dobrej prowadzonego przez Gminę Sędziejowice na rok szkolny 2018/2019 więcej...

2018-08-24 13:31:53

NR 488/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Remont drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km O+000 do km 0+636" więcej...

2018-08-21 14:14:44

NR 487/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2018-08-21 14:12:05

NR 486/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2018-08-21 14:01:11

NR 485/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2018-08-20 14:39:50

NR 484/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2018-08-13 12:10:14

NR 482/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2018-08-13 11:59:56

NR 481/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2018 r. więcej...

2018-08-03 13:24:58

NR 480/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej na 2018 rok więcej...

2018-08-03 12:46:10

NR 479/18 z dnia 30 lipca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-08-03 12:44:32

NR 478/18 z dnia 24 lipca 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r." więcej...

2018-08-03 12:40:58

NR 477/18 z dnia 20 lipca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-08-03 12:38:51

NR 476/18 z dnia 19 lipca 2018 r.


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa w sołectwie Siedlce więcej...

2018-07-19 10:20:57

NR 475/18 z dnia 16 lipca 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice" więcej...

2018-07-19 10:15:01

NR 474/18 z dnia 11 lipca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-07-19 10:13:16

NR 473/18 z dnia 9 lipca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-07-05 12:18:46

NR 472/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 więcej...

2018-07-04 08:38:26

NR 471/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2018-07-04 08:34:55

NR 470/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-07-04 08:33:33

NR 469/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-06-19 08:23:43

NR 468/18 z dnia 15 czerwca 2018 r.


w sprawie odwołania zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2018-06-19 08:21:35

NR 467/18 z dnia 4 czerwca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-06-19 08:20:03

NR 466/18 z dnia 30 maja 2018 r.


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2018-06-19 08:16:08

NR 465/18 z dnia 29 maja 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa istniejącego budynku szkolnego w m. Dobra - na przedszkole" więcej...

2018-05-28 09:03:39

NR 464/18 z dnia 17 maja 2018r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2018 roku więcej...

2018-05-28 09:01:54

NR 463/18 z dnia 11 maja 2018r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-05-16 12:42:33

NR 462/18 z dnia 9 maja 2018r.


w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 r. więcej...

2018-05-16 12:40:59

NR 461/18 z dnia 7 maja 2018r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 20l8 r. więcej...

2018-05-16 12:36:46

NR 460/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Dobrej. więcej...

2018-05-16 12:34:54

NR 459/18 z dnia 27 kwietnia 2018r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-05-16 12:16:43

NR 458/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-05-16 12:14:20

NR 457/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2017 r. więcej...

2018-05-16 12:09:59

NR 456/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2017 r. więcej...

2018-05-16 12:09:15

NR 455/18 z dnia 17 kwietnia 2018r.


w sprawie określenia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dobrej. więcej...

2018-04-13 09:33:25

NR 454/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych realizowanych z budżetu gminy Sędziejowice na 2018r. więcej...

2018-04-13 09:27:38

NR 452/18 z dnia 9 kwietnia 2018r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice w 2018 r, więcej...

2018-04-13 09:26:06

NR 451/18 z dnia 10 kwietnia 2018r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dobrej. więcej...

2018-04-12 15:10:00

NR 453/18 z dnia 12 kwietnia 2018r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy. Działania "Dolina rzeki Grabi" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". więcej...

2018-04-06 09:02:10

NR 450/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,a także terminów składania dokumentów do Przedszkola w Dobrej prowadzonego przez Gminę Sędziejowice więcej...

2018-04-06 08:58:59

NR 449/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.


w sprawie powołania Komisji ds. Zdrowotnych do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej więcej...

2018-04-06 08:57:50

NR 448/18 z dnia 21 marca 2018r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. więcej...

2018-04-05 12:03:42

NR 447/18 z dnia 29 marca 2018r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-04-05 12:01:35

NR 446/18 z dnia 21 marca 2018r.


w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach na 2018 rok więcej...

2018-04-05 12:00:00

NR 445/18 z dnia 21 marca 2018r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". więcej...

2018-03-14 10:35:56

NR 444/18 z dnia 12 marca 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-03-14 10:34:42

NR 443/18 z dnia 12 marca 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2500 ton" więcej...

2018-03-14 10:32:44

NR 442/18 z dnia 5 marca 2018 r.


w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego więcej...

2018-03-14 10:31:36

NR 441/18 z dnia 1 marca 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592" więcej...

2018-03-14 10:27:22

NR 440/18 z dnia 28 lutego 2018 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Osiny więcej...

2018-03-14 10:25:47

NR 439/18 z dnia 26 lutego 2018 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r. więcej...

2018-03-14 10:24:11

NR 438/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2018-03-14 10:18:26

NR 437/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2018-01-23 12:54:52

NR 436/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sędziejowice odrębnymi ustawami na 2018 r. więcej...

2018-01-10 12:37:23

NR 435/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 więcej...

2018-01-10 12:35:40

NR 434/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2018-01-10 12:34:01

NR 433/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2018-01-10 12:32:23

NR 432/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2018-01-10 12:30:52

NR 431/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2018-01-10 12:28:53

NR 430/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice więcej...

2017-12-22 10:21:37

NR 429/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-22 10:19:16

NR 428/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-22 10:17:46

NR 427/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-22 10:16:21

NR 426/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 700 000,00 zł" więcej...

2017-12-14 12:00:49

NR 425/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-14 11:59:43

NR 424/17 z dnia 8 grudnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-08 12:30:36

NR 423/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.


w sprawie powołania Komisji ds. Zdrowotnych do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej więcej...

2017-12-08 12:27:55

NR 422/17 z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego więcej...

2017-12-08 12:26:24

NR 421/17 z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-08 12:25:01

NR 420/17 z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-08 12:23:37

NR 419/17 z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-12-07 10:34:40

NR 418/17 z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65 000 l" więcej...

2017-12-07 10:28:10

NR 417/17 z dnia 29 listopada 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-11-27 12:49:09

NR 416-17 z dnia 22 listopada 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-11-27 12:47:09

NR 415-17 z dnia 17 listopada 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-11-22 12:39:34

NR 414/17 z dnia 15 listopada 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Sędziejowicach przy ul. Łódzkiej 1A oraz ustalenie stawki wyjściowej do przetargu więcej...

2017-11-22 12:29:03

NR 413/17 z dnia 15 listopada 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-11-22 12:27:35

NR 412/17 z dnia 15 listopada 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-11-22 12:26:06

NR 411/17 z dnia 15 listopada 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych" więcej...

2017-11-22 12:23:39

NR 410/17 z dnia 15 listopada 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 340 000,00 zł więcej...

2017-11-09 11:26:22

NR 409/17 z dnia 9 listopada 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r." więcej...

2017-11-09 11:21:56

NR 408/17 z dnia 7 listopada 2017 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego więcej...

2017-11-09 11:20:31

NR 407/17 z dnia 30 października 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-11-09 11:19:13

NR 406/17 z dnia 30 października 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-11-09 11:17:53

NR 405/17 z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-11-09 11:16:12

NR 404/17 z dnia 27 października 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice więcej...

2017-11-02 08:43:29

NR 403/17 z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-31 10:14:51

NR 402/17 z dnia 25 października 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-31 10:13:33

NR 401/17 z dnia 25 października 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-25 10:05:33

NR 400/17 z dnia 17 października 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-25 10:03:28

NR 399/17 z dnia 16 października 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-13 10:00:06

NR 398/17 z dnia 6 października 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-13 09:58:41

NR 397/17 z dnia 6 października 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-03 13:13:55

NR 396/17 z dnia 2 października 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2017-10-03 13:10:43

NR 395/17 z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-03 12:22:13

NR 394/17 z dnia 27 września 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-03 12:20:44

NR 393/17 z dnia 27 września 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-03 12:19:15

NR 392/17 z dnia 27 września 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-10-03 12:17:33

NR 391/17 z dnia 27 września 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-09-29 13:22:17

NR 390/17 z dnia 26 września 2017 r.


w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice więcej...

2017-09-29 13:18:19

NR 389/17 z dnia 26 września 2017 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Sędziejowice na rok 2018 więcej...

2017-09-29 13:16:02

NR 388/17 z dnia 20 września 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-09-29 13:14:25

NR 387/17 z dnia 20 września 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-09-21 08:57:08

NR 386/17 z dnia 19 września 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok więcej...

2017-09-19 10:57:38

NR 385/17 z dnia 18 września 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-09-19 10:56:09

NR 384/17 z dnia 12 września 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-09-19 10:54:33

NR 383/17 z dnia 12 września 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-09-19 10:53:13

NR 382/17 z dnia 12 września 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-09-05 12:19:24

NR 381/17 z dnia 1 września 2017 r.


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które są objęte wychowaniem przedszkolnym do ukończenia przez nich 5 lat więcej...

2017-09-05 12:15:52

NR 380/17 z dnia 1 września 2017 r.


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki więcej...

2017-09-05 12:12:43

NR 379/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-09-05 12:11:28

NR 378/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-09-05 12:10:19

NR 377/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice" więcej...

2017-09-05 12:07:41

NR 376/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79000 l" więcej...

2017-08-30 13:34:53

NR 375/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-08-30 13:33:37

NR 374/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2017 r. więcej...

2017-08-30 13:28:45

NR 373/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-08-14 08:29:28

NR 372/17 z dnia 3 sierpnia 2017 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2017/2018. więcej...

2017-08-14 08:26:50

NR 371/17 z dnia 24 lipca 2017 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2017-08-14 08:22:29

NR 370/17 z dnia 24 lipca 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 4 września 2017r. do 31 grudnia 2017r." więcej...

2017-08-14 08:16:42

NR 369/17 z dnia 24 lipca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017r. więcej...

2017-08-14 08:12:56

NR 368/17 z dnia 24 lipca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017r. więcej...

2017-07-21 11:39:14

NR 367/17 z dnia 20 lipca 2017 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017 - 2025 więcej...

2017-07-21 11:37:44

NR 366/17 z dnia 18 lipca 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-21 11:35:51

NR 365/17 z dnia 18 lipca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-21 11:34:39

NR 364/17 z dnia 14 lipca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-21 11:33:00

NR 363/17 z dnia 10 lipca 2017 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice więcej...

2017-07-17 11:59:09

NR 362/17 z dnia 6 lipca 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-17 11:57:36

NR 361/17 z dnia 6 lipca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-06 12:43:03

NR 360/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2017-07-06 12:34:58

NR 359/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-06 12:33:28

NR 358/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-06 12:31:20

NR 357/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-06 12:29:54

NR 356/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2017-07-06 12:28:08

NR 355/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu więcej...

2017-07-06 12:25:16

NR 354/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-07-06 12:23:37

NR 353/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-06-27 10:46:52

NR 352/7 z dnia 19 czerwca 2017 r.


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które są objęte wychowaniem przedszkolnym do ukończenia przez nich 5 lat więcej...

2017-06-21 08:28:30

Nr 351/17 z dnia 19 czerwca 2017 r.


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gnrinnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie gminy Sędziejowice. więcej...

2017-06-16 12:49:34

Nr 350/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice w 2017 r. więcej...

2017-06-14 08:19:20

NR 349/17 z dnia 31 maja 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-06-14 08:16:06

NR 348/17 z dnia 31 maja 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-06-14 08:13:39

NR 347/17 z dnia 30 maja 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017r. więcej...

2017-06-01 09:44:59

NR 346/17 z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-06-01 09:40:26

NR 345/17 z dnia 25 maja 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-05-12 15:02:05

NR 344/17 z dnia 12 maja 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice więcej...

2017-05-12 14:59:48

NR 343/17 z dnia 4 maja 2017 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie więcej...

2017-05-12 14:58:09

NR 342/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy więcej...

2017-05-12 14:56:30

NR 341/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2016 r. więcej...

2017-05-12 14:54:45

NR 340/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2016 r. więcej...

2017-05-02 11:12:05

NR 339/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-05-02 11:10:47

NR 338/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-05-02 11:09:20

NR 337/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-05-02 11:07:37

NR 336/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-05-02 11:06:18

NR 335/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-05-02 11:04:13

NR 334/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-13 10:44:38

NR 333/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-13 10:43:11

NR 332/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-13 10:41:19

NR 331/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice w 2017 r. więcej...

2017-04-11 08:26:53

NR 330/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2200 ton" więcej...

2017-04-11 08:24:45

NR 329/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole" więcej...

2017-04-11 08:22:01

NR 328/17 z dnia 7 kwietnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska" więcej...

2017-04-07 09:40:23

NR 327/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2017-04-07 09:36:37

NR 326/17 z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-07 09:35:28

NR 325/17 z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie zmian w lanie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-07 09:33:51

NR 324/17 z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-03 09:12:04

NR 323/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-04-03 09:10:43

NR 322/17 z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 r. więcej...

2017-04-03 09:06:50

NR 321/17 z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach na 2017 rok więcej...

2017-04-03 09:04:51

NR 320/17 z dnia 21 marca 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-03-22 11:22:46

NR 319/17 z dnia 20 marca 2017 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 2017 r. więcej...

2017-03-22 11:20:02

NR 318/17 z dnia 7 marca 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Przebudowa drogi gminnej nr 103055EKamostek-Kolonia Kamostek -Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej...

2017-03-03 08:48:02

NR 317/17 z dnia 3 marca 2017 r.


w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego więcej...

2017-03-03 08:46:09

NR 316/17 z dnia 1 marca 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 roku w m. Sędziejowice" więcej...

2017-03-02 09:10:26

NR 315/17 z dnia 28 lutego 2017 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2017 roku więcej...

2017-03-02 09:08:19

NR 314/17 z dnia 28 lutego 2017 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 2017 r. więcej...

2017-02-24 13:38:56

NR 313/17 z dnia 24 lutego 2017 r.


w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego więcej...

2017-02-24 13:37:23

NR 312/17 z dnia 23 lutego 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup koparko - ładowarki" więcej...

2017-02-24 13:34:30

NR 311/17 z dnia 20 lutego 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-02-24 13:33:06

NR 310/17 z dnia 20 lutego 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-02-22 09:49:37

NR 309/17 z dnia 17 lutego 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny - Kustrzyce na odcinku od km 0+000 do km 1+902" więcej...

2017-02-22 09:46:12

NR 308/17 z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-02-10 08:57:21

NR 307/17 z dnia 8 lutego 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-02-10 08:55:28

NR 306/17 z dnia 8 lutego 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-02-10 08:53:42

NR 305/17 z dnia 25 stycznia 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej na 2017 rok więcej...

2017-01-24 09:04:53

NR 304/17 z dnia 20 stycznia 2017 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-01-24 09:03:10

NR 303/17 z dnia 20 stycznia 2017 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-01-20 09:34:07

NR 302/17 z dnia 19 stycznia 2017 r.


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sędziejowice odrębnymi ustawami na 2017 r. więcej...

2017-01-16 12:36:21

NR 301/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.


w sprawie opracowania planu finansowego w Urzędzie Gminy Sędziejowice na 2017 r. więcej...

2017-01-09 10:59:49

NR 300/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2017-01-09 10:57:50

NR 299/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2017-01-09 10:56:18

NR 298/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2017-01-03 12:45:40

NR 297/16 z dnia 23 grudnia 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2017-01-03 12:43:58

NR 296/16 z dnia 23 grudnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2017-01-03 12:38:36

NR 295/16 z dnia 23 grudnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-15 11:47:47

NR 294/16 z dnia 9 grudnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-15 11:46:27

NR 293/16 z dnia 8 grudnia 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-15 11:44:57

NR 292/16 z dnia 8 grudnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-15 11:43:35

NR 291/16 z dnia 8 grudnia 2016 r.


w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Sędziejowice i jej jednostkach budżetowych więcej...

2016-12-07 11:11:52

NR 290/16 z dnia 5 grudnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Ubezpieczenie członków OSP Gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2019" więcej...

2016-12-07 11:09:18

NR 289/16 z dnia 2 grudnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. więcej...

2016-12-07 11:06:11

NR 288/16 z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-07 11:04:52

NR 287/16 z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-07 11:03:22

NR 286/16 z dnia 30 listopada 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-07 11:01:56

NR 285/16 z dnia 29 listopada 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-12-07 11:00:37

NR 284/16 z dnia 21 listopada 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 65.000 l.". więcej...

2016-11-25 14:09:36

NR 283/16 z dnia 21 listopada 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Ubezpieczenie członków OSP Gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2019 więcej...

2016-11-25 14:06:14

NR 282/16 z dnia 18 listopada 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-11-25 14:04:10

NR 281/16 z dnia 18 listopada 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-11-25 14:00:43

NR 280/16 z dnia 8 listopada 2006 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-11-25 13:58:55

NR 279/16 z dnia 8 listopada 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Ubezpieczenie Gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2019" więcej...

2016-11-25 13:55:36

NR 278/16 z dnia 7 listopada 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-11-25 13:54:17

NR 277/16 z dnia 4 listopada 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-11-25 13:52:31

NR 276/16 z dnia 4 listopada 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice" więcej...

2016-11-25 13:47:37

NR 275/16 z dnia 4 listopada 2016 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego więcej...

2016-11-08 10:41:42

NR 274/16 z dnia 31 października 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-11-08 10:39:50

NR 273/16 z dnia 31 października 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-11-08 10:37:43

NR 272/16 z dnia 31 października 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-28 09:19:50

NR 271/16 z dnia 24 października 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-28 09:18:23

NR 270/16 z dnia 24 października 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-28 09:16:55

NR 269/16 z dnia 24 października 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-28 09:15:29

NR 268/16 z dnia 21 października 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-28 09:13:24

NR 267/16 z dnia 18 października 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-14 10:20:43

NR 266/16 z dnia 12 października 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 - 2018 więcej...

2016-10-14 10:16:41

NR 265/16 z dnia 10 października 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-14 10:15:54

NR 264/16 z dnia 10 października 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-14 10:15:18

NR 263/16 z dnia 10 października 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-14 10:14:06

NR 262/16 z dnia 3 października 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy więcej...

2016-10-14 10:11:23

NR 261/16 z dnia 30 września 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-10-14 10:10:11

NR 260/16 z dnia 30 września 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-07 09:11:43

NR 259/16 z dnia 30 września 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-07 09:09:58

NR 258/16 z dnia 30 września 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-05 12:42:19

NR 257/16 z dnia 29 września 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-05 12:39:43

NR 256/16 z dnia 29 września 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-10-05 12:37:10

NR 255/16 z dnia 28 września 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-27 14:54:38

NR 254/16 z dnia 23 września 2016 r.


w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice więcej...

2016-09-27 14:51:26

NR 253/16 z dnia 23 września 2016 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Sędziejowice na rok 2017 więcej...

2016-09-27 14:49:29

NR 252/16 z dnia 21 września 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-21 10:19:27

NR 251/16 z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-21 10:18:14

NR 250/16 z dnia 14 września 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-21 10:16:59

NR 249/16 z dnia 12 września 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-21 10:15:42

NR 248/16 z dnia 6 września 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-21 10:13:48

NR 247/16 z dnia 6 września 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-07 13:42:57

NR 246/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice". więcej...

2016-09-07 13:40:26

NR 245/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-07 13:32:20

NR 244/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2016 r. więcej...

2016-09-07 13:27:49

NR 243/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-09-07 13:25:07

NR 242/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Sędziejowice w latach 2017 - 2018" więcej...

2016-08-23 13:47:28

NR 241/16 z dnia 19 sierpnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-08-23 13:46:11

NR 240/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-08-22 10:22:53

NR 239/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki więcej...

2016-08-17 13:01:30

NR 238/16 z dnia 8 sierpnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-08-17 12:59:39

NR 237/16 z dnia 3 sierpnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-08-08 09:30:28

NR 236/16 z dnia 27 lipca 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. więcej...

2016-08-08 09:25:45

NR 235/16 z dnia 27 lipca 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 1000 ton" więcej...

2016-08-08 09:21:33

NR 234/16 z dnia 27 lipca 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-08-08 09:19:40

NR 233/16 z dnia 27 lipca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-08-08 09:17:57

NR 232/16 z dnia 19 lipca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-08-08 09:15:03

NR 231/16 z dnia 8 lipca 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-07-20 11:30:21

NR 230/16 z dnia 8 lipca 2016 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2016-07-06 10:49:43

NR 229/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022 więcej...

2016-07-06 10:44:42

NR 228/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-07-06 10:43:19

NR 227/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-07-06 10:37:04

NR 226/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-06-27 12:36:11

NR 225/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Starych Kozubach więcej...

2016-06-27 12:34:22

NR 224/16 z dnia 17 czerwca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-06-08 09:17:09

NR 223/16 z dnia 31 maja 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-06-08 09:13:26

NR 222/16 z dnia 31 maja 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-31 11:31:12

NR 221/16 z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Brzeski i Korczyska więcej...

2016-05-31 11:27:38

NR 220/16 z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-31 11:26:19

NR 219/16 z dnia 25 maja 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-19 13:02:56

NR 218/16 z dnia 12 maja 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-19 13:01:53

NR 217/16 z dnia 12 maja 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-19 13:00:30

NR 216/16 z dnia 12 maja 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-13 09:03:18

NR 215/16 z dnia 12 maja 2016 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2016 roku więcej...

2016-05-13 09:00:09

NR 214/16 z dnia 12 maja 2016 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy więcej...

2016-05-13 08:58:08

NR 213/16 z dnia 12 maja 2016 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy więcej...

2016-05-13 08:55:12

NR 212/16 z dnia 9 maja 2016 r.


w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. więcej...

2016-05-13 08:51:38

NR 211/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-13 08:44:45

NR 210/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-13 08:43:11

NR 209/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-05-13 08:41:33

NR 208/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-29 13:18:12

NR 207/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-29 13:16:54

NR 206/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Sędziejowice więcej...

2016-04-29 13:14:35

NR 205/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 2016 r. więcej...

2016-04-19 14:45:17

NR 204/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton" więcej...

2016-04-19 14:43:04

NR 203/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.


w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Osinach więcej...

2016-04-19 14:41:36

NR 202/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy Sędziejowice w 2016 r. więcej...

2016-04-19 14:40:18

NR 201/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2015 r. więcej...

2016-04-19 14:39:22

NR 200/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-19 14:37:48

NR 199/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-19 14:36:27

NR 198/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-19 14:35:22

NR 197/16 z dnia 6 kwietnia2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2015 r. więcej...

2016-04-19 14:34:50

NR 196/16 z dnia 4 kwietnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Sędziejowice więcej...

2016-04-07 13:29:39

NR 195/16 z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-07 13:28:15

NR 194/16 z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-04-07 13:23:24

NR 193/16 z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-07 13:21:30

NR 192/16 z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-07 13:19:29

NR 191/16 z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-07 13:18:09

NR 190/16 z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-07 13:16:37

NR 189/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-04-07 13:13:39

NR 188/16 z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sędziejowice, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 r. więcej...

2016-04-07 13:10:36

NR 187/16 z dnia 24 marca 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grabia Trzecia na odcinku od km 0+000 do km 2+392 (dz. nr 81 i 227/1)" więcej...

2016-04-07 13:07:32

NR 186/16 z dnia 7 marca 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach na 2016 rok więcej...

2016-03-09 14:38:24

NR 185/16 z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice więcej...

2016-03-09 14:33:39

NR 184/16 z dnia 3 marca 2016 r.


w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadania administracji publicznej z zakresu świadczenia wychowawczego więcej...

2016-03-09 14:31:52

NR 183/16 z dnia 29 lutego 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-03-09 14:30:33

NR 182/16 z dnia 26 lutego 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-03-09 14:29:25

NR 181/16 z dnia 26 lutego 2016 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-03-09 14:26:40

NR 180/16 z dnia 25 lutego 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy więcej...

2016-03-09 14:24:25

NR 179/16 z dnia 10 lutego 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-02-17 09:15:33

NR 178/16 z dnia 1 lutego 2016 r.


w sprawie powołania komisji ds. wyboru wykonawcy na bankową obsługę budżetu gminy Sędziejowice i jednostek organizacyjnych gminy więcej...

2016-02-04 14:01:26

NR 177/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-02-04 13:59:41

NR 176/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Osiny więcej...

2016-02-04 13:57:57

NR 175/16 z dnia 21 stycznia 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu na sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego marki JELCZ 315, stanowiącego własność Gminy Sędziejowice więcej...

2016-02-04 13:55:45

NR 174/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie więcej...

2016-02-04 13:54:13

NR 173/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Gimnazjum Nr 1 w Sędziejowicach więcej...

2016-02-04 13:52:31

NR 172/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach więcej...

2016-02-04 13:50:28

NR 171/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.


w sprawie opracowania planu finansowego w Urzędzie Gminy Sędziejowice na 2016 r. więcej...

2016-02-04 13:48:51

NR 170/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sędziejowice odrębnymi ustawami na 2016 r. więcej...

2016-02-04 13:47:13

NR 169/16 z dnia 5 stycznia 2016 r.


w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Sędziejowice więcej...

2016-01-19 08:19:52

NR 168/16 z dnia 5 stycznia 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej więcej...

2016-01-19 08:18:15

NR 167/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2016-01-19 08:16:29

NR 166/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2016-01-19 08:15:13

NR 165/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2016-01-19 08:06:41

NR 164/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2016-01-19 08:05:10

NR 163/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2016-01-07 12:17:22

NR 162/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2016-01-07 12:12:30

NR 161/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-22 08:03:57

NR 160/15 z dnia 9 grudnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-11 09:08:30

NR 159/15 z dnia 8 grudnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-11 09:07:15

NR 158/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-07 11:33:26

NR 157/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu na sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego marki JELCZ 315, stanowiącego własność Gminy Sędziejowice więcej...

2015-12-07 11:29:58

NR 156/15 z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-07 11:16:23

NR 155/15 z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-07 11:14:08

NR 154/15 z dnia 30 listopada 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-07 11:11:44

NR 153/15 z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-12-07 11:08:52

NR 152/15 z dnia 27 listopada 2015 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy więcej...

2015-12-07 11:07:16

NR 151/15 z dnia 25 listopada 2015 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego więcej...

2015-11-23 09:22:13

NR 150/15 z dnia 17 listopada 2015 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów więcej...

2015-11-23 09:20:10

NR 149/15 z dnia 17 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę więcej...

2015-11-23 09:18:49

NR 148/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-23 09:18:04

NR 147/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-23 09:13:37

NR 146/15 z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-23 09:12:06

NR 145/15 z dnia 30 października 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-13 10:54:26

NR 144/15 z dnia 30 października 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-13 10:53:12

NR 143/15 z dnia 30 października 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-13 10:51:40

NR 142/15 z dnia 30 października 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-13 10:50:27

NR 141/15 z dnia 30 października 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-13 10:49:09

NR 140/15 z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-13 10:47:53

NR 139/15 z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-11-13 10:44:58

NR 138/15 z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego Szkole Podstawowej w Marzeninie więcej...

2015-11-04 12:17:14

NR 137/15 z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie planu rzeczowego wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej...

2015-10-27 11:52:14

NR 136/15 z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-27 11:50:51

NR 135/15 z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-27 11:48:54

NR 134/15 z dnia 16 października 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-20 09:30:54

NR 133/15 z dnia 14 października 2015 r.


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sędziejowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej...

2015-10-20 09:26:38

NR 132/15 z dnia 8 października 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-20 09:21:05

NR 131/15 z dnia 8 października 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-09 09:19:50

NR 130/15 z dnia 5 października 2015 r.


w sprawie odwołania zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2015-10-09 09:17:37

NR 129/15 z dnia 5 października 2015 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej...

2015-10-09 09:15:42

NR 128/15 z dnia 5 października 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-09 09:14:41

NR 127/15 z dnia 30 września 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-10-09 09:13:06

NR 126/15 z dnia 30 września 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-09 09:11:41

NR 125/15 z dnia 30 września 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-09 09:10:22

NR 124/15 z dnia 30 września 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-09 09:08:33

NR 123/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-10-06 10:06:08

NR 122/15 z dnia 29 września 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 103053E Wola Marzeńska-Niecenia-Sięganów na odcinku od km 0+000 do km 0+798 (działka nr 571/4 i 429/2)" więcej...

2015-10-06 10:02:36

NR 121/15 z dnia 23 września 2015 r.


w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice więcej...

2015-10-06 10:00:42

NR 120/15 z dnia 23 września 2015 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Sędziejowice na rok 2016 więcej...

2015-09-24 13:40:39

NR 119/15 z dnia 21 września 2015 r.


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. więcej...

2015-09-17 08:17:49

NR 118/15 z dnia 11 września 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odłapywanie oraz hotelowanie bezpańskich zwierząt z terenu gminy Sędziejowice" więcej...

2015-09-17 08:14:49

NR 117/15 z dnia 11 września 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Zakup i dostawa oleju opałowego w ilości do 79.000 l" więcej...

2015-09-17 08:10:47

NR 116/15 z dnia 11 września 2015 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2015-09-17 08:08:36

NR 115/15 z dnia 4 września 2015 r.


w sprawie planu rzeczowego wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. więcej...

2015-09-17 08:06:02

NR 114/15 z dnia 4 września 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-09-17 08:04:03

NR 113/15 z dnia 4 września 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-09-08 13:56:27

NR 112/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-09-08 13:54:56

NR 111/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-09-08 13:53:39

NR 110/15 w dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-09-08 13:52:16

NR 109/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-09-08 13:51:01

NR 108/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Sędziejowice więcej...

2015-09-08 13:45:29

NR 107/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r.


w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 za I półrocze 2015 r. więcej...

2015-09-08 13:40:23

NR 106/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Żaglinach więcej...

2015-09-08 13:38:56

NR 105/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-08-18 12:22:56

NR 104/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup biletów szkolnych miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Sędziejowice w roku szkolnym 2015/2016 więcej...

2015-08-18 12:19:46

NR 103/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-08-18 12:18:16

NR 102/15 z dnia 12 sierpnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-08-11 15:33:54

NR 101/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2015-08-11 11:41:09

NR 100/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. więcej...

2015-08-11 11:39:22

NR 99/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Sędziejowice w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. więcej...

2015-08-11 11:37:09

NR 98/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. więcej...

2015-08-10 15:11:04

NR 97/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice w 2015 r. więcej...

2015-08-05 08:47:46

NR 96/15 z dnia 29 lipca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-08-05 08:46:34

NR 95/15 z dnia 29 lipca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-08-05 08:44:48

NR 94/15 z dnia 23 lipca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-08-05 08:43:18

NR 93/15 z dnia 23 lipca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-20 10:14:46

NR 92/15 z dnia 17 lipca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-20 10:13:23

NR 91/15 z dnia 17 lipca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-20 10:12:15

NR 90/15 z dnia 16 lipca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-20 10:10:52

NR 89/15 z dnia 16 lipca 2015 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2015-07-20 10:08:47

NR 88/15 z dnia 13 lipca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-20 10:07:19

NR 87/15 z dnia 13 lipca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-20 10:06:15

NR 86/15 z dnia 3 lipca 2015 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 700.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu więcej...

2015-07-16 12:17:40

NR 85/15 w dnia 3 lipca 2015 r.


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2015-07-16 12:15:31

NR 84/15 w dnia 1 lipca 2015 r.


w sprawie zamiany niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Sobiepany więcej...

2015-07-16 12:13:55

NR 83/15 z dnia 1 lipca 2015 r.


w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Rososzy więcej...

2015-07-16 12:09:39

NR 82/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-16 12:08:16

NR 81/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-16 12:06:38

NR 80/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-07-16 12:04:51

NR 79/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-26 15:01:20

NR 78/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym więcej...

2015-06-23 13:02:08

NR 77/15 z dnia 23 czerwca 2015 r.


w sprawie odwołania zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2015-06-23 12:59:14

NR 76/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2015-06-23 12:57:49

NR 75/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej na 2015 r. więcej...

2015-06-23 12:55:37

NR 74/15 z dnia 22 czerwca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-23 12:53:46

NR 73/15 z dnia 19 czerwca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-23 12:51:29

NR 72/15 z dnia 19 czerwca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-19 13:37:17

NR 71/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej w Sędziejowicach" więcej...

2015-06-10 13:22:41

NR 70/15 z dnia 5 czerwca 2015 r.


w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych z wodociągu gminnego więcej...

2015-06-10 13:20:14

NR 69/15 z dnia 29 maja 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-10 13:19:00

NR 68/15 z dnia 29 maja 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-02 14:33:17

NR 67/15 z dnia 29 maja 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-02 14:32:05

NR 66/15 z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-02 14:30:35

NR 65/15 z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-02 14:29:32

NR 64/15 z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie planu rzeczowego wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - ponowne glosowanie w dniu 24 maja 2015 r. więcej...

2015-06-02 14:27:03

NR 63/15 z dnia 22 maja 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-06-02 14:25:28

NR 62/15 z dnia 22 maja 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-28 12:10:39

NR 61/15 z dnia 22 maja 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-28 12:07:33

NR 60/15 z dnia 22 maja 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-28 12:06:31

NR 59/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2015-2022 więcej...

2015-05-28 12:05:08

NR 58/15 z dnia 19 maja 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej więcej...

2015-05-28 11:59:51

NR 57/15 z dnia 18 maja 2015 r.


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań z zakresu popularyzacji sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy w 2015 r. więcej...

2015-05-28 11:50:52

NR 56/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie planu wydatków rzeczowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-05-28 11:48:30

NR 55/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-28 11:47:04

NR 54/15 z dnia 8 maja 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-28 11:43:05

NR 53/15 z dnia 7 maja 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-28 11:40:48

NR 52/15 z dnia 7 maja 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-28 11:35:58

NR 51/15 z dnia 7 maja 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-12 10:07:01

NR 50/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-12 10:05:31

NR 49/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-05-12 10:04:27

NR 48/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy więcej...

2015-05-12 10:03:07

NR 47/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.


w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy więcej...

2015-04-28 13:37:29

NR 46/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa kruszywa drogowego dla Gminy Sędziejowice w ilości do 2000 ton" więcej...

2015-04-23 15:49:14

NR 45/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r.


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Sędziejowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-04-20 10:34:09

NR 44/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-04-15 08:35:34

NR 43/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r.


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. więcej...

2015-04-15 08:33:37

NR 42/15 z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r. więcej...

2015-04-03 14:15:36

NR 41/15 z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-04-03 13:09:23

NR 40/15 z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-04-03 10:46:32

NR 39/15 z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-04-03 10:45:15

NR 38/15 z dnia 31 marca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-04-02 12:49:06

NR 37/15 z dnia 27 marca 2015 r.


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Pruszków dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej więcej...

2015-04-02 12:47:01

NR 36/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-04-02 12:45:26

NR 35/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-03-30 08:53:01

NR 34/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-03-30 08:39:40

NR 33/15 z dnia 26 marca 2015 r.


w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 283/14 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 6 lutego 2014 r. więcej...

2015-03-25 08:59:14

NR 32/15 z dnia 23 marca 2015 r.


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Sędziejowice oraz sołectwie Grabia Trzecia dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej więcej...

2015-03-25 08:55:48

NR 31/15 z dnia 12 marca 2015 r.


w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Sędziejowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych więcej...

2015-03-06 10:31:21

NR 30/15 z dnia 3 marca 2015 r.


w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy Sędziejowice dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej więcej...

2015-03-06 10:28:50

NR 29/15 z dnia 27 lutego 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l". więcej...

2015-03-06 10:26:14

NR 28/15 z dnia 27 lutego 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-03-06 10:25:38

NR 27/15 z dnia 27 lutego 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-03-03 08:18:18

NR 26/15 z dnia 26 lutego 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-03-03 08:16:54

NR 25/15 z dnia 18 lutego 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-02-19 14:45:28

NR 24/15 z dnia 11 lutego 2015 r.


zmieniające zarządzenie nr 156/09 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 19 stycznia 2009 r. więcej...

2015-02-16 10:55:24

NR 23/15 z dnia 11 lutego 2015 r.


w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Sędziejowice w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny więcej...

2015-02-16 10:49:34

NR 22/15 z dnia 5 lutego 2015 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sędziejowice więcej...

2015-02-05 09:56:25

NR 21/15 z dnia 3 lutego 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku Sędziejowice - Stare Kozuby od km 0+000 do km 1+809" więcej...

2015-02-05 09:52:56

NR 20/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.


w sprawie zmiany Regulaminu postępowania, określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Sędziejowice w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013 więcej...

2015-02-05 09:36:50

NR 19/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-02-05 09:35:35

NR 18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-02-03 12:47:37

NR 17/15 z dnia 28 stycznia 2015 r.


w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-02-03 12:44:47

NR 16/15 z dnia 22 stycznia 2015 r.


w sprawie powołania Komisji ds. Zdrowotnych do zaopiniowania wniosków osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej więcej...

2015-01-19 13:02:22

NR 15/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.


w sprawie opracowania planu finansowego w Urzędzie Gminy Sędziejowice na 2015 r. więcej...

2015-01-19 13:00:28

NR 14/15 z dnia 16 stycznia 2015 r.


w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Sędziejowice odrębnymi ustawami na 2015 r. więcej...

2015-01-12 12:24:53

NR 13/14 z dnia 31 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2015-01-12 12:23:28

NR 12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2015-01-12 12:21:41

NR 11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2015-01-12 12:19:51

NR 10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym, wraz z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego więcej...

2015-01-12 12:16:43

NR 9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Sędziejowice więcej...

2015-01-05 13:09:47

NR 8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2015-01-05 13:08:21

NR 7/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2015-01-05 13:07:11

NR 6/14 z dnia 15 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-12-11 12:01:23

NR 4/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.


w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonych w Sędziejowicach, Pruszkowie i Grabi więcej...

2014-12-11 11:58:48

NR 3/14 z dnia 5 grudnia 2014 r.


w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

2014-12-08 09:05:34

NR 2/14 z dnia 2 grudnia 2014 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice". więcej...

2014-12-08 09:02:41

NR 1/14 z dnia 28 listopada 2014 r.


w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sędziejowice na 2014 r. więcej...

bip_menu_bottom